PRIJATELJSTVO
Prijateljstvo je veoma važno u životu vašeg deteta. Ono je pošten i iskren prijatelj koji svako može samo poželeti. Spremno je sve da učini za drugove i zbog toga se dešava da ispadne i naivno. Ali. njemu je sve što radi lepše ako pored sebe ima i svoje prijatelje. Često reaguje veoma impulsivno da bi zaštitio prijatelja ili da bi se nametnuo kao vođa ili pobednik i time stekao naklonost drugova. Objasnite mu da će do željenog cilja doći samo ako radi obazrivo i planski. U protivnom može proizvesti suprotan efekat. Vaš mali Strelac je vrlo plemenit, jer je njegov znak pod pokroviteljstvom Jupitera, a uz to i vrlo darežljiv. Neće se libiti da svoje igračke, užinu pa čak i delove odeće, da svojim drugarima. Ako to učini, nemojte ga prekorevati već mu nemojte kupiti nove. Tako ćete ga naterati da štedi i čuva svoje stvari. Nemojte mu braniti da sprovede svoje zamisli, ali mu određujte način kako to da uradi i zahtevajte prethodnu kritičku analizu o svrsishodnosti toga što je naumio. Vaše dete veoma mnogo očekuje od života, ali nije realista i ne shvata koliko je složeno dospeti do postavljenih ciljeva. Ono je sanjar, lako se oduševi, lako se zagreje, ali nije spreman da podnese napore da bi ostvario cilj. Zato ga usmeravajte na lakše ciljeve koje može postići uz male napore kako bi postepeno naučio da savladava teškoće koje će ga čekati kad odraste. Dakle vaš zadatak je da mu pomognete da pronađe način kako bi hodao po zemlji umesto po oblacima, čemu je on sklon po svom temperamentu i karakteru. Vodite računa o činjenici da je vaše dete krajnje dobronamerno i veoma naovno. To druga deca iz njegove okoline mogu zloupotrebiti i navesti ga da napravi glupost. Pustite ga neka ispašta posledice svoje akcije, a potom razgovarajte sa njime otvoreno i iskreno. vaše dete poseduje izuzetno visoke moralne vrednosti i sa njime ima efekta samo otvoren i iskren razgovor. Za njega je najveća kazna neiskrenost i nerazumevanje. Morate vaspitati vaše dete u veoma širokim okvirima. Ono ima potrebu za idealima, duhovnim i moralnim vrednostima i filozofskim spoznajama. Zato ne sme biti vaspitano u nekim strogim okvirima i dogmatski. U korelaciji sa njim morate pokazivati slične poglede kao i ono, maštu i razumevanje.U suprotnom bi efekat vašeg lošeg vaspitanja mogao biti veoma štetan. Dete bi se povuklo u sebe i bilo neverovatno pasivno, ispunjeno unutrašnjim frustracijama. Upamtite da mali Strelac zahteva ne samo puno vašeg angažovanja već i pravu meru stvari. A to nije lako, ali će uroditi plodom. Deca Strelci u principu vole zabavište i školu, jer su tamo okruženi drugom decom. No kada su radne navike u pitanju, tu je malo teže. Ono voli ako je vaspitač ili nastavnik otvorena ličnost koja deci pruža priliku da učestvuju i da se iskazuju. Ako je to osoba koja vodi monolog i strogoćom nameće autoritet, onda se može desiti da vaše dete pruža otpor prema školi i svojim obavezama.

Mali Strelac je simpatičan, plemenit, uslužan, slobodouman, pošten i iskren prijatelj koji ceni prijateljstvo. Nesvesno, ovo dete često reaguje impulsivno, bez razmišljanja. Objasnite mu kako, da bi spasao drugoga, mora znati i sam plivati. Plemenito, ovo dete voli da daje svoje igračke, pa drugari često i koriste i zloupotrebe njegovu izvesnu naivnost.
Otvorite vrata njegovim prijateljima, upoznajte se sa njima i zatim postepeno razvijajte njegov kritički duh, upoređujući ga sa drugima, tj. njihovim različitim ličnostima i karakterima; razgovarajte zajedno o planovima, ne branite mu izvesne stvari, ali mu određujte “pravac kretanja i delovanja”.


Leave a Reply

AUTORSKI MATERIJAL © Jasmina Knežević
ZABRANJENO  KOPIRANJE  
PARAFRAZIRANJE  I  PREUZIMANJE