Kada se broj 4 pojavi u numerološkom kodu dana…  Ovaj Broj će vam pokazati koliko naporno ste u stanju da radite ako želite da uložite potreban napor i postignete zacrtane ciljeve. Nakon dana koji su uglavnom bili opušteni, verovatno ćete se sada suočiti sa odgovornošću i biti svesni i spremni da prihvatite izazov. […]

Kada se broj 3 pojavi u numerološkom kodu dana… Za razliku od prethodnih dana ovaj dan može biti idealan za obnovu koja se zasniva na vašem bogatstvu ideja. Treba da se razvijete intelektualno i da sebe predstavite kao osobu koja misli otvoreno, koja komunicira i koja je savesna. Novo znanje se, podržano Trojkom, može […]

Kada se broj 2 pojavi u numerološkom kodu dana…  Kao i kod svih ciklusa potrebno je uočite da vaša sreća zavisi u potpunosti od toga koliko ste u stanju da se suočite sa izazovima prethodne faze i iskoristite njene lekcije. Ova faza (dan, mesec ili godina Broja 2) godina može da vam pruži […]

Kada se broj 1 pojavi u numerološkom kodu dana…Broj 1 je predvodnik na početku novog puta ili ciklusa, pršti od ambicije i energije.Broj jedan čini prvi korak u realizaciji novih planova. Svako pojavljivanje tog broja u numerološkom kodu dana predstavlja ponovno rodjenje u novom okruženju ili energijom nabijenu atmosferu – reč […]

Dan rođenja broj 1/10/19/28Sunce, konj, dan, otac, lingam, motor, srce, krvožilni sistem, kičma ili kičmeni stup, oprez s bubrezima smanjiti unos soli u organizam. Vojskovođa, mentor, organizator, pokretač, inicijator, resi ga odlučnost, viteštvo, mač u zraku, vitez na konju, policajac, aktivista, egocentrik, sebičan dovoljno da shvatite da teško pomaže, pa […]

Pod pojmom “karmički dug” podrazumevamo značajnu teškoću na putu u ovom životu, ono što se “plaća” za loše kanalisanu energiju utokom prethodnih života. Kada je prisutan  broj “karmickog duga’ predstavlja važan modifikator pri numerološkom tumačenju. Brojeve 13, 14, 16 i 19 uočićemo pri radu sa datumom rodjenja ili imenom neposredno […]

Vaš sudbinski broj je zbir svih vrednosti dodeljenih samoglasnicima u vašem imenu i predstavlja ambicije koje ste izabrali, vaša očekivanja od samog sebe kao i vaše ponašanje. Kvalitet ovog broja ne mora nužno da bude zapažen spolja, jer drugi retko imaju pojma o tome kako neko lice vidi samog sebe. To se može […]

Da li vas je već neko pitao pitanje “Koji je tvoj životni put?” Vaš životni put je vaš glavni broj u numerologiji: pokazuje kakve prilike će vam se naći na putu, koji su vaši talenti i područja uspeha. Izračunava se sabiranjem brojeva datuma rođenja, čiji je rezultat jednocifren broj. U […]

NULA nije broj. Ona stoji na mestu odsutnih veličina i svakom broju uz koji se nalazi dodaje ili oduzima vrednost u zavisnosti od toga da li se nalazi ispred ili iza broja. Simbolizuje osobu koja ima moć samo po opunomoćenju. DVA simbolizuje ambivalentnost, suprotnost, sukob, suparništvo, udvostručenje, dualizam (dobro i […]

Poruke koje primamo kroz brojeve mogu biti vidljive na raznim mestima, i vrlo važne za nas ako ih uočimo. A ako se uzastopno ponavljaju tada bi možda bilo dobro da se zaustavimo i, “pročitamo” poruku koju nam šalju – jer brojevi nosioci poruka kao i slova. 111, 1111 Broj koji […]

Bitno je na početku raščistiti da živimo više puta. Tako ćemo imati realnu mogućnost sagledavanja sopstvene sudbine, onoga od čega ona zavisi kao i čega je ona pokazatelj u našem životu. Kada prihvatimo reinkarnaciju, životu ćemo prilaziti sa mnogo više odgovornosti na duže staze, kosmički posmatrano. Reinkarnacija se izražava brojevima […]

U klasičnoj psihologiji ova dva tipa ljudi nazivaju se, viši psihološki tip ličnosti (pozitivan čovek) i niži psihološki tip ličnosti (negativni čovek), koje sam opisivala u prethodno napisanoj knjizi “Dvocifreni brojevi od 10 do 20”, a što je ključno u numerologiji. Svi ljudi neprekidno energetski frekventuju, zrače i upijaju duhovne […]

Ono što je bit numerologije, a što osoba koja se bavi brojevima nužno treba da poznaje jeste PERIODIKA. To je deo numerologije koji je vezan za vremenske cikluse, uz pomoć kojih se vrši predikcija u njoj. Numerološka periodika je svakako vezana za kalendar koji se koristi u vremenu, kada se […]