Ako bismo posmatrali, recimo, prirodu Sunca koje se nalazi u znaku Strelca, u zavisnosti od toga gde je ono mi ćemo naći da, ako se nalazi u prvoj polovini, naročito kao je oko 3. stepena Strelca gde je egzaltacija Južnog čvora, mi imamo jednu povezanost sa porodicom, sa jednom lozom koja je činila svrhu. Ovde postoji sjajan tok, sjajan protok, sjajno sećanje i tu je neki predak postojao, koji se takođe povezivao sa nekim praporeklom, odnosno sa svim onim što je vezano za našu misiju. Ovde postoji izražena misionarska uloga, izražena mogućnost toga koja se dobija preko genetike zato što je tu Južni čvor egzaltiran. Kada bi se ovo desilo u sideralnom točku, onda bi to bio još jači znak zato što se centar galaksije u tropskom zodijaku trenutno nalazi na 26. stepenu Strelca, i ovde u tropskom zodijaku mi posmatramo 3. stepen Strelca kao onaj koji nas povezuje sa genetikom, sa precima koji su bili značajni zbog nečega i čiju neku misiju mi dalje prenosimo, i neko ko i dalje živi unutar nas kao takav. Inače, Sunce ili bilo koja druga planeta koja se nađe na samom početku Strelca, naročito ako je benefik, je vrlo dobar pokazatelj zato što nagoveštava da smo prešli reku, da smo prešli opasnost i ono često može biti znak da ćemo se spasiti iz neke opasne situacije, iz bilo čega. 
Prvih 15 stepeni Strelca su posebno benefični, i naročito sve ono na samom početku – nulti stepen Strelca, sam start. Šta god da je ono što je ono pre nas, ako je tu benefik on jemči – uspeli smo da dođemo do druge obale i prešli smo neku opasnost. Znak Strelca nam samo govori o tome kako će nam biti kada pređemo preko, da li možemo da pređemo preko i šta nas tamo čeka, kakav je taj prelaz, kako je sa one strane. Ako je na samom početku neka dobra planeta, uglavnom je vrlo dobar znak da će natus imati sreće i mogućnosti da pređe na drugu obalu. To je stoga što je 9. znak nastao iz 8.-og i šta god bio onaj 8. znak, čime god se natus plašio celog života da će tu završiti nešto, bez tog 8. ne bi bilo ni 9. a 9. znak je uvek novo, napredak, nešto što nas više povezuje sa celim Univerzumom, sa našom pravom, ljudskom prirodom. Nakon nekog rata, nakon nekog strašnog perioda dođe vreme kada jednostavno krene prosperitet, kada krenu stvari da se bitno ubrzavaju, i stvaraju. Uvek imamo tu jednu fazu građenja nade, stvaranja nečeg novog i sve je to upravo vođeno tom logikom pročišćavanja a niko nam to više ne govori nego znak Strelca, da se smrti ne treba plašiti, da je ona mesto u kojem se čovek potpuno povezuje sa svojim pradomom, praporeklom. Jedino pitanje koje tu ostaje, na kraju, jeste koji je onaj deo za koji je on onda vezan – da li je on vezan za zemaljski, ili za onaj drugi, božanski deo. Ali, mi smo mešavina i jednog i drugog, i jedno i drugo nosimo. To je priroda Strelca, priroda Jupitera, vrhunskog boga koji je, opet, bio vezan zemaljskim željama, porivima, strastima i gresima, na kraju. Iza smrti je Jupiter, a njegova 8. kuća – osma od Strelca je znak Raka, tamo gde on, 9. egzaltira i on primarno natusa uči da se ne treba plašiti smrti. Svaka religija koja dalje nastaje kao potreba 9. znaka nastaje samo zato što postoji smrt. Kada ne bi smo imali smrt kao pojam, ne bi ni bilo religije. Ona nastaje samo zato što u svojoj najplemenitijoj težnji čoveku uklanja taj nepodnošljivi strah od besmisla, od kraja, od nemanja ničega. Ona je slika koja stoji s one strane i koja nam se smeši, koja nam daje nadu i koja daje smisao svemu. Ako natus to u sebi ugradi, on je oživeo onaj deo koji je došao nekad davno sa pradalekog mesta, iz centra galaksije, i on zna da nema čega da se boji, ali oni animalni nivoi, koji žive između 1. i 8., oni se boje, i 8 je strašna stvar. Ali zamislimo koliko je lep znak koji stoji iza 8., i fascinantno je da je taj znak podeljen na dva dela – na ljudski i životinjski, baš kao što je i znak pre 8. znaka, Vaga, podeljena na prvih 15. Vage i drugih 15. Vage. I, kako oni korespondiraju, prvih 15. Vage ukazuju na onaj tas koji je simbol čistote i srodni su sa prvih 15 stepeni Strelca, a onaj drugi deo koji je više vezan za nagone, za određene grehe, korespondira sa drugih 15. stepeni Strelca. Mi znamo da je na ovoj planeti 15. stepen Vage zapravo vrh piramide, piramide svega – piramide moći, piramide potpunog balansa koji ako čovek napravi, dodiruje upravo ono što je u korespondenciji sa 15. stepenom Strelca, koji je tačka dodira ljudskog i animalnog, tačka dodira neba i zemlje. 


Leave a Reply

AUTORSKI MATERIJAL © Jasmina Knežević
ZABRANJENO  KOPIRANJE  
PARAFRAZIRANJE  I  PREUZIMANJE