NULA nije broj. Ona stoji na mestu odsutnih veličina i svakom broju uz koji se nalazi dodaje ili oduzima vrednost u zavisnosti od toga da li se nalazi ispred ili iza broja. Simbolizuje osobu koja ima moć samo po opunomoćenju. DVA simbolizuje ambivalentnost, suprotnost, sukob, suparništvo, udvostručenje, dualizam (dobro i […]

Poruke koje primamo kroz brojeve mogu biti vidljive na raznim mestima, i vrlo važne za nas ako ih uočimo. A ako se uzastopno ponavljaju tada bi možda bilo dobro da se zaustavimo i, “pročitamo” poruku koju nam šalju – jer brojevi nosioci poruka kao i slova. 111, 1111 Broj koji […]

Bitno je na početku raščistiti da živimo više puta. Tako ćemo imati realnu mogućnost sagledavanja sopstvene sudbine, onoga od čega ona zavisi kao i čega je ona pokazatelj u našem životu. Kada prihvatimo reinkarnaciju, životu ćemo prilaziti sa mnogo više odgovornosti na duže staze, kosmički posmatrano. Reinkarnacija se izražava brojevima […]

U klasičnoj psihologiji ova dva tipa ljudi nazivaju se, viši psihološki tip ličnosti (pozitivan čovek) i niži psihološki tip ličnosti (negativni čovek), koje sam opisivala u prethodno napisanoj knjizi “Dvocifreni brojevi od 10 do 20”, a što je ključno u numerologiji. Svi ljudi neprekidno energetski frekventuju, zrače i upijaju duhovne […]

Ono što je bit numerologije, a što osoba koja se bavi brojevima nužno treba da poznaje jeste PERIODIKA. To je deo numerologije koji je vezan za vremenske cikluse, uz pomoć kojih se vrši predikcija u njoj. Numerološka periodika je svakako vezana za kalendar koji se koristi u vremenu, kada se […]

Dž je teško slovo, spojeno iz D +J = Đ i Z + J = Ž, dakako tu je već teško mozgati – Džepina, kako bismo to pretvorili u nešto mekše DJOZJEPINA, to već nije ni izgledom dobro, kako do odgovora, ponirati duboko u bogatstvo psihe, u tajne mozga, naći […]

W  je dupli levak, funkcioniše poput blizanaca. Ovo je slovo prepuno dvoumljenja, dva koraka napred pa jedan nazad. Izgleda moćno, obrnuto M, skriveno slovo, također prepuno tajni. Ono je simbol snage volje i upornosti, ono ne dopušta padove, ono se održava i na vodi, ono je poput katamarana, snažno na vodi, […]

F je slovo koje potiskuje agresivnost, megalomansko slovo, ali spolja je sve fino lepo i gospodski, nema ni traga nekoj agresivnosti, sve vrišti od finoće. A u četiri zida, ako nije po njegovom nastaje haos i entropija, raspad bez sastavljanja, solve (razrijedi) bez coagula (zgusni). Iako je kao slovo E, […]

Slovo Q je zanimljivo, ima repić, bez repića ne funkcioniše, treba mu neko da ga tetoši. Liči na mačku, stoga mu kineske godine mačke ili zeca fest odgovaraju, a to je recimo 2011. godina. Isto tako to slovo ima sidro, ne može odlebdeti poput slova ‘O’ koje je poput balona, […]

Slovo H konvenira sa rođenima u znaku Ovna, pa je jedan od roditelja autoritet koji prati kroz čitav život. Otac je taj borbeni čovek u životu osobe koja ima slovo H na početku imena. Ovo slovo označava državne poslove, sve što se tiče države uopšte, pa i borce, ratnike, državnike, […]

Lj je kombinacija postojanosti u delovanju i prevrtljivosti, slovo dvoumljenja, ali i intelektualno. Ono ima oštrinu u delovanju na spolja, a u unutrašnjosti je meko i povodljivo. Nije tako stabilno kao što izgleda, pa ćete stoga sa tim slovom na početku imena imati dosta problema sa upornošću, postojanošću, urednom rutinom […]

Slovo Š voli kombinaciju Strelca i Bika, voli i emotivnog Raka, ali roditelji su vezani uz Bika i Strelca. Kundalini, zmijolika sila deluje kao i kod slova S, ali levak slova Š obilno utače mudrost koja klizi kroz zavoje slova S lagano, sasvim polako, ali ne utače u zemlju, ne […]

“Ne smatraj se siromašnim zato što ti se snovi nisu ostvarili; siromašan je zaista samo onaj koji nikada nije sanjao”.” Mari Ebner – Ešenbah Dugo vremena smo vaspitavani da se ponašamo po zakonima razuma, da odmeravamo pojave pre nego što odlučimo da li smo za ili protiv njih. Sva iskustva […]

“San je izraz same i prave suštine čovekove skrivene u srcu njegovome ispod obmanjujuće mreže prividne besmislenosti.” Dostojevski San je dragocen izvor poruka, ali su one retko kada direktno uočljive. Zbog čega je prikrivena poruka sna? Psiholozi kažu da je to zbog cenzure. U budnom stanju ona ne dozvoljava nesvesnim […]

“Bog ti daje prvi stih, a na tebi je da nastaviš.” Pol Valeri Vezu stvaralačkog stanja sa izmenjenim stanjem svesti potvrdili su mnogi pisci, posebno pesnici, kompozitori, slikari… koje su nadahnjivali noć i snovi. Poznato je da su Valter Skot, Grejem Grin, Edgar Alan Po i mnogi drugi u snu […]

Spavanje je prolazno fiziološko stanje koje se javlja periodično a odlikuje se prestankom rada viših funkcija velikog mozga, smanjenim reagovanjem na spoljašnje faktore, nedostatkom voljne aktivnosti skeletnih mišića i njihovom opuštenošću. Snovi su, tako, nesvesna psihička stanja koja se javljaju tokom spavanja, traju kratko, tek nekoliko minuta a zasnovani su […]

Nekada su nam snovi crno-beli, a nekada u boji. Svaka od boja koja nam se javi u snu ima neko svoje značenje, te tako zelena seimboliše dobro zdravlje, a crna opasnost. CRNA Crna boja u snovima simolizuje nešto nepoznato, neizvesno, opasnost, misteriju, mrak, smrt, tugu, odbijanje, mržnju ili zlobu. Boja […]