Ji Djing 43 Kuan Odluka

43. GUAI ODLUKA

Sada je trenutak da budete odlučni, ne jurišajući u avanture. Sve vaše akcije morate bazirati na prilazu koji objedinjuje snagu i odlučnost sa dobrom voljom i prijateljstvom. Vaša se odluka mora pokazati kao mirna snaga, a ne kao odluka koja se manifestuje neprijatnim ponašanjem i neprijateljstvom prema drugima. Koncentrišite se na vlastito ponašanje, brišući vlastite greske i slabosti. Ne pokušavajte da promenite druge, ali budite svesni njihovih intresa, kao i intresa za koje osećate da su važni.

43. Guai / Odlučnost
Gore: DUEl- jezero, močvara
Dole: ĆIEN – nebo, muškarac

Odlučnost. Kada se na kraljevom dvoru izdaje proglas, iskrenost u otkrivanju pravog stanja stvari je opasna. Kada se obraća narodu svog grada, vladar ne treba da ukazuje na oružje. Povoljno je imati određeni cilj.

Sile koje vas ugrožavaju je moguće pobediti – bez primisli o povlačenju, sasvim otvoreno, i bez nasilja. Sada ne možete stupiti u otvorenu borbu, jer kada priznate neprijateljevu snagu, vi je još više jačate. zato je poreknite, iznoseći javno jednu čvrstu ODLUKU da ćete se razvijati u pravcu onoga što je dobro za vas.
Kompromis nije moguć. Odluka treba da potiče iz srca i da bude izgovorena pred vašim prijateljima, porodicom i čitavom zajednicom. Neka drugi budu upoznati s vašim namerama da prevaziđete teškoće. Delajte vedro, staloženo i s autoritetom, jer jedino optimizmom ćete steći psihološku prednost kakvu, na primer, ima šampion takmičenja nad svojim protivnikom. U ovakvu borbu ulazi se bez strasti, emocija ili agresivnosti, ali sa verom, unutrašnjom istinom i odlučnošću koja ne zna za poraz. I tako treba da se nastavi sve dok ništa više ne stoji na putu napretka.
Vaš odnos prema društvu u celini sada zahteva da javno iznesete svoju istinu. Otvorena istina može biti opasna, ali opasnost, kako ističe heksagram br. 29, može ponekad da bude od koristi. Ovo bi se moglo da se odnosi na neki sudski proces ili javno istupanje kome je cilj izvršenje promene. ODLUKA zahteva miroljubive, nenasilne metode. Vaše ponašanje treba da je prijateljsko ali beskompromisno. Upamtite,
vi se bavite istinom, i zato zanemarite sve ostalo.
U svojim ličnim odnosima, vi sada možete otvoreno da iznesete svoju ODLUKU da prevaziđete teškoće i krenete u konstruktivnom pravcu. Takva otvorenost će sigurno ojačati spone među vama. A ako se bavite decom, umesto da kritikujete, usredsredite se na ono što je moguće ostvariti.
Međutim, nemojte svojom pravdoljubivošću prikrivati u sebi one iste mane koje osuđujete. Protiv korumpcije se ne možete boriti korumpiranim ličnim motivima, nepravednošću i sebičnim interesima, ili lažima i skrivenim obmanama. U procesu donošenja javne ODLUKE morate otvoreno da proučite sve aspekte Sopstva. Ako ste ispunjeni samoljubljem i taštinom, raščistite sa tim osobinama da biste mogli da produžite dalje. Ako su vam presušili izvori novca ili informacija, inicirajte novu razmenu da bi oživeli njihov protok. Čovek koji ne daje, ne može ni da prima.

LINIJE
Na dnu: Bez obzira na vašu čvrstu odluku, početak je uvek težak i opasan. Budite sigurni da ste dorasli zadatku. Jedna greška bi sada mogla da vas strahovito košta. Bilo bi bolje ponovo razmisliti o svemu.

Na drugom mestu: Najbolje bi bilo da sada neprekidno razvijate oprez i unutrašnju snagu. Budite oprezni kao da ste neprekidno u opasnosti. Kroz povišenu svesnost vi postajete dovoljno sigurni u sebe da možete da prevazidete sve.

Na trećem mestu: Svoju borbu morate voditi sami. čak i ako vam čitava okolina pruža podršku, bitka je ipak samo vaša. Da biste prevazišli teškoću, morate joj se na trenutak prepustiti. Saginjanje kičme ne izgleda lepo i bićete u prvi mah neshvaćeni, ali vaše ponašanje na kraju neće biti za osudu.

Na četvrtom mestu: Probijajuči se napred, nailazite na prepreku za preprekom. Došli ste do stadijuma kada se više ne možete zaustaviti. Ako biste u ovim teškim vremenima dozvolili drugima da vode, vaši bi se problemi rešiti. Ovakav savet je, medutim, besmislen, jer vi ne želite da budete vodjeni!

Na petom mestu: Ako ste nameriti da zbacite protivnike sa moćnih položaja, potrebno je da donesete veliku ODLUKU s nepokolebljivom rešenošču, Koreni opozicije sežu duboko i, ukoliko nisu potpuno uništeni, ponovo će ojačati. Uspećete ako budete savršeno spokojni.

Na vrhu: Opasnost dolazi od zrna zla u vašem Sopstvu, možda od neke samoobmane ili uobraženja koja vas zaslepljuje. To će vas navesti na grešku upravo onda kada budete mislili da možete da se opustite u svojoj odlučnosti, i nastavite bez pomoći. Nesreća.


TUAN DŽUAN
Odlučnost podrazumeva čvrstinu. Jake linije odlučno smenjuju slabe. Snaga i radost – to znači, odlučnost i usklađenost.
Vetar duva preko zemlje: slika razmatranja. Tako su i drevni kraljevi posećivali razne oblasti, razmatrali načine života svoga naroda i brižno ga podučavali.  Izdavanje proglasa na kraljevom dvoru proističe iz (jedne) slabe linije koja se oslanja na pet jakih.
“Iskrenost u otkrivanju pravog stanja stvari je opasna.” Ali uviđanje te opasnosti dovodi do svetlosti.
“Kada se obraća narodu svog grada, vladar ne treba da ukazuje na oružje”. Jer će ubrzo prestati da ga cene.
“Povoljno je imati određeni cilj.” Jer jake linije rastu i dolaze do kraja.


SJANG DŽUAN
Jezero se podiglo do neba: slika odlučnosti. tako i pravi čovek deli svoja bogatstva onima pod sobom i ne razmeće se svojom vrlinom.

1. Kada čovek pristupa poslu kojem nije dorastao, mora da pogreši.
2. Naoružan je i neustrašiv jer se linija nalazi na središnjem položaju (u donjem tigramu).
3. “Pravi čovek je odlučan.” Sve do kraja neće biti greške.
4. “Mukotrpno hoda” zbog neprikladnog položaja linije. “On uopšte ne veruje u reči drugih ljudi”: čuje, ali ne razume.
5. “Središnji put ne vodi u grešku.” Ali još uvek nije u potpunosti osvojen.
6. Ova nesreća proističe iz njegove nesposobnosti da bude istrajan do kraja.


AUTORSKI MATERIJAL © Jasmina Knežević
ZABRANJENO  KOPIRANJE  
PARAFRAZIRANJE  I  PREUZIMANJE