Ako je Venera devojka – simbol erosa i lepote, Mesec simbol majke, osećaja i duše, onda nedostaje ona – simbol iskonski životinjskog čina, razornog divljeg seksualnog odnosa, seksa i simbol izvora reke u raju i ušća u paklu. Nakon izbacivanja iz raja, Adam izlazi na vrata kajanja, Eva na vrata […]

Lilit, ustvari, nije planeta nego računski dobijena “osetljiva tačka”. Njen položaj u natalnom horoskopu je određen eliptičnom orbitom Meseca oko Zemlje. Početne tačke mesečeve orbite najudaljenije od zemlje se povežu osom, na kojoj se pronalazi položaj Lilit. Da bi se interpretirao njen položaj u natalnom horoskopu važno je poznavati prošlost od […]

Kada čitate konkretne aspekte Lilit, (bez obzira šta u tekstu piše) imajte na umu poseban nivo na kome se Lilit identifikuje. Zapamtite da ona kvari ili frustrira namere koje služe emocionalnom ili ego zadovoljavanju, bez obzira kako izgledale nevine ili opravdane. Lilit su strane sebične želje. Ona je uspešna i […]

Skloni ste hvalisanju ličnih dostignuća, u čemu ponekad možete i da preterate, tako da se može desiti da vas okolina ponekad gleda sa podsmehom. Razmislite da niste prema partneru lažno darežljivi, očekujući uvek neku protiv uslugu za svoje, nazovi, dobročinstvo. U ponašanju znate da budete i raskalašni, i ponekad i […]

Negativna strana ovog položaja i svaki pokušaj okoline da vas prizove “zdravoj pameti” rezultira vašom još većom izolacijom. Ako se to nastavi dovoljno dugo vaša naglašena senzitivnost može prerasti u gotovo psihotičnu reakciju. Ovo je doduše najgori izražaj Lilit u XII kući, ali nije tako redak. Mnogo učestaliji primeri su […]

Razočarenje dolazi kroz karijeru. Ili ste osoba vrlo vredna, uporna i sposobna i uprkos svemu tome ne uspevate da se afirmišete, ili posle duge borbe da dosegnete određeni položaj otkrivate da vas to apsolutno ne ispunjava, i da je sada dosegnut cilj od početka u stvari bio promašen. Lilit vam ovde neće […]

Vi ste osoba koja uživa u rešavanju zagonetaka vlastite psihe, ali obično nađete načina da zaobiđete pravi problem i tako još više zamaglite ono što ste želeli da rasvetlite. Snagu libida redovno zanemarujete (ili zloupotrebljavate) pa su vam seksualni problemi česti. Moguće je da ste imali bolno iskustvo te vrste pa kasnije na intimnost gledate sa […]