Ova karta se odnosi na slovo Gimel, što znači Kamila. Karta se odnosi na Lunu ( Mesec ). Luna (budući da je opšti simbol ženskog, simbol drugog reda koji odgovara Suncu na način na koji Joni odgovara Lingamu) je univerzalna i kreće se od najvišeg do najnižeg. To je simbol koji će često […]

Ova karta je atribut slova Dalet, što znači “vrata” i odnosi se na planetu Veneru. Ova karta je, površno posmatrano, dopuna Caru; no, njene atribucije su daleko svestranije. Na Drvetu Života, Dalet je putanja koja vodi od Hokmaha ( Chokmah ) do Binaha, spajajući Oca i Majku. Dalet je jedna od triju putanja […]

Ova karta se odnosi na slovo Bet ( Beth ), što znači “kuća” i ona je atribucija planete Merkur. Ideje povezane sa ovim simbolom u tolikoj su meri složene i raznovrsne da je izgleda bolje da ovom opštem prikazu dodamo i izvesna svedočanstva koja se tiču različitih vidova ove karte. […]

Nacrt karte o kojoj je reč obnavlja glavne ideje iz prethodno izloženih ogleda. Luda je od vazdušastog zlata. Ima rogove Dionisa Zagreusa, između kojih se nalazi falusna kupa bele svetlosti koja predstavlja uticaj Krune (1) na njega. Prikazan je naspram vazdušaste pozadine, vazduha koji se začinje u svemiru; a držanje […]