Ji Djing Heksagram 31 Hsien, Privlačenje


Ji Djing Heksagram 31 Hsien, Privlacenje

31 HSIEN PODSTICAJ
Uživate ili ćete uživati u mnogim prijatnim doživljajima. Zadovoljite se ovim ali ne dozvolite sebi da vas uzbudenje opije. Zadržite unutrašnji mir, saslušajte savet onih koje znate i kojima verujete: nastojte da vam misli budu jasne i um nepomućen.

31 Sjen, Privlačenje (Podsticaj)
Gore: DUEl – jezero, močvara
Dole: GEN – planina, čvrstina

Privlačenje. Uspeh. Istrajnost na pravom putu donosi nagradu. Ženidba donosi sreću.

PRIVLAČENJE
Nama poznat svet sačinjavaju, i njime upravljaju, različiti zakoni PRIVLAČENJA. Od beskrajnih kretanja solarnih sistema kroz kosmos, do savršeno uređenog jezgra atoma, uzajamne privlačnosti su uzrok nastanka svih stvari. U životu se te privlačnosti manifestuju kroz složenu mrežu delanja satkanu od namere, napornog istrajavanja i konačnog postignuća. Život oplođava život i ovaploćuje se po božanskom uzoru.
PRIVLAČENJE polova, kao i čovekova potreba za društvenim životom, a možda i potomstvom, ovde su naglašeni. Ova magnetska privlačnost nije samo običan nagon, kako se to na prvi pogled čini. Kroz nju se začinje osnovna ćelija društva, porodica, kao što se atom, kroz PRIVLAČENJE pozitivnih i negativnih naboja, ostvaruje kao osnovna jedinica materije. Između vas i predmeta vašeg pitanja se razvija ozbiljna i duboka PRIVLAČNOST, bilo da se radi o nekoj osobi ili o situaciji za koju ste zainteresovani. Prilike su takve da vi u rukama držite svu moć. Inicijativa je do vas. Da bi ishod bio još uspešniji, oslobodite um od potisnutih motiva i predrasuda. Dopustite da vas predmet vašeg interesovanja preobrazi. Tako će se vaša inicijativa pokazati uspešna, PRIVLAČENJE postati uzajamno, “ljubav uzvraćena”, a odnos će se u potpunosti ostvariti.
U ovom heksagramu je opisan način kako veliki lideri vrše upliv na društvo. Kada se vođa stavi u službu ljudi, on ih time ohrabruje da mu priđu za savet i poduku. Tako ih on nevidljivo usmerava ka dubljim principima društvenog razvoja i poretka.”
Vaša otvorenost u društvu, bez obzira što možda držite da ste sami sebi dovoljni, privlači k vama ljude i stvara atmosferu pogodnu za razmenu mišljenja. U ličnim odnosima, originalni tekst nedvosmisleno potvrđuje: “ženidba će doneti sreću”.
Ako se sada spremate da donesete neku odluku ili stvorite mišljenje u vezi neke osobe, obratite posebnu pažnju na to što ona privlači. Tako ćete dokučiti prirodu njene sudbine. Kroz njeno zračenje, ideje i poznanstva, moći ćete da predvidite kakva će biti priroda vašeg odnosa. Tek onda odlučite da li vam je potrebno jedno takvo PRIVLAČENJE ili ne. Isto važi i za procenu bilo koje situacije. Uočavajući šta ona privlači – kakve ljude, probleme i mogućnosti – možete zaključiti na koji način bi ona mogla da utiče na vaš sadašnji položaj, Zdravlje i budućnost.
U nepromenijivom obliku, PRIVLAČENJE ukazuje da je neophodno biti otvoren i prijemčiv za sve što u ovom trenutku ulazi u vaš život.
GEN, mirovanjei nepokretnost, iz donjeg trigrama privlači
DUEI, radost i zadovoljstvo
Spokoj i otvorenost omogućavaju vam da utičete na druge i drugi na vas, te tako doživite punoču jednog lepog susreta. Spontani uzajamni uticaj, možda ljubavni odnos, mora se iskusiti pre nego što se dogodi sledeća promena.

U stvarima od političkog interesa, ovaj se koncept, prema Lao Ce-u, može protumačiti na sledeći način:
Ako velika zemlja popusti manjoj zemlji ona će je savladati.
A manja će zemlja preuzeti veliku ako joj se podvrgne.
Tako jedni popuštanjem pobeđuju,
A drugi – Malim Veliko osvajaju.
Na koncu, šta bi drugo želela velika zemlja osim da okupi i zbrine što više ljudi?
I šta bi drugo želela manja zemlja sem da se priključi i služi?
Pa pošto obe dobiju ono što žele, Velika se mora prignuti pred malom.

LINIJE

6 na dnu: Podsticaj u nožnom palcu. Nešto visi u vazduhu. Možda početak novog privlačenja ili neka ideje koja se tek sada razbistrila. Šta god da je, od malog je značaja, pošto još mnogo toga mora da se učini da bi se stvar sprovela u realnost.

6 na drugom mestu: Podsticaj u listovima – nesreća. Sreća za one koji ostanu na mestu. Osečate poriv da učinite prvi korak, da preduzmete neku akciju, mada u stvari ne znate šta radite. To pomalo liči na hodanje u snu. Izbegavajte akciju sve dok ne uvidite šta se dešava. U suprotnom vam preti opasnost da zapadnete u teškoće.

9 na trećem mestu: Podsticaj u butinama. On se toliko pribija uz ženu, da će to uskoro postati sramotno. Vi sada morate uspostaviti kontrolu nad sobom. Nemojte vrludati tamo-amo vodjeni impulsom da kontrolišete druge, niti se prepuštati mnogobrojnim ćefovima. Jer, na kraju ćete se kajati zbog ovakvih bezobzirnih postupaka. Postavite sebi nekoliko ograničenja i delajte u njihovim okvirima sve dok ne razvijete odredjenu samokontrolu.

9 na četvrtom mestu: Istrajnost na pravom putu donosi sreću. Kajanje nestaje. Kada je neko pun neodlučnih misli, slede ga samo prijatelji i najbliži sledbenici.  U vama se pojavila jaka želja da utičete na neku osobu ili situaciju. Nemojte kalkulisati ili manipulisati. Umesto toga, podjite jednim posrednim putem, pokazujući snagu svojih ubedenja kroz ono što radite. Svoj cilj ćete postići kroz postojanost.

9 na petom mestu: Podsticaj u leđima – nema kajanja.  Udubite se u sebe i utvrdite kakav je vaš stvarni uticaj na spoljašnje okolnosti. Ljudi sa dubokom unutrašnjom rešenošću mogu mnogo toga da postignu. Oni sa slabijom voljom ne mogu izvršiti značajniji uticaj.

6 na vrhu: Podsticaj u vilicama i jeziku. Reči su samo reči. Ideje koje se ne sprovedu u delo malo znače. Šta ćete učiniti?

TUAN DŽUAN

Privlačenjepodrazumeva podsticaj. Slab trigram je iznad, jak trigram je ispod. Njihove sile uzajamno se podstiču i oni se tako sjedinjavaju.
Čvrstina i radost; muško se potčinjava ženskom. Otuda se kaže: “Uspeh. Istrajnost na pravom putu donosi nagradu. Ženidba donosi sreću.”

Nebo i zemlja uzajamno se podstiču, i tako sve stvari dobijaju oblik i rađaju se. Sveti mudraci podstiču srca ljudi, i tako sve pod nebom zadobija mir. Ako razmotrimo načine tih podsticaja, doznaćemo istinsku prirodu svih bića na nebu i zemlji.

 


SJANG DŽUAN

Jezero na planini: slika privlačenja. Tako i pravi čovek pristupa ljudima potpuno prazan.
1. “Podsticaj u nožnom placu”: volja je okrenuta prema spoljašnjem.
2. Iako se predskazuje nesreća, ako budemo u skladu sa ostalima, izbeći ćemo svaku štetu.
3. “Podsticaj ubutinama,” jer je nemiran. Vođstvo žene (ili potčinjenog) označava pristajanje uz niže od sebe.
4. “Istrajnost na pravom putu donosi sreću. Kajanje nestaje.” Zato što se na taj način niko ne podstiče na zla dela. Ali zato neodlučnost pokazuje da naša svetlost nije još sasvim čista.
5. “Podsticaj u leđima.” Još uvek ne možemo da nametnemo našu volju, koja se grana u mnoštvo smerova.
6. “Podsticaj u vilicama i jeziku.” Zijamo i previše pričamo.

Izvor: Ji Djing, David Albahari


Jasmina Knezevic 063222539

Dobar dan dragi moji, Dobrodošli. Moje ime je Jasmina KNEŽEVIĆ, autorka sam i urednica web stranica Spicum.com i Horoskop-e, predavač sa višegodišnjim iskustvom. Svoju edukaciju je započela 1998. u okviru astrološke škole “AstroLab” Aleksandra Imširagića. Nakon tri godine kontuinuirane edukacije, TM inicijacije (2000), i inicijacije za komunikaciju sa Andjelima (2000. Zdenka Andrijić) započela sam svoju samostalnu profesionalnu praksu i svakodnevni rad sa klijentima kroz astrološke i numerološke konsultacije. Moj dosadašnji rad se zasniva na preporukama desetina hiljada zadovoljnih klijenata. Od 1996. do 2005. honorarno sam saradjivala na poziciji autora i urednika rubrika sa izdavačkim kućama Novosti, Moć Prirode. Magazin Biznis (novinar autor mesečnih prognoza), uključujući i samostalan autorski projekat Novogodišnji astrološki specijal za 2005. Od 2004. preuzela sam projekat "Veličanstveni Saturn", u saradnji sa autorom Adrian Prerag Kezele za teritoriju Srbije. Od 2002. radila sam u prvoj postavi INFO PLUS MEDIA astrološkog call centra na liniji 041, i od 2003. do 2006., zatim u Call centru Fonlider doo, razvijajući iskustvo brzih telefonskih konsultacija. Od 2006. posvećena sam isključivo individualnim astrološkim konsultacijama, a od 2012. vodim dvogodišnju Školu astrologije i Numerologije, 4-mesečne kurseve Numerologije, i inovativni program edukacije Kombinovanje Astroloških i numeroloških alata za profesionalne konsultante. Proširujući svoja znanja konstantnom edukacijom u oblasti Istočne i zapadne astrologije, Kigaku, Feng Shui, Numerologije, Astrologije Maya i tumačenja snova kreirala sam izuzetno bogat spektar veština i znanja za rad sa brojnim klijenatima. Praktitujem holistički pristup uz dijagnostiku Lujze Hej, kristaloterapiju i astromedicinu, korektivne tehnike za neutralisanje karme, hromoterapiju (lečenje bojama). Inicirana sam kod Zdenke Andrijić za komunikaciju sa ANDJELIMA 2000. godine. Od 2015. edukujem pristup AKAŠA HRONIKAMA, definisanju, brzom i efikasnom neutralisanju blokirajućih karmičkih matrica. Sertifikovani sam praktičar primenjenog nivoa Kvantne Harmonizacije, REIKI Usui II i Reiki Kundalini III praktičar, praktičar Reiki Hronike Akaša, Master Svetlosne korekcije.

Next Post

3 Saturnova povratka

Thu Nov 5 , 2015
Share on Facebook Tweet it Pin it Email Sigurno ste barem jednom u životu s uzdahom zaključili da se vrtite u krug. Pritom niste imali osećaj da je to dobro, naprotiv, imali ste upravo u odredjenim fazama intenzivan osećaj da iznova ponavljate iste greške. Tek periodično pojavi se pozitivan osećaj […]