Opis karte Zemljani deo vatre ili neodoljiva hemijska privlačnost zapaljive supstance. Ona ima pera Pravde koja potiču iz njene glave i drži Štap krunisan Suncem. Tumačenje Uspravno postavljena Ličnost Princeze je krajnje individualna. Ona je blistava i smela. Stvara sopstvenu lepotu svojom suštinskom snagom i energijom. Snaga njene ličnosti nameće posmatraču utisak lepote. U gnevu ili ljubavi […]

Opis karte Vazdušni deo vatre, sa sposobnošću širenja i isparavanja. On sedi na Kočiji od Plamena i drži Feniksov štap Moći i Energije. Tumačenje Uspravno postavljena: Moralne osobine koje odgovaraju ovom liku su brzina i snaga, no povremeno je sklon nagonskim postupcima; katkad se lako povede za spoljnjim, stranim uticajima, a neretko je žrtva […]

  Opis karte Ova karta predstavlja ratnika u kompletnom opklopu. Na šlemu kao ukras on nosi crnog konja. U ruci drži upaljenu baklju; plamen je takodje u njegovom ogrtaču; i na plamenovima jaše. Njegov konj je crni konj u skoku. Tumačenje Uspravno postavljena: Moralne osobine koje odgovaraju ovom liku su aktivnost, plemenitost, žestina, prekost, gordost, impulsivnost, hitrina […]

Opis karte Vodeni deo vatre, njena fluidnost i boja. Karta pokazuje Kraljicu sa krunom u obliku krilatog globusa. Ona sedi na tronu od plamena, uredjenog u geometrijsku svetlost njenom materijalnom snagom. Ona nosi štap na čijem vrhu je šišarka koja sugeriše misterije Bahusa. Tumačenje Uspravno postavljena: Kraljičine osobine su prilagodljivost, istrajna energija, blagi autoritet koji zna da […]

Male i Dvorske Karte Male Karte predstavljaju dogadjaje, ljude, mesta i stvari svakodnevnog sveta. Ako dobijete Male Karte u otvaranju bićete fokusirani na spoljašnji svet, pre nego na unutrašnji. Boje su povezane sa četiri elementa: Vatra za Štapove, Voda za Pehare, Vazduh za Mačeve i Zemlja za Diskove. Pehari i Štapovi pojačavaju jedni druge, a isto tako i […]

Prva i najočiglednija karakteristika ove karte je da je poslednja po redu i da je stoga komplement Lude. Pripada slovu Tau. U skladu s tim, te dve karte zajedno tvore reč Ath, što znači Suština. Sledstveno tome, sva stvarnost je svrstana u nizu čiji početak i kraj čine ova dva slova. Taj početak […]

Kod ove karte je bilo nužno potpuno udaljavanje od tradicije karata, da bi se tradicija mogla nastaviti. Stari naziv karte bio je Anđeo, ili Poslednji Sud. Ona je predstavljala Anđela ili Glasnika koji duva u trubu na koju je prikačen barjak sa simbolom Eona Ozirisa. Pod njim su se otvarale grobnice iz kojih su […]

Osamnaesti Adut pripada slovu Qoph, koje predstavlja Ribe (Pisces) u Zodijaku. Ime mu je Mesec. Pisces je poslednji Znak; on predstavlja poslednju fazu zime. Mogao bi da se zove Kapija Vaskrsenja (slovo Qoph znači potiljak i povezano je sa sposobnostima cerebeluma). U sistemu starog Eona Sunce nije vaskrsavalo samo iz zime nego i iz noći; a ova […]

Ova karta pripada slovu He, kao što smo drugde već objasnili. Odnosi se na znak Vodolije (Aquarius) u Zodijaku. Na slici je predstavljena Nuit, naša Dama Zvezda. Da bi se potpuno shvatilo značenje te rečenice neophodno je razumeti prvo poglavlje Knjige Zakona. Lik ove božice prikazan je u manifestovanju, to jest, ne kao nebesko […]

Ova karta pripada slovu Pe, što znači “usta”; odnosi se na planetu Mars. U najjednostavnijem tumačenju upućuje na ispoljavanje kosmičke energije u najgrubljem vidu. Na slici je predstavljeno razaranje postojeće materije ognjem. Ovo se može shvatiti kao uvod u Atu XX, Poslednji Sud, to jest, Nastupanje Novog Eona. Pošto je to tako, onda se […]

Ova karta je dopuna i ispunjenje Atu VI, Blizanaca ( Gemini ). Ona se odnosi na Strelca ( Sagittarius ), koji je u Zodijaku suprotnost Blizancima i, usled toga, “na drugi način”, jedno s njim. Sagittarius znači Strelac; i karta je (u onom najosnovnijem obliku) slika Dijane Lovca. Dijana je prevashodno jedna od […]

Ovaj Adut se ranije nazivao Snaga. No on sadrži upleteno daleko više od snage u uobičajenom smislu te reči. Stručna analiza pokazuje da Putanja koja odgovara ovoj karti nije snaga Geburaha, nego uticaj Heseda na Geburah, Putanja koja je i vertikalno i horizontalno uravnotežena na Drvetu Života (vidi dijagram Drveta Života). Zbog toga se […]

Ova karta odgovara planeti Jupiteru, “Velikoj Sreći” u astrologiji. Podudara se sa slovom Kaph, (1) što znači “Dlan”, u čijima se linijama, prema jednoj drugoj tradiciji, može pročitati vlasnikova sreća. Bilo bi preusko smatrati Jupiter kao dobru sreću. On predstavlja element slučajnosti. Nepredvidivi činilac. Tako ova karta predstavlja Univerzum u aspektu neprekidne promene sopstvenog stanja. Gore, nebeski […]

IX PUSTINJAK Ova karta se pripisuje slovu Jod ( Yod ), što znači “Šaka”. Zato je šaka, koja je oruđe ili instrument par excellence , u središtu slike. Slovo Jod je temelj svih ostalih slova hebrejskog alfabeta, koja su samo njegove raznovrsne kombinacije.  Slovo Yod je prvo slovo imena Tetragramaton i to […]

U starom špilu ova se karta zvala Pravda. Ta reč nema nikakvo drugo značenje izuzev čisto ljudskog, dakle, relativnog; prema tome, ne treba je smatrati jednom od činjenica Prirode. Priroda nije pravedna, sudeći po bilo kojoj teološkoj ili etičkoj ideji; ali Priroda je precizna. Ova karta predstavlja znak Vage (Libra), kojom vlada Venera. […]

Atu VII se odnosi na zodijački znak Cancer, znak Raka, u koji Sunce ulazi u vreme Letnjeg Suncostaja. (1) Rak je glavni znak elementa Vode (2) i predstavlja prvi žestok nalet tog elementa. Rak predstavlja i putanju koja vodi od velike Majke Binah do Geburaha, te je stoga on Vrhovni uticaj koji se spušta kroz […]

V HIJEROFANT – Mag Večnih Bogova Ova karta se odnosi na slovo Vau, što znači “Klin”; u vrhu karte ima devet klinova; njihova svrha je pričvršćivanje oreola koji se nalazi iza glavnog lika na slici. Ova karta se odnosi na Bika ( Taurus ); zbog toga je Prestol Hijerofanta okružen slonovima, […]

Ova karta je atribut slova Cadi (Tzaddi) i odnosi se na znak Ovna (Aries) u Zodijaku. Ovim znakom vlada Mars i u njemu je Sunce egzaltirano, u najvišoj tački. Ovaj znak je, dakle, kombinacija energije u njenom najmaterijalnijem vidu i ideje o vlasti. Slovo C (TZ) ili TS ukazuje na […]