Sponsored Links

Astrologija no image

Published on May 23rd, 2013 | by Jasmina Drašković

0

Konjunkcija

KonjunkcijaKonjunkcija je zapravo seme u kojem imamo sadržano sve što će se nekada negde desiti, i odatle su one veoma važne jer sadrže mogućnost da stvorimo novi svet, da stvorimo sve ono što bismo želeli. 
Pre svega treba razumeti da ono što mi kao astrolozi posmatramo u jednoj karti jesu uvek određeni odnosi koji postoje između simbola, između bilo kojih astroloških faktora neovisno od toga da li se radi o planetama, znacima ili kućama, jer, konačno, mi govorimo o odnosu ne samo planete i planete nego i planete i znaka, planete i kuće, čak i kuće i znaka, o odnosima koji među njima postoje. Neki su složeniji, neki su jednostavniji ali mi kao astrolozi zapravo odgovor na jedan tok sudbine, tok života dobijamo ako razumemo odnos koji postoji između nečega i odatle dobijamo sliku.
Naime, odnosi su živa bića, odnosi su kodovi koji imaju svoju prirodu. Na isti način, kada govorimo o nekom životu, mi posmatramo šta će se desiti između dve osobe znajući prirodu jedne i druge osobe, ali njihov odnos, odnos između njih je ono što zapravo nosi sudbinu, što nosi tu konkretnu vrednost toka jednog dešavanja. Priča o odnosima jeste priča o astrologiji a to je naravno samim tim priča o aspektima. Aspekti stoga jesu najvažniji deo astrologije ukoliko se pravilno razumeju, jer sve što vidimo u životu i sve što vidimo u bilo kojoj pojavi počinje iz određenog odnosa stvari.

Planeta koja upravlja svim odnosima na apsolutan način i gotovo nikako na relativan način jeste Sunce, jer Sunce poznaje samo jedan odnos a to je tačka u sredini i sve ostalo što kruži oko nje. To je jedan odnos apsolutnog tipa, to je jedan odnos tipa konjunkcije, ako to uopšte možemo nazvati odnosom, a možemo, ako govorimo o apsolutnom odnosu – onda je to primarni i prvi odnos. Postoji jedna tačka i sve ostalo se manifestuje u modelu te tačke, ona je parametar svemu ostalom što će oko nje nastati. To je odnos broj 1. Ta tačka je ona koja nas povezuje sa stanjem u kome se sve dešava pre nego što se videlo, pre nego što se dogodilo; sve se odigra u samom startu, pobeda pre ulaska u bitku. To je priroda tačke iz koje sve nastaje. Odatle možemo zaključiti da je konjunkcija zapravo seme, seme u kojem imamo sadržano sve što će se nekada negde desiti, i odatle možemo razumeti koliko su konjunkcije važne jer su one semene forme koje sadrže mogućnost da stvorimo novi svet, da stvorimo sve ono što bismo želeli. Konjunkcija kao entitet nosi tu energiju; konjunkcija je ključni faktor toka jedne sudbine.
Taj prvi aspekat od kojeg sve kreće, prvo stanje koje čini nivo 1, što je nivo konjunkcije, je nivo tačke koja će iz sebe same moći da obezbedi trajanje svega dokle god ona postoji. Uvek postoji jedna tačka, u svakom sistemu, u svemu što postoji; u svakoj državi, u svemu postoji jedan čovek koji je ključan. Od njega, od njegove zamisli, od njegove ideje sve ostalo nastaje. I u mundanoj astrologiji, kada izučavamo sve ostale faktore i šta će se događati u zemlji, mi kao astrolozi pronalazimo koji je taj ključni arhetip u kolektivnoj svesti jedne nacije, ko je taj ključni čovek koji je živeo pre možda 300 godina ili 1000 godina, ali on je osnova iz koje sve ostalo u vremenu dalje nastaje, i ako znamo njegov horoskop, ako znamo ono što je unutar njega, znamo šta će se sve dalje dogoditi. Uvek je jedan čovek, uvek je osnova jedan iz kojeg sve ostalo nastaje.
Čitav ovaj svet postoji samo zahvaljujući vrlo malom broju ljudi koji se konačno spajaju u jedan. Tačka 1 je uvek ekskluzivna; 1 nosi tu ekskluzivnost, 1 je u prirodi Sunca na svaki način, to je tačka iz koje sve nastaje. Njen model razvoja jeste da iz 1 prirodno nastaje opozicija ili odnos, nastaje jedna relacija. Onaj ko je 1 uspostavlja određenu vrstu odnosa sa bilo čime, i u zavisnosti od toga kako je 1 uspostavilo odnos nastaju drugi, različiti oblici.
Oblik koji nastaje iz ovog prečnika, iz ove tačke jeste krug. Krug je onaj koji će se opisati oko prečnika iz jednog odnosa. 1 ima odnos, ima svoju zamisao, ima svoju sliku, ima svoje samoodnosno stanje; ono manifestuje sebe i stvara taj krug i zato ćemo videti da je 2 krug, da će uvek opozicija biti krug, da ćemo uvek govoriti o modelu kruga kojeg vidimo na nebu kao o modelu punog Meseca; da je opozicija Mesec a da je 1 Sunce, da imamo konjunkciju Sunca i Meseca i da imamo konjunkciju i opoziciju zajedno, da je opozicija vrlo važna stvar ali ona, kada se pojavi na nebu, daje krug. Taj krug je pun Mesec jer kad su Sunce i Mesec u opoziciji, što je primarna opozicija, mi dobijamo krug, ali svega toga ne bi bilo da nemamo 1. 1 je primarno i prvo jer samo zahvaljujući 1 mi možemo dobiti opoziciju Sunca i Meseca, odnosno 2 koje od toga nastaje.
Konačno, u tom 1 mi formiramo 3. 3 je trougao koji nastaje, koji se formira kao trigon, kao odnos koji nam daje pravilnu raspodelu tog kruga na tri jednaka dela, kojom svaki dobija 120 stepeni što je znak da je taj krug potpuno pravilan, da taj krug nije neka elipsa koja je nastala, da taj krug nije nekakav nesređen oblik jer ako je nesređen oblik, nećemo dobiti pravi trigon. Trigon deli krug na tačno tri jednaka dela. Drugim rečima, ako ne uspostavimo odnos koji je savršen, nećemo dobiti tu manifestaciju u sledećem koraku i imali bismo dalje problem u formi. To je ono što trigon potvrđuje, trigon daje prostor tom krugu tačno ukazujući da ovde mora da bude pravilno postavljen krug jer bismo inače mogli oko ove tačke da opišemo i elipsu. Neki ljudi stvaraju takve odnose, stvaraju nepotpuno harmonične ili ne u potpunosti pravilne odnose. Mi moramo biti potpuno nekorumpirana tačka u centru. Naša konjunkcija mora da bude potpuno samoodnosna da bi mogla da stvori odličan odnos, da bi iz odnosa nastalo pravo zadovoljstvo, da bi to bilo potpuno podržano svim zakonima prirode o čemu govori trigon, i da bi od toga konačno nastala manifestacija a manifestacija je kvadrat, manifestacija je 4, četvrti nivo u stvaranju svega. Postoje vatra, vazduh, voda i zemlja – 4 elementa.

Postoje vatra, vazduh, voda i zemlja – 4 elementa u stvaranju svega. To su prvi modeli stvaranja. Da bismo dobili savršenu zemlju, da bismo dobili stvari koje su na zemlji i potpunu strukturu onoga što je savršeno, moramo krenuti iz pravilne konjunkcije. Sve zavisi od pravilne konjunkcije. To je zamisao koja je duboko u svemu, i kada gledamo Sunce, mislimo li da je ona tačka koju vidimo u Suncu u ravni sa njim – ne, nije, ta tačka je duboko i daleko u perspektivi koju uopšte ne vidimo. Kad bismo to okrenuli, videli bismo da formira vrh jedne kupe ili, u suštini, piramide, ako je krajnji izraz onoga što će 1 da stvori dato u 4, jer taj nivo 4 predstavlja kvadratnu bazu te stoga dobijamo piramidu kao model stvaranja pri čemu je vrh same piramide upravo ta konjunkcija. Vrh piramide, sama tačka koja postoji unutar nje, od koje sve nastaje, sama tačka u srcu Sunca jeste Sunce, jeste piramida, jeste tačka koja daje mogućnost stvaranja. Sunce ima izrazitu potrebu da stvori na Zemlji ove oblike, ovaj kvadrat ovde.
Konjunkcija je potpuno božanski aspekt, konjunkcija uopšte nije aspekat kao ostali. Ona se i ne računa u aspekte – ako je posmatramo u klasičnoj astrologiji konjunkcija nije aspekt, aspekti su ostalo a konjunkcija je stanje. Konjunkcija je božanski aspekat i svako od nas ima mogućnost da kontaktira taj božanski nivo preko te konjunkcije, i možemo videti koja od ove tri konjunkcije je naš model, koja je naš kanal kroz koji idemo i nju koristimo u svom radu. Imamo još krugova i krugova, Sunce će prolaziti i treba krenuti odmah od pravljenja tih veza, upoznavanja svetlosnih bića i treba im se obraćati onda kada je na nebu kazimi odnos.

Deo predavanja A. Imširagić “Kepler Klub 2010.”

Tags: , , , , , , , , , , , ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑