U kolektivnom nesvesnom nisu prisutna potiskivanja, već sadržaji prisutni pre svakog individualnog iskustva. Te arhaične ostatke snova predaka sadržane u kolektivnom nesvesnom Jung naziva arhetipovima i to su u svakom od nas pohranjene “mudrosti iskustava bezbrojnih milenijuma” (Arhetipovi kao animus, anima, senka se manifestuju u snovima u vidu simbola ili […]

Za razliku od nesigurnog, papirnatog, rastočenog, rastrojenog postmodernog subjekta i njegovog lakanovskog, protejskog Ja kod koga je i nesvesno strukturisano kao jezik, New Age obrt ističe Karla Gustava Junga (1875-1961) i njegovu teoriju snova koja pokušava da reanimira ono egzotično i barokno što je nemerljivo u čoveku.  U ranoj fazi svoje karijere […]

Žene su emotivnije, bolje pamte, češće imaju košmare i predskazanja, sanjaju brižne snove, porodicu i romantiku, dok muškarci, kao bića od akcije, sanjaju direktan odnos Nije nekakav strašan košmar Slavišu Ivkovića, autora “Sanovnika”, naterao da 15 godina života posveti snovima, već stari rukopisi njegovog dede Nikole. Do četrdesete godine ni […]

Istraživanja vršena u Francuskoj od strane neurobiologa J.V. Valatsa, jednog od poznatijih specijalista za san, i psihoanalitičara Pola Denija kroz odgovore na pitanja: koje situacije najčešće sanjate, koje osobe najčešće sanjate, koji je vaš najupečatljiviji san itd. potvrdila su sličnost današnjih snova sa onima koje možemo naći u davnoj prošlosti. […]

Prema Jungu Frojdova “besmrtna zasluga” jeste otimanje snova iz gatanja o snovima i iz snova. Brojni sanovnici poput Rečnika snova Madam Voozel bili su aktuelni do pojave Frojdovog Tumačenja snova. U sanovnicima je sve uniformno i jedan simbol ima isto značenje za svakog bez ikakvog individualnog izraza. Anđeo predstavlja sreću u snu, a […]

Istraživanje koje su izvršili francuski neurobiolog J. L. Valat, specijalista za san, i psihoanalitičar Pol Denis pokazala su sledeće: Koliko se ispitanika seća svojih snova? 21% – nikad se ne seća 6% – seća se svakog jutra 12% – seća se više puta nedeljno 60% – seća se povremeno 20% […]

Vek koji će nam, između ostalog, doneti otkriće genoma, Specijalnu teoriju relativnosti, dva Velika rata i pad Berlinskog zida otvorio je Zigmund Frojd (1856-1939) prvim sistematičnim remek-delom psihoanalitičke revolucije, knjigom Tumačenje snova (Die Traumdeutung). Zanimljivo je, da je Frojd delo napisao 1899. godine, ali je tražio da bude štampano 1900. […]

“Ne smatraj se siromašnim zato što ti se snovi nisu ostvarili; siromašan je zaista samo onaj koji nikada nije sanjao”.” Mari Ebner – Ešenbah Dugo vremena smo vaspitavani da se ponašamo po zakonima razuma, da odmeravamo pojave pre nego što odlučimo da li smo za ili protiv njih. Sva iskustva […]