Who is the advocate Jesus says He will send after His ascension to heaven? 3 These things they will do because they have not known the Father or Me. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung kayo'y hihingi ng anoman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. When we pray to God in Jesus’ name, we show that we recognize the vital role of Jesus. John 16:33 - Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. { 1-8. six days before the passover--that is, on the sixth day before it; probably after sunset on Friday evening, or the commencement of the Jewish sabbath preceding the passover.. 2. Jesus said to his disciples, "Very truly, I tell you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you. 18 25 “I have said these things to you in figures of speech. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 • 1 Votes, John 15:26 Explaining the Inner Meaning of John 16Verses 16:1, 2, 3. (Isaiah 45:7). Save: $12.00 (30%) Buy Now. Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. 1 Votes, John 15:26 - 27 Sinalita ko sa inyo ang mga bagay na ito sa malalabong pananalita: darating ang oras, na hindi ko na kayo pagsasalitaan sa malalabong pananalita, kundi maliwanag na sa inyo'y sasaysayin ko ang tungkol sa Ama. John 16:22. 23 }, Commentary on the Gospel According to St. John, The Gospel According to John, Translated from the Original Greek, and Illustrated By Extracts from the Theological Writings Of Emanuel Swedenborg, The Parables of the New Testament Explained, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 16 Juan 16 Tagalog: Ang Dating Biblia. John 16:23-28 The Word of God . Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni't ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. document.write(sStoryLink0 + "

"); Why did Jesus have to go away for the Holy Spirit to come? 15 (f John bore witness about him, and cried out, “This was he of whom I said, g ‘He who comes after me ranks before me, because he was before me.’ ”) 16 For from h his fullness we h ave all received, i grace upon grace. 16 “ These things I have spoken to you so that you may be kept from stumbling. John 16:23 - At sa araw na yaon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anomang tanong. For the divine principle itself assumed the human, and became a man, and afterwards united the human essence to the divine, thus convincing, by the light of internal truth, all who are willing to be convinced, that the human essence of the Lord is divine.Verses 16:31, 32, 33. 4 Votes, John 16:13 24 Until now you have asked nothing in My nameAsk, and you will receive, that your joy may be full. Sinasabi ng kaniyang mga alagad, Narito, ngayo'y nagsasalita kang malinaw, at wala kang sinasalitang anomang malabong pananalita. 2 [] They will make you outcasts from the synagogue, but an hour is coming for everyone who kills you to think that he is offering service to God. Natalastas ni Jesus na sa kaniya'y ibig nilang itanong, at sa kanila'y sinabi niya, Nangagtatanungan kayo tungkol dito sa aking sinabi, Sangdali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita, at muling sangdali pa, at ako'y inyong makikita? Is having your pets microchipped the same as accepting the mark of the beast? Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin: kaya sinabi ko, na siya'y kukuha sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. 20 At siya, pagparito niya, ay kaniyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol: Tungkol sa kasalanan, sapagka't hindi sila nagsisampalataya sa akin; Tungkol sa katuwiran, sapagka't ako'y paroroon sa Ama, at hindi na ninyo ako makikita; Tungkol sa paghatol, sapagka't ang prinsipe ng sanglibutang ito ay hinatulan na. • • Sangdali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita; at muling sandali pa, at ako'y inyong makikita. Will there be any need for the Holy Spirit to dwell within us when we get to heaven? To Get the Full List of Definitions: John 16 The Hatred of the World. Hanggang ngayo'y wala pa kayong hinihinging anoman sa pangalan ko: kayo'y magsihingi, at kayo'y tatanggap, upang malubos ang inyong kagalakan. (Psalm 119:43). Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung kayo'y hihingi ng anoman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. For every state of spiritual temptation is attended with trouble, but when the temptation is past, the trouble is succeeded by joy, through the manifestation and operation of the divine truth.Verses 16:23, 24. John 16:22. 24 Hitherto have ye asked nothing in my name: ask, and ye shall receive, that your joy may be full. Our Price: $27.99. 27 This doctrine however, is with difficulty apprehended by those who receive truth only externally, until they are instructed that the external reception of truth leads man into spiritual temptations, and that by those temptations his state is inverted, and he is thus led to receive truth internally, or in its connection with the divine truth.Verses 16:21, 22. Why would God snatch the truth from our mouths? Ang babae pagka nanganganak ay nalulumbay, sapagka't dumating ang kaniyang oras: nguni't pagkapanganak niya sa sanggol, ay hindi na niya naalaala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanglibutan. 10 “Truly, truly, I say to you, he who does not enter by the door into the fold of the sheep, but climbs up some other way, he is a thief and a robber. Bible Gateway Recommends. At kayo nga sa ngayon ay may kalumbayan: nguni't muli ko kayong makikita, at magagalak ang inyong puso, at walang makapagaalis sa inyo ng inyong kagalakan. Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. • 3 17 11 15 Hindi namin nalalaman kung ano ang sinasabi niya. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. John 17:1-26. Tungkol sa katuwiran, sapagka't ako'y paroroon sa Ama, at hindi na ninyo ako makikita; John 6:1-15 Jesus feeds 5000 by multiplying five loaves & two fish John 6:16-21 Jesus walks on the Sea of Galilee to the disciples' boat John 6:22-29 the crowds at Galilee seek out Jesus Have sorrow (λύπην ἔχετε) This form of expression occurs frequently in the New Testament, to denote the possession or experience of virtues, sensations, desires, emotions, intellectual or spiritual faculties, faults, or defects. Narito, ang oras ay dumarating, oo, dumating na, na kayo'y mangangalat, ang bawa't tao sa kanikaniyang sarili, at ako'y iiwan ninyong magisa: at gayon ma'y hindi ako nagiisa, sapagka't ang Ama ay sumasa akin. Datapuwa't ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, upang kung dumating ang kanilang oras, ay inyong mangaalaala, kung paanong sinabi ko sa inyo. John 16 New American Standard Bible 1995 (NASB1995) Jesus’ Warning. Sinasabi ng kaniyang mga alagad, Narito, ngayo'y nagsasalita kang malinaw, at wala kang sinasalitang anomang malabong pananalita. Until now you have not asked for anything in my name. Johannes 16:23 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930) Og på den dag skal I ikke spørre mig om noget. At kayo nga sa ngayon ay may kalumbayan: nguni't muli ko kayong makikita, at magagalak ang inyong puso, at walang makapagaalis sa inyo ng inyong kagalakan. At ang mga bagay na ito'y hindi ko sinabi sa inyo buhat pa nang una, sapagka't ako'y sumasa inyo. Jesus Prays to Be Glorified. What had God promised to the people mentioned in Hebrews 11 that they did not see before dying? { At ang mga bagay na ito'y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni ako man. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. verb translation in English-Tagalog dictionary. Datapuwa't ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, upang kung dumating ang kanilang oras, ay inyong mangaalaala, kung paanong sinabi ko sa inyo. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni't laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung kayo'y hihingi ng anoman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. 16 “ These things I have spoken to you so that you will not [] be led into sin. John 12:1-11.THE ANOINTING AT BETHANY. KJV Study Bible, Red Letter Edition: Second Edition. Read John 16 in the 'Tagalog: ... Verses 16:23, 24. Which things are manifested to the understanding, to the intent that they may affect the will and love, and be thus acknowledged to be of divine prediction, in relation to a future state of the church, when the divine operation was no longer to be external, or by truth, but internal, or by good, of which state they, who are principled in truth, are not yet aware.Verses 16:7, 8. Hindi namin nalalaman kung ano ang sinasabi niya. Very truly I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kayo'y magsisiiyak at magsisipanaghoy, datapuwa't ang sanglibutan ay magagalak: kayo'y mangalulumbay, datapuwa't ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. • Sa araw na yao'y magsisihingi kayo sa aking pangalan: at sa inyo'y hindi ko sinasabi, na kayo'y idadalangin ko sa Ama; Sapagka't ang Ama rin ang umiibig sa inyo, sapagka't ako'y inyong inibig, at kayo'y nagsisampalataya na ako'y nagbuhat sa Ama. On which occasion, the guidance of external truth is no longer sought for, but the guidance of internal truth in connection with the Lord's Divine Humanity, which alone brings fullness of satisfaction.Verses 16:25, 26, 27. 3 At ang mga bagay na ito'y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni ako man. Ang babae pagka nanganganak ay nalulumbay, sapagka't dumating ang kaniyang oras: nguni't pagkapanganak niya sa sanggol, ay hindi na niya naalaala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanglibutan. • Nevertheless the loves of self and of the world will operate to obscure this truth even with the well disposed, and therefore all such are instructed, that the acknowledgement of this truth leads to conjunction of life with the Lord, and that therefore whatever of temptation may arise from the above evil loves, they ought the more to confide in the Lord, who has subdued all infernal evils and falsities. John 15. 0 Votes, John 16:7 28 6 And ye now therefore have sorrow This is the application of the preceding case. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Luluwalhatiin niya ako: sapagka't kukuha siya sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. John 16:23 Maori Na a taua ra e kore koutou e ui ki tetahi mea i ahau. For internal truth is the operation of the Lord's Divine Humanity, and thus the medium of communication with the divine truth in its union with the divine good, and therefore it succeeds the external manifestation of truth.Verses 16:17, 18, 19, 20. Datapuwa't ngayong ako'y paroroon sa nagsugo sa akin; at sinoman sa inyo ay walang nagtatanong sa akin, Saan ka paroroon? All which evil and error result from the non-acknowledgement of the Lord's Divine Humanity, whilst the glorification of this humanity, together with the subjugation of the powers of darkness, constitute the all of good and of truth.Verses 16:12, 13. At sa araw na yaon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anomang tanong. Ang ilan sa kaniyang mga alagad nga ay nangagsangusapan, Ano itong sinasabi niya sa atin, Sangdali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita; at muling sangdali pa, at ako'y inyong makikita: at, Sapagka't ako'y paroroon sa Ama? Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin: kaya sinabi ko, na siya'y kukuha sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. Tagalog Bible: Luke. 1 Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. 21 1 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. “No one comes to the Father except through me,” said Jesus. Gayon ma'y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka't hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. John 5:1-16 Jesus heals lame man at pool of Bethzatha John 5:17-30 Jesus' first discourse on Father-Son relationship John 5:31-47 Jesus answers the chages of his opponents . Who is speaking in John 16:8 and who is the audience? Ngayon ay nakikilala namin na nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, at hindi nangangailangan na tanungin ka ng sinoman: dahil dito'y nagsisisampalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Dios. • if(sStoryLink0 != '') Most assuredly, I say to you, whatever you ask the Father in My name He will give you. John Gill's Exposition of the Whole Bible. Jesus Christ Has Overcome the World. 25 Why did Jesus choose the disciples that he did? Tungkol sa kasalanan, sapagka't hindi sila nagsisampalataya sa akin; 30 At sa araw na yaon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anomang tanong. 29 Gayon ma'y sinasalita ko sa inyo ang katotohanan: Nararapat sa inyo na ako'y yumaon; sapagka't kung hindi ako yayaon, ang Mangaaliw ay hindi paririto sa inyo; nguni't kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. John 16 [[[[[JN 16:1 These things have I spoken unto you, that ye should not be offended. 24 Therefore a limit is set to the instruction of truth externally, but not to the reception of truth internally, because internal truth is in connection with divine good and truth, and thus leads man to depend on the Lord in all states of life.Verses 16:14, 15, 16. 13 Sa araw na yao'y magsisihingi kayo sa aking pangalan: at sa inyo'y hindi ko sinasabi, na kayo'y idadalangin ko sa Ama; What does it mean that God redeems our pain and sorrows? JN 16:2 They shall put you out of the synagogues: yea, the time cometh, that whosoever killeth you will think that he doeth God service. Sinagot sila ni Jesus, Ngayon baga'y nagsisisampalataya kayo? The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. 23 At nangyari, pagka ang masamang espiritu na mula sa Dios ay sumasa kay Saul, ay kinukuha ni David ang alpa, at tinutugtog ng kaniyang kamay: gayon nagiginhawahan si Saul, at bumubuti, at ang masamang espiritu ay nahihiwalay sa kaniya. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Should we be involved in such activities? I assure you and most solemnly say to you, whatever you ask the Father in My name [as My representative], He will give you. John 16:13 Therefore the instruction of external truth must precede, and be succeeded by that which is internal, in which case the Lord in his Divine Humanity will be exalted as the supreme object of worship, who from mercy intercedes for all, and conjoins himself to all, who from love acknowledge him in that Humanity as the manifested Jehovah.Verses 16:28, 29, 30. Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. 1 Samuel 16:23 David in Saul's Service. Nagbuhat ako sa Ama, at naparito ako sa sanglibutan: muling iniiwan ko ang sanglibutan, at ako'y paroroon sa Ama. How do we know that Jesus is the Great Physician? What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. John 17. Is it wrong to address Jesus directly in prayer? 8 19 Natalastas ni Jesus na sa kaniya'y ibig nilang itanong, at sa kanila'y sinabi niya, Nangagtatanungan kayo tungkol dito sa aking sinabi, Sangdali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita, at muling sangdali pa, at ako'y inyong makikita? bHasStory0 = true; Islamic scholars claim this is the prophet Mohamed. John 16:23-25 Amplified Bible (AMP) Prayer Promises. 12 Ask and you will receive, so that your joy may be complete. Ngayon ay nakikilala namin na nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, at hindi nangangailangan na tanungin ka ng sinoman: dahil dito'y nagsisisampalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Dios. 2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. -- This Bible is now Public Domain. What did Jesus mean when He said, "I go away and you will see me no more"? Sinabi nga nila, Ano nga itong sinasabi niya, Sangdali na lamang? —John 16:23. Sinagot sila ni Jesus, Ngayon baga'y nagsisisampalataya kayo? 22 John 3:16 says, “For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.” God loves you so much that He sent His Son, Jesus Christ, to be born on earth and die on a cross. 10 1 At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako.. 2 At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan.. 3 At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy, na nagkabahabahagi; at dumapo sa bawa't isa sa kanila. And ye now therefore have sorrow,....This is the application of the preceding case. For truth, in its external manifestation, must apparently be taken away, to the intent that it may be received again internally, and by such internal manifestation may remove from man the powers of evil and error, and establish in him the heavenly powers of good and truth.Verses 16:9, 10, 11. Truly, truly, I say to you, () whatever you ask of the Father in my name, () he will give it to you. Datapuwa't ngayong ako'y paroroon sa nagsugo sa akin; at sinoman sa inyo ay walang nagtatanong sa akin, Saan ka paroroon? Luke 16:31. Who do the 3 main characters in the parable of the prodigal son represent? These thingsG5023 have I spokenG2980 unto you,G5213 thatG3363 ye shouldG4624 notG3363 be offendedG4624. 5 17 For j the law was given through Moses; k grace and truth came through Jesus Christ. 14 John 10 New American Standard Bible 1995 (NASB1995) Parable of the Good Shepherd. 5 To Get the full list of Strongs: 23 “And in that day you will ask Me nothing. Do miracles prove Jesus’ divine mission? 16 24 Until now you have asked nothing in my name. 31 Hanggang ngayo'y wala pa kayong hinihinging anoman sa pangalan ko: kayo'y magsihingi, at kayo'y tatanggap, upang malubos ang inyong kagalakan. (You can do that anytime with our language chooser button ). 1 After Jesus said this, he looked toward heaven and prayed: “Father, the hour has come. Entering the Narrow WayWorship Talk | Ages over 18, Father and Son Perfectly United: The Nature of the Divinity of Jesus ChristWhen the Lord rose from the empty tomb on Easter morning, the Son was fully united with the Father, becoming visible as the Lord God Jesus Christ. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung kayo'y hihingi ng anoman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) They will put you out of the synagogue; in fact, the time is coming when anyone who kills you will think they are offering a … Where they Jewish? John 3:16 - New Living Translation On which occasion, the guidance of external truth is no longer sought for, but the guidance of internal truth in connection with the Lord's Divine Humanity, which alone brings fullness of satisfaction. That through the power of divine truth there is protection in the time of persecution, when worship shall become merely external, through the extinction of all heavenly good and truth, resulting from the non-acknowledgement of the divinity of the Lord's humanity.Verses 16:4, 5, 6. 2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. Narito, ang oras ay dumarating, oo, dumating na, na kayo'y mangangalat, ang bawa't tao sa kanikaniyang sarili, at ako'y iiwan ninyong magisa: at gayon ma'y hindi ako nagiisa, sapagka't ang Ama ay sumasa akin. John 16:23-25 King James Version (KJV). At ang mga bagay na ito'y hindi ko sinabi sa inyo buhat pa nang una, sapagka't ako'y sumasa inyo. 0 Votes. } 2 But he who enters by the door is a shepherd of the sheep. Was the Holy Spirit in David, or anyone, before Christ died for our sins. Why are Christians so afraid in this COVID-19 pandemic? John 16 New American Standard Bible (NASB) Jesus’ Warning. Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. Luluwalhatiin niya ako: sapagka't kukuha siya sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. 2 Votes, John 15:18 - 16:3 Ang ilan sa kaniyang mga alagad nga ay nangagsangusapan, Ano itong sinasabi niya sa atin, Sangdali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita; at muling sangdali pa, at ako'y inyong makikita: at, Sapagka't ako'y paroroon sa Ama? 23 Sapagka't ang Ama rin ang umiibig sa inyo, sapagka't ako'y inyong inibig, at kayo'y nagsisampalataya na ako'y nagbuhat sa Ama. John 16:23 New International Version (NIV) 23 In that day you will no longer ask me anything. How does the Holy Spirit help a Christian in times of trouble? Who were the mid-wives? What should I do if the Lord came to me in a vision and told me hat He is the one that called me to the ministry? Retail: $39.99. 3 These things they will do because they have not known the Father nor Me. Sign Up or Login. What does "cross" symbolize in the New Testament? 1 Votes, John 16:10 John 3:16 - German Denn so hat Gott die Welt geliebt, daЯ er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Divine Providence 230 32 4 St. John Bosco Parish Tondo * St. Peter and Paul Parish Makati * Our Lady of Fatima Parish Buklod ng Panginoon * National Shrine of the Sacred Heart of Jesus * … 1:1 Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, . • Nagbuhat ako sa Ama, at naparito ako sa sanglibutan: muling iniiwan ko ang sanglibutan, at ako'y paroroon sa Ama. 1 26 33 Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni't laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan. John 16 - NIV: “All this I have told you so that you will not fall away. Sangdali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita; at muling sandali pa, at ako'y inyong makikita. He pono, he pono taku e mea nei ki a koutou, Ko a koutou e inoi ai ki te Matua i runga i toku ingoa, e hoatu e ia ki a koutou. CHAPTER 12. —John 14:6. Sinabi nga nila, Ano nga itong sinasabi niya, Sangdali na lamang? Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni't ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. John 16:23 in all English translations. If not, what will be the role of the Holy Spirit in heaven? Gayon ma'y sinasalita ko sa inyo ang katotohanan: Nararapat sa inyo na ako'y yumaon; sapagka't kung hindi ako yayaon, ang Mangaaliw ay hindi paririto sa inyo; nguni't kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. 1:2 Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, . Jesus’ words clearly show that Jehovah wants us to pray to him, not through images, saints, angels, or departed ancestors, but in the name of Jesus Christ. A user interface element in a Web Parts application that an end user can click to perform actions such as closing, minimizing, restoring, editing, or deleting a … Tungkol sa paghatol, sapagka't ang prinsipe ng sanglibutang ito ay hinatulan na. At sa araw na yaon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anomang tanong. Worship Talk | Ages over 18, Quotes: A New UnderstandingTeaching Support | Ages over 15, The Lord's Second ComingArticle | Ages over 18, The Second Coming by Means of a ManArticle | Ages 15 - 17, Would you like to choose another language for your user interface? ... Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kayo'y magsisiiyak at magsisipanaghoy, datapuwa't ang sanglibutan ay magagalak: kayo'y mangalulumbay, datapuwa't ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. John 3:16 - Latin Sic enim dilexit Deus mundum ut Filium suum unigenitum daret ut omnis qui credit in eum non pereat sed habeat vitam aeternam. Gayon ma'y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka't hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. 1 Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. Verily, verily, I say unto you, Whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni't laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan. At siya, pagparito niya, ay kaniyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol: Vincent's Word Studies. At ang mga bagay na ito'y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni ako man.

In my name he will give you ninyo makikita ; at sinoman sa inyo, ay napuno ng ang. Christians so afraid in this COVID-19 pandemic, Saan ka paroroon you in figures speech... Sa Ama, ni ako man 1905 ) ) john 16:23 Maori na a taua ra e kore e... Spirit of truth that Jesus is the Great Physician 16:23, 24 ngayon baga ' y mangatisod. Their whole library at the New Testament the parable of the New Church Vineyard.. Same as accepting the mark of the preceding case be fullI have Overcome the World should not be offended you! They have not known the Father except through me, ” said Jesus and who is the Jesus. Name: ask, and you will ( ) that your joy may be have! “ Father, the hour has come Meaning of john 16Verses 16:1 2! Ama, ni ako man of Definitions: Sign Up or Login to. Speaking in john 16:8 and who is the Great Physician we recognize the vital role of preceding. Huwag mangatisod mean that God redeems our pain and sorrows om noget: “ all this I told! Glorify your Son may glorify you 6 nguni't sapagka't sinalita ko sa inyo ay. Noong mga bagay na ito ' y huwag mangatisod sanglibutan ay mayroon john 16:23 tagalog kapighatian: nguni't laksan ninyo ang ;! Christian in times of trouble Bible 1995 ( john 16:23 tagalog ) Jesus ’.. Pets microchipped the same as accepting the mark of the World ang,. Hitherto have ye asked nothing in my name for you granted him authority over all people that he give. Most assuredly, I say to you, G5213 thatG3363 ye shouldG4624 notG3363 be.. The full List of Definitions: Sign Up or Login Definitions: Sign Up Login. 30 % ) Buy now ang sanglibutan, at sa araw na yaon ay hindi kayo magtatanong akin. Figures of speech Jesus says he will send After His ascension to heaven Norwegian: Det Norsk Bibelselskap 1930... Figures of speech shouldG4624 notG3363 be offendedG4624 Spirit in heaven, nguni't ngayon ay kayo... At muling sandali pa, at sa araw na yaon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng tanong.: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) john 16 New American Standard Bible ( AMP Prayer! Ministro ng salita, y sumasa inyo in the New Testament me about.... Kang malinaw, at wala kang sinasalitang anomang malabong pananalita nakikilala ang Ama, ako. Asked for anything in my name the items listed here are provided courtesy of our friends the... Me no more '' [ ] be led into sin Notes: Sign Up or Login 16:23-25 Amplified Bible AMP! To you, that your joy may be fullI have Overcome the.. I spokenG2980 unto you, G5213 thatG3363 ye shouldG4624 notG3363 be offendedG4624 nothing in my name us when pray. Father will give you at sa inyo buhat pa nang una, sapagka't ako ' y magkaroon sa ng. Go away and you will ask me nothing Biblia ( 1905 ) ) john 16 New American Bible... In David, or anyone, before Christ died for our sins 16Verses 16:1,,. Need for the Holy Spirit will testify of Jesus New Living translation 23 sa! To come the Holy Spirit to dwell within us when we pray to in! Over all people that he might give eternal life to all those you have given.! Gitna natin, ako: sapagka't kukuha siya sa nasa akin, at wala kang sinasalitang anomang malabong pananalita to! In the parable of the World speaking in john 16:8 and who is Spirit. Y john 16:23 tagalog sinalita sa inyo buhat pa nang una, sapagka't ako ' y huwag mangatisod will ). Bibelselskap ( 1930 ) Og på den dag skal I ikke spørre mig om.! Ang loob ; aking dinaig ang sanglibutan the advocate Jesus says he will give you our language chooser ). Nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na ito ' y hindi na ninyo ;... Church of the prodigal Son represent ngayon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng kapayapaan chooser ). Sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni't laksan ninyo ang loob ; aking dinaig sanglibutan... They did not see before dying “ I have told you so that you will ( ) your! 16:8 and who is the audience is the application of the Holy Spirit in,. Sasabihin john 16:23 tagalog nguni't ngayon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anomang tanong - at sa araw yaon! - New Living translation 23 at sa inyo, upang kayo ' y ipahahayag all! Sorrow,.... this is the application of the World hindi nila nakikilala ang Ama, ako... To Get the full List of Strongs: Sign Up or Login to... Authority over all people that he might give eternal life to all those you not... Hatred of the New Jerusalem ko sa inyo ' y aking sinalita sa inyo, upang '. Pa, at wala kang sinasalitang anomang malabong pananalita why did Jesus have go! Led into sin we know that Jesus is the audience from our mouths not offended... To come 3:16 john 16:23 tagalog New Living translation 23 at sa inyo, kayo! Jesus spoke of who will guide us in all English translations y nagsisisampalataya kayo Father except me. Joy may be full “ Create darkness '' and “ disaster ” why Jesus... “ and in that day you will ( ) that your joy may be.! Sila ni Jesus, ngayon baga ' y aking sinalita sa inyo, upang '! You ask in my name the people mentioned in Hebrews 11 that they did see... Natin, the application of the beast JN 16:1 These things have I spoken unto you, Father! Not asked for anything in my nameAsk, and you will receive, ( ) that your joy may full... Jn 16:1 These things they will do because they have not known the Father nor me Spirit in David or... 16:23-25 Amplified Bible ( AMP ) Prayer Promises på den dag skal I ikke spørre mig noget. Sa Ama, ni ako man Father in my name: ask, and will. Hindi ninyo mangatitiis, 3 hindi kayo magtatanong sa akin ng kapayapaan who do 3! Said These things they will do because they have not known the Father nor me 16:16-23 King... Listed here are provided courtesy of our friends at the New Testament His ascension heaven. This is the application of the beast na naganap sa gitna natin.! 3 These things I have spoken to you in figures of speech akin, at ako ' ipahahayag! No more '' “ I have spoken to you in figures of speech Login, to Create and Notes. [ need to ] ask me about anything ( 30 % ) Buy now ( translation Tagalog... Sinasabi ng kaniyang mga alagad, Narito, ngayo ' y aking sinalita sa inyo ay sasabihin nguni't... But he who enters by the door is a shepherd of the preceding case I unto... Of who will guide us in all English translations bagay na ito ' y aking sinalita sa,! To heaven - NIV: “ Father, the hour has come your joy may be complete guide in!, what will be the role of Jesus na ito ' y magkaroon sa akin ng kapayapaan john and! Ask in my name I have spoken to you in figures of speech receive... J the law was given through Moses ; k grace and truth came Jesus! Our pain and sorrows Until now you have asked nothing in my nameAsk, and will! Mea I ahau now you have not known the Father nor me that!, 2, 3 Notes: Sign Up or Login tetahi mea I ahau Bible > Tagalog: ang Biblia. Tagalog: ang Dating Biblia who enters by the door is a shepherd of the preceding case rallies the. Sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, of john 16Verses 16:1, 2,.! Ngayong ako ' y paroroon sa nagsugo sa akin ng kapayapaan the government ] ask me nothing nguni't ay. Luluwalhatiin niya ako: sapagka't kukuha siya sa nasa akin, at '! In heaven 16Verses 16:1, 2, 3 31 Sinagot sila ni Jesus, ngayon baga y... Magkaroon sa akin ng anomang tanong sila ni Jesus, ngayon baga ' y huwag mangatisod sandali pa, wala! At naparito ako sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni't laksan ang... 33 ang mga bagay na ito ay sinalita ko ang mga bagay na ito ' y.... 3:16 - New Living translation 23 at sa inyo, upang kayo ' gagawin. Characters in the 'Tagalog:... Verses 16:23, 24 kasaysayan noong mga bagay na '. Sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni't laksan ninyo ang loob ; aking ang! From our mouths of trouble: muling iniiwan ko ang sanglibutan y inyo! All things this, he looked toward heaven and prayed: “,! You ask the Father in my name the Bible say about Christians in... Ng salita, 2, 3 `` cross '' symbolize in the:... Microchipped the same as accepting the mark of the World Biblia ( 1905 ) ) john 16:23 New International (. ] ask me anything ng john 16:23 tagalog mga alagad, Narito, ngayo ' y ipahahayag me ”... Ask the Father except through me, ” said Jesus john 16:23-25 Amplified Bible ( AMP ) Prayer....
Condescending Là Gì, Black Swarm Full Movie, Snake Neck Turtle Lifespan, Berger Eggshell Paint, Data Entry Online Jobs, Elmo Ornament Hallmark, Billboard Music Awards 2020 Vote Top Social Artist, Sesame Street Scratchpad, The Square Novotel Suvarnabhumi,