Aspekti Sunca u natalnom horoskopu


aspekti sunca>Loš aspekt govori o principijelnoj različitosti roditelja. To ne mora obavezno govoriti o razvodu roditelja, ali oni moraju biti različitih karaktera i priroda. Neslaganje. To u samoj osobi stvara unutrašnju razapetost. Nosi osećaj da osoba mora da se opredeli između dve podjednako važne stvari. Ruši vitalnost i donosi probleme sa očima. Ne spada u mnogo teške aspekte, ali je vrlo važan za ljude na položaju i one koji nešto organizuju. Loš aspekt donosi neprihvaćenost od strane velikog broja ljudi. Osoba teško dolazi do nekog javnog položaja, a i ako dobije tu ulogu, masa će je brzo odbaciti. Donosi još i nesklad sa bračnim partnerom, a to se često sa roditelja prenosi na dete. 

 

Sunce i Mesec
Dobar aspekt daje čoveka koji je sposoban da bude vođa i organizator. Nosi u sebi sklad oca i majke, sklad muškog i ženskog. U ženskom horoskopu ukazuje na dobar odnos sa autoritetima i ljudima na položaju uopšte, slaganje u braku i dobar porodični život. U psihološkom smislu daje staloženost i uravnoteženost duše i ega. Na realnom nivou ovo je dobar aspekt za političare, omogućava rad sa velikim brojem ljudi i uopšte javne stvari. Govori o lepoj i svetloj kući.

Sunce i Merkur 
Jedini aspekt koji mogu praviti Sunce i Merkur jeste konjunkcija. Ona govori o visokom nivou inteligencije, ali i o ocu koji može biti pisac ili je često putovao. Takođe, može postojati dete se očeve strane, brat ili sestra osobe, za koje se ne zna. Naravno, da bi to bilo sakriveno, mora biti uključen vladar 12. kuće ili Neptun. U ženskom horoskopu ukazuje na više muževa.
Osoba je dobar govornik i naredbodavac. To je neko ko govori važne reči. Može napisati delo koje je važno, slavno i veliko. Često ukazuje da osoba može imati muško dete, ili da dete može biti popularno.

Sunce i Venera 
Sunce i Venera takođe mogu praviti samo konjunkciju. Aspekat daruje lepotu na fizičkom nivou, ali i težnju osobe ka lepim stvarima, uživanju, zabavi. Otac je imao značajnu ljubav u životu. Ako je aspekt separacioni, ta ljubav se dogodila pre rođenja same osobe, a ako je aplikacioni, ljubav je bila nakon rođenja.
Može govoriti o ljubavi prema oženjenom čoveku ili čoveku na položaju. Donosi popularnost i publicitet i takve osobe su omiljene kao vođe. Ovo je dobar aspekt za umetnost, naročito za teatar i teatralnost, uopšte. 

Sunce i Mars 
Dobar aspekt daje hrabru i borbenu prirodu, koja život vidi kao borbu. Ovo je tipično muški aspekt, koji nosi jaku volju za životom, aspekt pobednika i čuva život osobi, pa osoba sa ovakvim odnosom nikada ne može izvršiti samoubistvo. Daruje snažan karakter i veliku silu. Čovek je direktan, rado ulazi u borbe i pobeđuje. Slava vojniku. Ljudi koji vole i nose oružje imaju aspekt između Sunca i Marsa. Strasna priroda.
Loš aspekt može biti veoma težak, jer osoba nosi snažnu mržnju prema svakom autoritetu, a sukobi počinju od prvog neslaganja sa ocem. Govori i o problemima oca i vuče tešku karmu po očevoj liniji. Obe su muške planete, pa natus ima problem sa svim muškarcima. Često donosi i neprijatne susrete sa zakonom i bilo kojim autoritetom. U mladosti je osoba dobijala batine od oca. Nosi bitke i svađe u kojima osoba obično loše prođe. Sa ovakvim aspektom izvesne su fizičke povrede. Osoba voli da se tuče, iako gotovo uvek gubi. Nosi opasnosti po oči i ukazuje na direktan udarac. Čovek svojom prirodom privlači upravo te opasne stvari, jer je on nagao, vatren i netrpeljiv.
U ženskom horoskopu su to problemi sa mužem i jedan od fatalniji pokazatelja za razvod. Ocu se ne dopadaju mladići te osobe.
Konjunkcija je blago pozitivniji bolji aspekt od kvadrata i opozicije, ali i ona donosi grozničave strasti.

Sunce i Jupiter 
Dobar aspekt između Sunca i Jupitera, u koji spada i konjunkcija, kraljevski je ili plemićki aspekt. Uvek govori o dobrom poreklu. Velika protežiranost – kako od strane oca, tako i od svih ljudi na položaju, uglednih ljudi, stranaca i učenjaka. Život u izobilju. Osoba se uvek treba okrenuti ka velikim i skupim stvarima. Visok stepen obrazovanja. Putovanja i uspeh u inostranstvu. Slava i novac. Dobar aspekt za advokate i ljude od ugleda. Otac je obrazovan i na dobrom položaju.
U ženskom horoskopu je to dobra udaja, i uopšte osoba brakom može dobiti položaj, ugled, i čast. Muž je obrazovan i bogat.
Loš aspekt nije mnogo loš jer su u pitanju dva benefika. Donosi sukob sa moralom. Natus ovde obično ne završava studije. Nade i želje se ne ispunjavaju lako i izgleda kao da se osoba približi nekom novcu ili položaju, ali ne uspeva da priliku i potpuno i iskoristi. Tako ovaj aspekt primarno govori o neiskorišćenim prilikama. Aspekt je tipičan za demokratsku opoziciju. Čovek je protiv monarhije. Dakle, protiv vlasti je, nije za apsolutizam – već za demokratiju. Osobi je primamljivo inostranstvo, ali tamo za nju nema uspeha. Osoba pada baš tamo gde ne očekuje, u kontaktu sa učenim ljudima, strancima, advokatima. Gubitak novca.
U ženskom horoskopu donosi razočaranja usled previsokih očekivanja, naročito u muža, jer on mnogo više priča nego što uradi. 

Sunce i Saturn 
Dobar aspekt je znak stabilne volje. Predstavlja čoveka koji kroz istrajnost i sigurne stvari stiče položaj i čast. To je ambicija sa upornom i istrajnom voljom, koja istrajava kroz vreme. Često su sa ovim aspektima rođene sudije ili zvaničnici koji imaju moć presude u svojim rukama. Obično slava stiže kasnije i u starosti. Otac ima dobar i stabilan život i često daje sigurnost samoj osobi. Deda je bio na dobrom položaju. Što je osoba starija, to je uspešnija i vitalnija. Ovo je vrlo jak znak za dug život. To su ljudi koji gledaju u prošlost, vole istoriju i sve što je staro. Vlada građevinarstvom, zemljoradnjom i poljoprivredom.
U ženskom horoskopu, daje stabilan brak i jedan je od najboljih za očuvanje braka. Ambicije supruga se ostvaruju.
Loš odnos, a naročito konjunkcija, stvara teške karaktere. Osoba nema oca, ili kao da ga nema – jer su odnosi vrlo teški i daleki. Otac natusa se nije slagao sa svojim ocem. Deda je imao probleme sa vlastima. Svakako, težak život i samog oca. Što je čovek stariji, život mu je problematičniji, jer ga Sunce slabije greje i vitalnost se gubi. Tada donosi depresivnost i zagušenost volje. Jaka egocentričnost. Ukazuje i na pad sa položaja.
U ženskoj karti to je slika teškog čoveka sa kojim se živi. Takođe ukazuje na bolest muža, koja može biti teška i duga. 

Sunce i Uran 
U dobrom aspektu izražena individualnost i izražena ličnost. To su originalni ljudi koji znaju šta hoće, nezavisni su i svoji. Oni treba da rade sami, jer preko svojih ideja mogu postati slavni. Ipak, imaju podršku prijatelja. Žena sa ovim aspektom naglo ulazi u brak. Muž je uranovskog zanimanja – astrolog, pilot ili krajnje originalan i samostalan čovek. Veze su bolje dok su slobodne, pa je zato ovo najbolji aspekt za život sa razvedenim muškarcem.
Kada su u lošem aspektu, nastaje problem volje. Uran teži oslobođenju, tako da je u sukobu sa svakim ko je iznad njega. Ne priznaje autoritete jer ih ne smatra originalnim u bilo kom pogledu. Osoba priznaje samo genijalnost. To je čovek koji je uvek suprotan, i vrlo buntovan u svom suprotstavljanju. Otac je u sukobu sa njegovim idejama. Može biti revolucionar ili utopista. Pojavljuje se prijatelj koji je protivan njegovim idejama, pa i njemu samom.
U ženskom horoskopu ovaj aspekt je snažan znak za razvod.
Konjunkcija Sunca i Urana je između dobrog i lošeg aspekta. Za sve što je u simbolici Sunca je uglavnom loše (usled negativnog dejstva Urana), a kroz simboliku Urana osoba može doživeti veliki uspeh i slavu (usled konjunkcije sa Suncem). 

Sunce i Neptun
Dobar aspekt opisuje moreplovca ili kapetana na nekom brodu – jer je Sunce položaj i čast, a Neptun je tajna i more. To je i vrlo duhovan aspekt. Ovde duhovnost, tajne ili daleka putovanja na more mogu proslaviti osobu. Ovo može biti i mason ili član neke tajne lože.
Loš aspekt Sunca i Neptuna daje ličnost sklonu obmanama i samoobmanama. Ta osoba ne može da se nađe, ne vidi samu sebe i strada joj volja. Natus ne vidi jasno šta hoće. Psihološki problemi utiču na telo. Krajnje je opasno uzimanje droga ili lekova, zato što se teško izlazi iz toga. Osobu uvek neko laže i vara, pa je ovo aspekt tajnih neprijatelja i zavera. Važno je videti odakle dolazi Neptun, jer je on ta tajna sila koja ga obmanjuje. Naravno, ne mora se uvek raditi o ljudima, već ovo mogu biti i situacije, pa ako je Neptun vladar 3. kuće, onda opasnosti mogu da dođu iz saobraćaja i to kada su uslovi vožnje otežani, kada je noć, magla, kad pada kiša, a put vodi kroz šumu…
U ženskom horoskopu ukazuje na prevare muža, ili ako se radi o njenoj prevari – u pitanju je šef ili neko nadređen!

Sunce i Pluton 
U dobrom odnosu natus može biti dugovečan. U opasnim uslovima, osoba stiče moć i položaj. Dobro prolazi u ratnim i drugim situacijama gde je život u opasnosti. Ovo je odličan aspekt za vojskovođe. Osoba poseduje harizmu i mogućnost da postigne ono što želi i zamisli. Stvara jaku volju i moć. Otac je vojno ili uniformisano lice. Aspekt uvek govori o stvarima koje opisuju život blizu smrti. Svakako daje i hrabrost i moćne ljude. Nasledstvo. U ženskom horoskopu govori o dugoj i fatalnoj ljubavi.
Loš aspekt je opasan po život, ali primarno govori o stradanju oca ili nekog nadređenog. Mržnja prema ocu. Fizičke povrede. Daje ego koji je dubok i jak, sa potrebom da vlada i upravlja svim stvarima. Skraćuje život. Operacije. Gubitak nasledstva.
U ženskom horoskopu aspekt pre ukazuje na stradanje muža, a mnogo ređe daje razvod, a i ako dođe do toga – biće to uz veliko stradanje.
Konjunkcija ne spada u potpuno loše aspekte. 


Leave a Reply

AUTORSKI MATERIJAL © Jasmina Knežević
ZABRANJENO  KOPIRANJE  
PARAFRAZIRANJE  I  PREUZIMANJE