arhandjel mihajloArhandjel Mihael je branitelj svetla i dobrote, borac protiv zla, pa ga najčešće prikazuju sa mačem ili kopljem u ruci. Simbolično ga prikazuju sa čeličnim oklopom u obliku Lava ili Zmaja. Lav predstavlja svemoćnu snagu, hrabrost i životnu enegiju koju nam Mihael daje. Zmaj je simbol naših strahova koje nam Anđeo pomaže da savladamo. Mihael je zaštitnik radosti i ravnoteže svih ljudi, ali vodi i ljude negativnih misli prema Božanskom svetlu.

Etimološki, ovo ime bi se moglo prevesti sa: “Ko je kao Bog?”, ali je ipak poreklo imena nepoznato. Mihael je u prvom redu zaštitnik judejskog naroda i on ima odlučujuću ulogu na Božijem sudu. U poslednjim danima ovoga sveta on se prepire za svoj narod , za navedenog “vojvodu vojske Jahveove” u INav 5, 14 mislilo se da je Arhanđel Mihael. On vodi nebeske knjige, što jasno navodi Visio Jesaia 9, 21-22. I pisar iz 1 Enoh koji Izrailjcima pritiče u pomoć jeste Mihael. U 1 Enoh 90, 21 on se navodi kao jedan od “sedam mudrih”. U 1 Enoh 90, 21 na njega je prenesen sud nad palim anđelima, a prema 1 Enoh 10, 11 on, zajedno sa Arhanđelima Gavrilom i Rafailom, daje mišljenje o palim anđelima. Dok je satana u judejskoj teologiji klevetnik, Mihael je branitelj. Pri kažnjavanju palih anđela Mihael obuzima sažaljenje. On pred Boga iznosi dela pobožnih.
Raniji jevrejski tekstovi i Knjiga Enoha, na primer, Mihaela često nazivaju “Princom Izraela”, dok se u kasnijim tekstovima, pogotovo onim kabalističkim, on naziva zastupnikom Izraela. Mihael je vodio Jevreje tokom njihovog četrdesetogodišnjeg lutanja po divljini i, po jednoj legendi, bio je Mojsijev učitelj od kojeg je ovaj i dobio dve table što bi značilo da je za neke on bio Anđeo sa Planine Sinaj koji obznanjuje Zakon. Samo ime Mihael znači “onaj koji je slican El-u”. Smatran je Anđelom trpeljivosti i milosrđa, on je taj koji je Enoha naučio popustljivosti i pravdi. Mada, istini za volju, u borbi sa neprijateljima Izraela Mihael nije ni najmanje popustljiv, što se vidi i iz njegove borbe sa Samaelom. Kao branitelj Izraela Mihael je vodio borbu sa Prinčevima drugih naroda, po predanju konkretno sa Samaelom. Samael je smatran za prince demona i prince smrti. Ime mu znači Božiji otrov, a smatra se da je izvedeno od imena sirijskog Boga Šemala.

Obožavanje Šemala je inace opstalo u takozvanoj sabeanskoj religiji čijih je sledbenika, po podacima koji prethode tamošnjim nedavnim ratovima, u Iranu i Iraku bilo jos uvek oko 100 000. Samaelu se pripisuje da je on bio taj koji je u obliku zmije prevario prvi ljudski par, da je sa drugim Anđelima ženio ljudske ćerke, da je on odgovoran za Sarinu smrt, ali u ovom slučaju je najinteresantnije to što legenda kaže da je on bio taj koji je optužio Izraelce kada je Bog želeo da ih izvede iz Egipta. Tom prilikom je Mihael bio taj koji je zastupao interes Izraela i opovrgao Samaelove optužbe. Zapravo neprijateljstvo između Samaela i Mihaela datira još od vremena kad je Samael bačen sa Nebesa kojom prilikom je pokušao da povuce i Mihaela kojeg je lično Bog, tada, spasao da ne padne skupa sa Samaelom. Sukob Mihaela sa Samaelom, koji je kasnije izrodio legendu o Mihaelu koji ubija Zmaja, nije potkrepljen u jevrejskim izvorima, sem što se u kabalističkoj literature Samael naziva još i “prvobitna zmija”.

Judaizam je podrazumevao sedam Nebesa. Četvrto Nebo bilo je Zebul i ono je sadržavalo Nebeski Jerusalim, Hram i u njemu oltar na kojem je Mihael prinosio žrtvu. Kabalisti su razvili ovu ideju i poistovetili Mihaela sa Melkizedekom. Verovalo se da Mihael na oltaru ne žrtvuje ovce nego prinosi duše pravednih. Tako se verovalo i da je Bog zapovedio Mihaelu da mu donese Abrahamovu dušu. Takođe, Mihael stoji na kapijama Nebeskog Jerusalema i pušta samo duše pravednih i pobožnih. U odnosu na Božiji presto Mihael se nalazi sa leve strane dok je Gabriel sa desne. Mihael odgovara sredi i Merkuru (po Abrahamu Avenaru, “Calendar Hebræorum,” Basel, 1527.), ali ga Sepher Razi’el povezuje sa Saturnom i tretitra kao Anđela subote.

Numerički preračunata vrednost Mihaelovog imena je 101.
Mihael se povezuje sa odbranom nacija od sila agresije i destrukcije. Iz ruku Mihaela ističu Pravda i Milosrđe i to se objašnjava time što je on Sofia, Mudrost Oca. Mihael prebiva u oblasti Desnog Stuba, sefira Necah, večito trijumfujući nad zlom. Po magijskoj doktrini Mihael, u magijskom smislu, deli mnoga obeležja sa grčkom Boginjom Atinom i rimskom Boginjom Minervom.

MIhael je najpoznatiji od svih Arhanđela. U Bibliji se spominje kao Anđeo koji se pojavio pred Mojsijem u vidu plamtećeg grma, onaj koji je izbavio Danijela iz lavlje pećine i Mariji najavio njenu skoru smrt. Branitelj je svetla i dobrote, borac protiv zla, pa ga najčešće prikazuju sa mačem ili kopljem u ruci. Simbolično ga prikazuju sa čeličnim oklopom u obliku Lava ili Zmaja. Lav predstavlja svemoćnu snagu, hrabrost i životnu enegiju koju nam Mihael daje. Zmaj je simbol naših strahova koje nam Anđeo pomaže da savladamo. Arhanđel Mihael  je nebeski prvosveštenik, čiji oltar je na četvrtom nebu. Kao Anđeo judejskog naroda on je i njegov zakonodavac. Grčki tekst “Život Adama” navodi da je prilikom davanja otkrivenja Mojsiju, to jest kada je Mojsije primio tablice zakona iz ruku Gospoda, on bio poučen od strane Arhanđela Mihael. Ponegde se Mihael pojavljuje prisutnim pri stvaranju sveta. Takođe se prema 1 Enoh 69, 14 i tajanstvena formula, kojom je Bog pri stvaranju sveta učvrstio nebo i zemlju, stavlja u usta Arhanđelu Mihael. Prema nekim mestima on je pratilac duše posle smrti. On prati Enoha pri njegovom putu u nebo, od Boga je on dobio zapovest da pomogne Enohu pri njegovom ulasku u najviše nebo i da mu nabavi nebesku haljinu. Posle Adamovog pada on ga izvodi pred Božiji tron. On se bori sa satanom oko tela umrlog Mojsija. Prema Vita Adam 38-42 njemu Bog poverava telo umrlog Adama. On Adama sahranjuje (Vita Adam 48 – grčka verzija). On je od Boga poslan patrijarhu Avraamu da donese njegovu dušu, i posle njegove smrti, Mihael Avraama po Avraamovoj želji kroz sve prostore (Avraamovo zaveštanje).

Mihael je zaštitnik radosti i ravnoteže svih ljudi, ali vodi i ljude negativnih misli prema Božanskom svetlu. Ovaj Arhanđeo može pročistiti negativnu energiju svakog prostora (kako misli i srca, tako i našeg doma i radnog prostora). Brine se za našu energiju i entuzijazam donoseći nam nadu. Mihael je Anđeo vatre i Juga.
Tokom molitve Arhanđelu Mihaelu najbolje je biti okrenut prema Jugu i pokušati zamisliti vatreno-crveni lik koji nam daje snagu i zaštitu. Dobro ga je prizvati u svim situacijama kada se osećamo ugroženi ili napadnuti jer nas brani i štiti od zla svake vrste.


Leave a Reply

AUTORSKI MATERIJAL © Jasmina Knežević
ZABRANJENO  KOPIRANJE  
PARAFRAZIRANJE  I  PREUZIMANJE