Ji Djing Heksagram 30 Li Vatra


Ji Djing Heksagram 30 Li Vatra30 LI VATRA
Kao i svi drugi, i vi ste podložni ograničenjima i nemate slobodu akcije. Neka od tih ograničenja dolaze iznutra – to su ograničenja koja nastaju iz prirode vašeg karaktera i mogućnosti. Druga su nametnuta i vode poreklo iz prirode društva u kome živite. Postoji smisao u kome jedino nalazite ličnu slobodu razumevanjem i prihvatanjem tih ograničenja. Morate se pomiriti sa svetom u kome živite i shvatiti da se sve ne može postići.

30 Li Vatra
Gore: LI – vatra, lepota
Dole: LI – vatra, lepota

Vatra. Istrajnost na pravom putu donosi nagradu. Uspeh. Negovanje krava – sreća.

 

SARADNJA, ZAVISNOST
Kada saradnja dva elementa daje takav rezultat da suma onoga što mogu da postignu zajedno, uveliko prevazilazi njihove pojedinačne mogućnosti, kaže se da se oni SARAĐUJU. SARADNJA u ovom slučaju označava onaj kvalitet saradnje koji nadilazi uobičajena očekivanja.
Heksagram sugeriše da ste vi i predmet vašeg pitanja u međusobnoj zavisnosti, te da kroz saradnju i preplitanje vaših uticajnih sfera možete ostvariti značajna dela. Saradnja i zajedničko delovanje doneče vam nadahnute ideje, stvoriti visok energetski potencijal za dalje napredovanje, i oplemeniti vašu komunikaciju i moć zapažanja.
U svetovnom pogledu, ovo je vreme kada vođa, na osnovu svojih načela i osećaja za pravdu, ostvaruje red u narodu i prosvečuje ga. Tako SARADNJA (uskladjenost) vođe i njegovih načela donosi korist narodu. Kinezi ističu: “Jasnoća uma udružena s pravednošću može da usavrši i preobrazi svet”.
U ličnim odnosima videćete da regulisanjem svojih želja sada možete mnogo postići. Proučite svoje lične odnose i vidite da li ste do sada radili jedni protiv drugih, ili ste ostvarili SARADNJU. Zajednički napori neće oduzeti snagu pojedinačnim poduhvatima. U stvari, timski rad bi sada trebalo uveliko da potpomogne individualna ostvarenja.
Imajte na umu da je vama, kao pojedincu, odnos sa kosmosom ograničen i uslovljen. Po prirodi stvari, zemlja je ograničeno mesto – mesto ograničene energije, ideja, resursa, pa čak i same životne sile. Najuspešniji način da ostvarite svoje ciljeve u okviru granica koje vam nameće situacija, jeste da se oslonite na kosrničke sile i počnete da sarađujete s njima. Naučite da prepoznajete suštinu vremena i – delajte u skladu s
njom. Kada se pritisci gomilaju, nemojte praskati, nego se marljivo trudite da ih uklonite.
Kada osetite povišenu energiju, ne prepuštajte se nedisciplinovanoj euforiji; iskoristite je za ostvarenje novih zamisli. Kada energija opadne, umesto da se iscrpljujete u beskorisnom naprezanju, odmorite se i prikupite snagu. Razvijanje SARADNJE u okviru Sopstva pruža nove mogućnosti za upravljanje sudbinom.
Heksagram SARADNJA sačinjen je od udvostručenog trigrama LI, zavisnost. Zavisnost dole, podudama sa zavisnosti gore, osvetljava i pojašnjava situaciju. U nepromenljivom obliku to znači da se morate usredsrediti na dovođenje mnoštva elemenata svog života u opšti sklad. Ciljevi, voljeni, karijera i zdravlje: Idu li zajedno? Kako se odnose jedno prema drugom? Da li se međusobno potpomažu? Kada se postigne unutrašnja jasnoća, to je stanje blisko prosvetljenosti.

LINIJE

9 na dnu: Prilazeći nesigurnim koracima ukazuje im poštovanje nema greške. Kada prvi put stupite novom stazom, preplavljeni ste utiscima. Možete izbeći pometnju tako što ćete stalno pred očima imati svoj cilj. Na kraju krajeva, tešite se time da ste kao početnik uvek pomalo izvan situacije.

6 na drugom mestu: Žuta sunčeva svetlost – najviša sreća. Jedan razuman i uzdržan pristup doneće vam najveću moguću sreću. Upamtite, ne prepuštajte se ekstremima, ni u mislima ni udelanju.

9 na trećem mestu: U svetlosti zalazećeg sunca mladići ne udaraju u bubnjeve i ne pevaju. Stari sažaljivo uzdišu – nesreća. Sada treba prihvatiti sudbinu kakva jeste. Prepustiti se potpuno trenutnoj sreći je isto tako loše kao i tugovati za minulim vremenima. Takva skretanja misli i osećanja vode u gubljenje unutrašnje slobode. Nesreća.

9 na četvrtom mestu: Kako je iznenada naišlo! A s kakvom je tek vatrenom brzinom umrlo i bilo odbačeno! Vaša preterano gorljiva nastojanja će rasuti vašu energiju i potrošiti je. Ništa se neće ostvariti.

6 na petom mestu: Lije suze, uzdiše i tuguje. Sreća. Događa se dramatična promena u osećanjima. Ovakva velika promena često je praćena dubokom tugom. Ali posle tuge uslediče sreća, pošto promena donosi bolje dane za sve.

9 na vrhu: Kralj odlazi u borbu protiv buntovnika. Posle pobede pogubio je vođu, ali ne kažnjava njegovesledbenike. Nema greške.  Na vama je da prodrete u suštinu problema i tako ga otklonite. Ipak, ne budite zlopamtilo u odnosu na one koji zavedeni na pogrešno mišljenje. Jednom kada se otkloni osnovni problem, zavladaće red. (Obratite pažnju: ova linija se može odnositi i na neku lošu naviku ili karakternu slabost).

TUAN DŽUAN 

Ovaj heksagram (LI: Vatra) označava zavisnost. Sunce i Mesec zavise od neba. Zrnevlje, biljke i drveće zavise od zemlje. Dvostruki sjaj, koji zavisi od ispravnosti, može da preobrazi i usavrši ceo svet.
Slabe linije, koje su zavisne, zauzimaju ispravan središnji položaj. Otuda ovaj heksagram predskazuje uspeh i kaže se: “Negovanje krava – sreća.”

SJANG DŽUAN

Udvostručeni sjaj: slika vatre. Tako i veliki čovek, preuzimajući taj sjaj, osvetljava sve četiri strane sveta.

1. Kada su koraci nesigurni, poštovanje nas oslobađa krivice.
2. Najviša sreća žute sunčeve svetlosti proističe iz kretanja središnjim putem.
3. “Svetlost zalazećeg sunca”: zar ona može dugo da traje?
4. “Iznenada je naišlo” i nikako nije moglo da pronađe svoje mesto.
5. Dobra sreća 6 na petom mestu proističe iz njene bliskosti sa kraljem i princem.
6. “Kralj odlazi u borbu protiv buntovnika”: da bi doveo zemlju u red.

Izvor: Ji DjingDavid Albahari


Jasmina Knezevic 063222539

Dobar dan dragi moji, Dobrodošli. Moje ime je Jasmina KNEŽEVIĆ, autorka sam i urednica web stranica Spicum.com i Horoskop-e, predavač sa višegodišnjim iskustvom. Svoju edukaciju je započela 1998. u okviru astrološke škole “AstroLab” Aleksandra Imširagića. Nakon tri godine kontuinuirane edukacije, TM inicijacije (2000), i inicijacije za komunikaciju sa Andjelima (2000. Zdenka Andrijić) započela sam svoju samostalnu profesionalnu praksu i svakodnevni rad sa klijentima kroz astrološke i numerološke konsultacije. Moj dosadašnji rad se zasniva na preporukama desetina hiljada zadovoljnih klijenata. Od 1996. do 2005. honorarno sam saradjivala na poziciji autora i urednika rubrika sa izdavačkim kućama Novosti, Moć Prirode. Magazin Biznis (novinar autor mesečnih prognoza), uključujući i samostalan autorski projekat Novogodišnji astrološki specijal za 2005. Od 2004. preuzela sam projekat "Veličanstveni Saturn", u saradnji sa autorom Adrian Prerag Kezele za teritoriju Srbije. Od 2002. radila sam u prvoj postavi INFO PLUS MEDIA astrološkog call centra na liniji 041, i od 2003. do 2006., zatim u Call centru Fonlider doo, razvijajući iskustvo brzih telefonskih konsultacija. Od 2006. posvećena sam isključivo individualnim astrološkim konsultacijama, a od 2012. vodim dvogodišnju Školu astrologije i Numerologije, 4-mesečne kurseve Numerologije, i inovativni program edukacije Kombinovanje Astroloških i numeroloških alata za profesionalne konsultante. Proširujući svoja znanja konstantnom edukacijom u oblasti Istočne i zapadne astrologije, Kigaku, Feng Shui, Numerologije, Astrologije Maya i tumačenja snova kreirala sam izuzetno bogat spektar veština i znanja za rad sa brojnim klijenatima. Praktitujem holistički pristup uz dijagnostiku Lujze Hej, kristaloterapiju i astromedicinu, korektivne tehnike za neutralisanje karme, hromoterapiju (lečenje bojama). Inicirana sam kod Zdenke Andrijić za komunikaciju sa ANDJELIMA 2000. godine. Od 2015. edukujem pristup AKAŠA HRONIKAMA, definisanju, brzom i efikasnom neutralisanju blokirajućih karmičkih matrica. Sertifikovani sam praktičar primenjenog nivoa Kvantne Harmonizacije, REIKI Usui II i Reiki Kundalini III praktičar, praktičar Reiki Hronike Akaša, Master Svetlosne korekcije.

Next Post

Runa Jera, Ger

Tue Dec 22 , 2015
Share on Facebook Tweet it Pin it Email GER, JERA Značenje: godina, žetva, promena, potpuni ciklus godišnjih doba, nagrada, produktivnost, prirodna plodonosnost, kretanje, prirodni razvoj   Magijska upotreba: ona donosi promenu, za plodnost i rast   Povezanost sa mitovima i bogovima: Sif, Thor, Freyr, Granni   Analiza: Drevnom seljaku nije […]