Astrologija odnosa


astrologija odnosaPriča o odnosima egzaktno i direktno izgleda ovako: odnos zapravo predstavlja model čitavog života. Ne samo između dve osobe već i na nivou Univerzuma; on predstavlja jedan univerzalni zakon, a budući da je večerašnja tema ona iz koje proizilaze svi zakoni našeg života, kao sudbina, Zeleo bih da to povežemo sa praktičnim odnosima kroz primere naših svakodnevnih odnosa sa drugim ljudima, ili posebno sa jednom osobom, kao i koliko se to zapravo prenosi na opšti kvalitet naših života i na ono što, naravno u horoskopu kao takvom imamo. 
Astrologija u suštini i jeste nauka o odnosu – ukoliko želimo da je zovemo finijim, sofisticiranijim imenom – jer posmatramo odnose: planeta sa planetama, planeta i znakova, znakova i kuća; ovi odnosi su oni koji nam zapravo stvaraju sliku.

Od same pozicije planete mi ne dobijamo celu priču o odnosu, premda jedna planeta predstavlja sama po sebi već “zgusnuti odnos”. Rekli smo da je Venera po svojoj prirodi “zgusnuti sekstil”, da je Jupiter “zgusnuti trigon”, a Mars “zgusnuti kvadrat” itd. 
Priroda svega što postoji jeste jedan odnos, koji je zgusnut do nivoa vidljivosti, i to nazivamo sudbinom. Znači, mi predstavljamo jednu vrstu odnosa koji je nastao kao rezultat različitih karmičkih ili genetskih procesa –  nije važno, i to čini našu sudbinu. Odnos podrazumeva da je ono što je gore jednako onome što je dole, što zapravo i predstavlja model osmice ili samog peščanog sata u kome je čitava naša sudbina definisana, upravo jer je opseg našeg života proporcionalan vremenu koje je potrebno da pesak iscuri i pređe iz jednog staklenog suda u drugi; i kada se to desi i krug se okrene, naravno da se stvari  obrću i tada postajemo – ono što smo radili, činili; jer uvek svakim svojim delom unosimo u drugu stranu, što će ponovo reći u praktičnom astrološkom smislu: koja je to najznačajnija tačka u našem horoskopu što se tiče neke naše evolucije? Rekli bi da imamo dve takve bitne tačke: jedna je ona koja je vezana za seriju 4, a druga je ona koja je vezana za seriju 7, a to će reći za 4. kuću, vladara 4. kuće, Mesec i znak Raka jer odatle sve izvire i odatle smo i mi nastali i ta 4. kuća se u ovom delu nalazi upravo u ovoj tački i to je početak i sa druge strane kraj života, to je tačka izvora. Ako nas interesuje sama snaga jedne duše, kvalitet te duše, koliko je unutar u dubini, u temeljima, koliko su temelji jednog života stabilni i dobri – moramo pogledati seriju 4 a tu ćemo videti te preduslove za dužinu života, i način početka i način završetka života iz Meseca konkretno ali isto tako i iz vladara 4. kuće vidimo šta je u temeljima duše. Ako je vladar 4. kuće malefik koji je ugrožen sa drugim malefikom ili drugim rečima ako je vrlo loše postavljen – mi u  samom dnu, dakle na najnesvesnijem nivou u osobi imamo problem, imamo nešto što bismo rekli nesvesni; ako je to recimo Mars vladar 4 pa ima kvadrat sa Saturnom – tu imamo strašan bes, strašnu mržnju koja je strukturisana duboko u čoveku koje on nije ni svestan ali sa kojom se suočava neminovno na kraju života. Sam kraj života je jedno sumiranje u ovu tačku, a u taj kraj života dolazimo onda kada sav ovaj pesak iscuri, kada ono što imamo gore pređe u ono što je dole i sam taj poslednji prolazak, prolazak poslednjih zrnaca je onaj koji nas dovodi u ovu tačku dodira suprotnosti i tu sve stvari moraju da se slože i konačno dolazimo do tog konačnog stanja. Zapamtimo da je 4. kuća konačno stanje na koje smo mi pripojeni – na izvor života i na zalazak, kraj života; to je osnova sa našim precima, ono odakle smo zapravo nastali, odakle idemo; to je ono što nam daje samu snagu u horoskopu. Ukoliko imamo dobru seriju 4 – ne moramo brinuti oko mnogih drugih stvari zato što je konačno stanje stvari da smo ipak dobri i da smo stabilni i nama ne mogu da se događaju loše stvari, one su umanjene u ogromnoj meri, ali na onaj način na koji postoji ugroženost – bilo kroz samu 4. kuću, kroz vladara 4. kuće, kroz Mesec ili znak Raka – trpimo oštećenja u tom fundamentalnom delu, to je prvi odnos koji ostvarujemo sami sa sobom, to je tačka u kojoj smo povezani sa genetskim materijalom ali smo povezani i sa svojim telom; naš um i naše telo je struktura, to je snaga toga – prelazak iz jednog subjektivnog svemira u jedan objektivni, iz sveta uma u svet fiziologije na kraju. 

Druga osa koja postaje veoma značajna, koja je zapravo osnova za dalji razvoj je četvrta od četvrte – što je 7. kuća i to je ono što će se prenositi u odnos sa nekom drugom osobom. Ukoliko nam je serija 7 – što će reći 7. kuća, vladar 7. kuće, Venera i znak Vage ukoliko su oni ugroženi – jasno je da postoji poteškoća da uspostavimo odnos sa drugom stranom, i to se manifestuje konkretno u bračnom problemu, odnos sa parterom ili već negde.
Imamo ove dve ose i jedna ne može dobro funkcionisati bez druge, te dve ose su slično značajne, mi ne možemo nikad biti sretni u odnosima ako prethodno nemamo vrlo stabilnu unutrašnju strukturu: ako nam je ozbiljno ugrožena serija 4 – a to znači da smo to potvrdili iz više faktora – veoma teško ćemo uspeti da budemo sretni u seriji 7, u odnosima; možemo imati bolje okolnosti ali stvar nije dovoljno duboka, stvar nije dovoljno snažna, stvar nema tu snagu zato što upravo onakav odnos kakav imamo sami sa sobom, znači između uma i tela, kakva je ta protočnost – upravo će se takav odnos preneti u odnos sa partnerom, i to se odnosi pre svega na toj dubljoj razini, na razini zajedničkog, intimnog života; jer ako je nama loša 4. kuća – mi ne možemo ni sa kim da živimo blisko, ne možemo da budemo intimni; vladar 4. kuće je Mesec – to je skoro nemoguća misija; ako nam je 7. kuća perfektna – sa lošom 4 cela stvar je na površini i samo možemo da imamo odnose koji su ortački – nikako ne možemo ići dalje. Ukoliko je pak jaka 4, a cela serija 7 slaba – tu govorimo o generalno dobroj duši koja će uvek imati tendenciju za zajedništvom, za zajedničkim životom, koja će čak imati veću tendenciju da sa nekim živi odmah i odmah da se uda ili oženi jer ga vuče više 4. kuća i više ga vuče uopšte osećaj te bliskosti pre nego što će imati sretne odnose, nailaziće na pogrešne ljude, mora da nailazi na pogrešne partnere. Sa lošom 7 – to je rezultanta odnosa ljutnja koja nailazi, ali mi sami po sebi ako imamo snažnu 4 – imamo dobru strukturu, u osnovi smo OK negde, međutim deo naše karme koji se tiče odnosa sa drugim ljudima je takav da moramo prolaziti kroz loše priče, kroz loše odnose. 
Najidealnija opcija je kada postoji srećna veza, harmonija između serije 4 i serije 7 i zato kažemo da uvek volimo kada vidimo da je vladar 7. kuće otišao u 4. kuću jer je u stvari to već logično, spaja se jedno sa drugim i naročito ako je to još benefik po prirodi, znači vrlo udobno i mekano. A naročito volimo ako imamo lep odnos Meseca i Venere i u muškom i u ženskom horoskopu jer je srodan. U muškom horoskopu je vrlo važno da Mesec i Venera, bilo međusobno, bilo kroz druge aspekte budu sretno postavljeni, jer ćemo mi kao žene u to ući. Pre neki dan sam imao konsultaciju sa devojkom koja je bila sa mladićem koji ju je napustio na njenu veliku sreću a ona toga još nije svesna, koji ima Mesec u Blizancima egzaktan kvadrat Mars i ima retrogradnu Veneru u Devici u konjunkciji sa Plutonom, ona se našla u čudnom čudu kao je on to tako odjednom, sve je bilo super, posle savršenih i svih vrlo bliskih odnosa jednog dana joj je došao i rekao: zdravo, kako si i otišao dalje, pozdravio se sa njom kao da je slučajni prolaznik na poslu i dublji odnos od toga nije više postojao što je naravno za nju bilo krajnje šokantno; ali to je potpuno jasno jer je Mesec u Blizancima koji ne može imati tu unutrašnju dubinu, Mars u Devici je Merkurovski proračunat i ima egzaktan kvadrat sa njim – mora u jednom trenutku doneti odluku potpuno proračunatu i lako preseći stvar. Ali da je veza nastala, da neka žena pokuša da živi u horoskopu muškarca koji ima Mesec ugrožen na taj način – nema nikakve šanse, to bi bio pakao, to je vrlo loša stvar; a on ovde ima još i Veneru lošu što mora ukazati da je još pre toga loše, da je još pre nego što ona postane njemu Mesec ili majka ili žena – priča mora biti teška i loša. U svakom muškom horoskopu Venera predstavlja početak jedne ljubavi, vladar 7. kuće je takođe ono što će biti u startu, ali uvek definitivno teži ka Mesecu, baš kao što u ženskom horoskopu vladar 7. kuće i Mars u početku teže ka Suncu i onako kako je Suncu – tako mora biti stanje njima. 
Ono što čini sretnu vezu jeste sličnost protočnosti – znači energija mora da kruži i to na nivou: na emotivnom, seksualnom i na nekom mentalnom nivou. Znači ako nam ona kruži na ta 3 nivoa – imamo savršenu priču. Ne očekujmo da će ona uvek kružiti potpuno jednako na svim nivoima, ali mora da bude na onom nivou koji je kod nas primaran: to su najčešće emotivni ili seksualni nivo; znači u natalnom horoskopu ako imamo recimo Mesec sa Venerom ili naglašenu Veneru – mora da bude na emotivnom nivou, a ako je Mesec sa Marsom ili je naglašen Mars – mora da bude na seksualnom, nekad su u kombinaciji, ali to su energije koje primarno moraju da kruže. Mi ne možemo imati jednu potrebu za davanjem a dobijati nešto drugo; ako se to desi – to je siguran kraj, to je samo pitanje vremena. Idealno je kada su to 2 ista kruga koja prelaze jedno u drugo; kada bismo imali veliku razliku – znači jedan mali krug a drugi veliki – to ne ide, to su stvari koje međusobno ne funkcionišu. Znači pre nego što uđemo u ozbiljnu priču samo to pronađimo, to proverimo: ta varijanta je najpovoljnija: proveravanje čisto tranzita, nekih brzih progresija – recimo tercijarnih da vidimo šta se događa u datom trenutku, ko je za koga i to je onda u redu. Ako je on upao u tu šemu – budimo sigurni da ćemo nadalje moći da opstanemo. 
U tim uporednim kombinacijama imamo još jednu važnu stvar, a to je upoređivanje na osnovu trenutnih progresija – bilo tercijarnih bilo sekundarnih. Često se događa da naša sudbinska veza nastane onog trenutka kada naša Venera i Venera te osobe u progresiji dođu na istu tačku, i to se događa u bezbroj slučajeva kažemo: da, oni su kao međusobno kompatibilni ovako ili ne, ali oni će se sresti pod okolnostima kada se te dve planete a najčešće to je Venera nađu na istom mestu – npr na 20° Raka, i budimo sigurni da tu ulaze u vezu i da se tu odvija dalji proces pre svega kroz progresije jer to je ono što nas čini u tom vremenu. 

Ako smo ovoliko pričali o nečemu što predstavlja naš odnos sa nekom drugom stranom i rekli da taj odnos zapravo realno ostaje da živi, nakon našeg odnosa taj odnos ostaje da živi, nakon toga što smo bili u vezi pa smo prekinuli – taj odnos živi, on ima svoje nevidljivo postojanje, kao jedan entitet koji sam negde boravi – shvatamo da je on zapravo onaj koji nas je spajao i koji će nas spojiti sledeći put, jer on postoji, odnos između nas negde postoji i ima svoju sudbinu. Mi moramo znati naš horoskop odnosa u toj jednoj uporednoj varijanti – to je horoskop vrlo važan, horoskop našeg srednjeg rastojanja u vremenu i prostoru, moramo znati unutrašnju silu koja živi u njemu i ono što ćemo pričati sledeći put jeste kako na sam odnos koji egzistira u sebi – kako ga možemo lečiti, kako delovati na njega a to je ono što negde nazivamo talismanom ili nekom pomoćnom merom u astrologiji jeste delovanje ne na nas kao na nas nego delovanje na taj prostor između nas, na taj odnos. Jer postoje parovi odnosa za svaku stvar; između svakog od nas postoje odnosi; neki su intenzivniji, živi, iskočili u prvi plan, neki su u nekoj svojoj vodi ali oni imaju svoju vrstu odnosa, svoju priču i svoju sudbinu. Ako hoćemo da ostvarimo neku želju i za to postoji odnos: znači naša želja i mogućnost da se ona ostvari: postoji nekakav odnos, on je povoljan ili nepovoljan, ostvarićemo ga ili ga nećemo ostvariti lako; ako je nepovoljan postoje načini da delujemo na sam odnos i da premošćujemo i to je ono što nazivamo talisman kao jedan generator koji deluje u sferi između nas i nečega: da li je to neka osoba, da li je to neka želja koju hoćemo da ispunimo ili nešto; odnosi su ono što ostaje, odnosi su kodovi, to je Matrix, to je kod svih stvari koje postoje u životu između svega, to su oni; na njih možemo delovati samo tim sredstvima – nesvesnim, dakle ne možemo svesno svojom namerom govoriti: ja ću ovo ili ono, ili kad bi ti bio drugačiji …, mi se gledamo tu jedno preko puta drugog i ne možemo da se razumemo, a poenta nije u nama nego je u odnosu koji je duboko unutar nas i koji ima svoju prirodu, koji ne može uopšte da se izmeni tako što bismo mi hteli da se izmeni jer je to mnogo dublje nego što mi pričamo ovde, to se nalazi u procepu između naših reči, između reči osobe sa kojom pričamo – u tom procepu živi odnos, jer ništa mi ne možemo da uspostavimo mentalno – to je plićak, to je malo – 5%; znači prihvatimo to i biće nam odmah lakše, ne gubimo više energiju na gluposti, nego menjamo u bazi, menjamo u strukturi. Imamo sebe i imamo neku osobu ili neku želju – nije bitno šta, taj odnos egzistira, on postoji; postoji horoskop odnosa između nas i te osobe, postoji horoskop odnosa između nas i bilo koje stvari, svi odnosi među nama postoje kao njihova sudbina, postoje kao horoskop i mi možemo delovati na tu stvar ako poznajemo mehaniku ulaska u to. Ima nekoliko načina, a ovaj sa vrstom talismana je dosta prikladan astrološkoj praksi jer je bukvalno korišćenje principa i energije koje su nam bliske; u principu je dosta bezazlen ako možemo govoriti o stvarima tog tipa zato što podrazumeva promenu i stvari unutar nas koje se događaju, tako da to nije nekakav rad i silovanje nekih stvari koje su izvan nas već promenu u onome što je u nama, i mi čak ne morati samo raditi stvar sa nekom namerom ili željom – možemo imati neku vrstu talismana ili nečega što će kao generator dobrih odnosa koje želimo da imamo sa drugim ljudima ili sa bilo čime postojati i negovati nas iznutra, kao nešto što će negovati praktički našu dušu, kao lek koji uspostavljamo unutar svoje duše koja je tako razapeta nekim odnosima koje mi ne razumemo trenutno, kojim nam nije lako da uđemo; možemo učiti karmičku astrologiju i lepo je da to spoznamo, ali da li mi opet možemo da prihvatimo to što smo spoznali? To je vrlo teško. Potrebno je lečiti sebe i izmeniti te stvari unutar sebe da bismo mogli dalje da budemo i sretniji i konačno uspešni. 

Na kraju je potrebno da razumemo da osoba koju najviše volimo ili sa kojom smo u odnosu ili je možda u nekom trenutku i ne volimo – nije važno, šta god da smo uradili, da je ona zapravo naš glavni vodič na našem duhovnom putu kakva god da ona jeste, zato što samo kružeći energijom sa njom, iskušavajući sebe u različitim situacijama koje će nam ta osoba pružiti – mi ćemo izmeniti ono što je potrebno da izmenimo ili ćemo pasti na tom ispitu pa ćemo morati drugi put, ali smo tu direktno suočeni sa tom situacijom. Najveća mudrost je ako umemo da spoznamo da recimo mi možda više i ne možemo dalje biti u toj varijanti.  


Jasmina Knezevic 063222539

Dobar dan dragi moji, Dobrodošli. Moje ime je Jasmina KNEŽEVIĆ, autorka sam i urednica web stranica Spicum.com i Horoskop-e, predavač sa višegodišnjim iskustvom. Svoju edukaciju je započela 1998. u okviru astrološke škole “AstroLab” Aleksandra Imširagića. Nakon tri godine kontuinuirane edukacije, TM inicijacije (2000), i inicijacije za komunikaciju sa Andjelima (2000. Zdenka Andrijić) započela sam svoju samostalnu profesionalnu praksu i svakodnevni rad sa klijentima kroz astrološke i numerološke konsultacije. Moj dosadašnji rad se zasniva na preporukama desetina hiljada zadovoljnih klijenata. Od 1996. do 2005. honorarno sam saradjivala na poziciji autora i urednika rubrika sa izdavačkim kućama Novosti, Moć Prirode. Magazin Biznis (novinar autor mesečnih prognoza), uključujući i samostalan autorski projekat Novogodišnji astrološki specijal za 2005. Od 2004. preuzela sam projekat "Veličanstveni Saturn", u saradnji sa autorom Adrian Prerag Kezele za teritoriju Srbije. Od 2002. radila sam u prvoj postavi INFO PLUS MEDIA astrološkog call centra na liniji 041, i od 2003. do 2006., zatim u Call centru Fonlider doo, razvijajući iskustvo brzih telefonskih konsultacija. Od 2006. posvećena sam isključivo individualnim astrološkim konsultacijama, a od 2012. vodim dvogodišnju Školu astrologije i Numerologije, 4-mesečne kurseve Numerologije, i inovativni program edukacije Kombinovanje Astroloških i numeroloških alata za profesionalne konsultante. Proširujući svoja znanja konstantnom edukacijom u oblasti Istočne i zapadne astrologije, Kigaku, Feng Shui, Numerologije, Astrologije Maya i tumačenja snova kreirala sam izuzetno bogat spektar veština i znanja za rad sa brojnim klijenatima. Praktitujem holistički pristup uz dijagnostiku Lujze Hej, kristaloterapiju i astromedicinu, korektivne tehnike za neutralisanje karme, hromoterapiju (lečenje bojama). Inicirana sam kod Zdenke Andrijić za komunikaciju sa ANDJELIMA 2000. godine. Od 2015. edukujem pristup AKAŠA HRONIKAMA, definisanju, brzom i efikasnom neutralisanju blokirajućih karmičkih matrica. Sertifikovani sam praktičar primenjenog nivoa Kvantne Harmonizacije, REIKI Usui II i Reiki Kundalini III praktičar, praktičar Reiki Hronike Akaša, Master Svetlosne korekcije.

Leave a Reply

Next Post

Ovan

Thu Mar 14 , 2013
Share on Facebook Tweet it Pin it Email  Zodijak počinje znakom OVNA. Ovaj znak simbolizuje tek rođenu individuu kojoj su potrebne ogromna energija, vitalnost i snaga da bi mogla da raste. Svest o tome da je prvi određuje kako psihološki, tako i fizički život Ovna. Naime, u najdubljoj osnovi svog […]