Ji Djing Heksagram 47 K’un Poteškoća


Ji Djing Heksagram 47 K’un Poteskoca

47 K’UN POTEŠKOĆA
Prolazite kroz tešku fazu života. Što se vas tiče, ovo je vreme nevolje. Izgleda da sve ide pogrešno, neočekivane teškoće izbijaju i u najjednostavnijem poslu, čak i društveni i emocionalni aspekti života uzrokuju probleme. Ali teškoće i ovakvo iskustvo mogu se preokrenuti u vašu korist. Potreban je vedar odgovor na udarce sudbine i odbijanje da potonete. Morate biti grubi, jer je i život grub. Ako budete znali da pokažete istrajnu i tihu hrabrost pred nesrećama izvući ćete se. Sreća će vam se osmehnuti, a uspeh će vam biti na dlanu.

47 Kun, Nevolja, Iscrpljenost
Gore: DUEl – jezero, močvara
Dole: KAN – voda, ponor

Nevolja. Uspeh zahvaljujući istrajnosti. Sreća za velikog čoveka. Nema greške. Ako čovek upotrebljava samo reči niko mu ne veruje.

 

TEŠKOĆA
Sve fizička zbivanja, kao prirodni procesi, prolaze kroz periode procvata i TEŠKOĆE. I društvo prati iste zakone. Pogrešno je smatrati da je ono što je čovek stvorio – veštačko, to jest neprirodno. Ovakve pogrešne koncepcije su upravo ono što  razdvaja pojedinca od njegovog tao-a. A baš sada je od presudne važnosti zadržati tesnu povezanost sa taom.
USPON, heksagram br. 46, zapao je u TEŠKOĆE. U pitanju je očekivani razvoj događaja. On će doneti teške, ali ne i nerešive probleme. Ljudi izuzetnih kvaliteta mogu sada doživeti uspeh. Kada se suočite sa teškoćom, zadržite emocionalnu stabilnost i optimizam. Držite svoje strahove pod kontrolom. Ako dopustite da vas savlada nesigurnost, izgubićete korak s vremenom, a tako i sa samim sobom. Trenutna TEŠKOĆA bila je sudbinski predodređena. Kinezi su izmislili jedinstvenu formulu za prevazilaženje teških okolnosti: “Uzvišen čovek rizikuje život da bi ostvario svoju volju”.
Tako TEŠKOĆA može da doprinese unutrašnjem jačanju i dovede do uspeha. U svim svetovnim stvarima biće potrebna izuzetna volja da se bi se uspelo. Vaš glavni problem je u tome što vaše reči nemaju nikakav uticaj na druge. Štaviše, niko vam ni ne veruje. Da biste izbegli neprijateljstva i pometnju, pređite s reči na dela. Kada se nađete u društvu potrudite se da ne govorite previše. Neka vaša dela govore mesto vas. Snaga i odlučnost vašeg karaktera ispoljiće se i kroz veo tišine. Istina će tako svima postati očigledna.
Kada procenjujete poslovna i politička pitanja, imajte na umu da su Kinezi ovu situaciju poredili sa šumskim drvetom koje raste na tesnom prostoru, sprečeno da se razgrana. Sputanost i TEŠKOĆE se prevazilaze samo odlučnom voljom. Kao što je za drvo od životne važnosti da dosegne svetlost, tako se uzvišeni čovek mora nepokolebljivo osloniti na svoju volju. Ne dopustite inferiornim težnjama da vam potkopaju samopouzdanje i optimizam. Istrajte u svojim nastojanjima.
Odnosi su takođe podlegli isrpljujućoj muci TEŠKOĆE. Onda kada se dvoje ljudi upletu u kobnu mrežu tlačenja i ugnjetavanja, oboje moraju da budu bezrezervno privrženi odnosu da bi ga sačuvali. I opet, reči tu ne znače ništa, i izazivaju još veću zbrku.
I vaš unutrašnji razvoj i vaše fizičko zdravlje mogu da imaju koristi od TEŠKOĆE. Upamtite, ako klonete duhom, sve je izgubljeno, zato se klonite negativnih i pesimističkih misli. Pošto vam spoljašnje okolnosti ne idu na ruku, u žižu interesovanja dolazi vaš unutrašnji razvoj. To je sada vaša osnovna dužnost i odgovornost.

DUEl, zadovoljstvo, u gornjem trigramu kosmičkih ideala, nije u dodiru sa trigramom KAN, teškoćom, u donjem trigramu ljudskih odnosa. Kada ne dobijete nijednu pokretnu liniju to označava da ste, u odnosu na svoje pitanje, potlačeni preko svake granice izdržljivosti. Neprekidna TEŠKOĆA stvarno je naporna. Vaše reči nemaju značaja. Malo toga možete da učinite da biste značajno izmenili situaciju. Samo vam unutrašnja snaga pomaže da istrajete. Je li to vredno napora?

LINIJE

6 na dnu: On sedi u nevolji ispod sasušenog drveta, potom odlazi u tamnu dolinu. Tri godine nikoga ne susreće. U opasnosti ste da upadnete u klopku nesrećnih okolnosti. Obeshrabreni ste. Obeshrabrenost će usloviti poraz ukoliko odmah ne prekinete s tim.

9 na drugom mestu: U nevolji dok jede i pije. Pojavljuje se čovek sa crvenim nakolenicama.’? Korisno je ponuditi iskrene žrtve. Napredovanje donosi nesreću. Nema greške. TEŠKOĆA proističe iz osećanja prezasićenosti. Previše se olako prepuštate zadovoljstvima. Pokušajte da se predate nečem smislenijem. Alutristička dela će vam doneti olakšanje.

6 na trećem mestu: U nevolji kao da je pritisnut kamenom. Nema ništa osim čičkova i trnja. Ulazi u kuću i ne nalazi svoju ženu. Nesreća. Bezrazložno ste stavili sebe u potlačen položaj. Izgradili ste poverenje u stvari koje vam nisu od koristi. Zanemarujete svoje osnovne potrebe, mada to očigledno donosi lošu sreću.

9 na četvrtom mestu: Lagani dolazak. Nevolja u zlatnim kočijama. Sramota, ali ne za dugo.  Vaš položaj otežava vaš napredak. Mada vam namere nisu loše, ipak vas iskušenja skreću s puta. To je pomalo sramotno, ali ćete postići svoj cilj.

9n a petom mestu: Odsecaju mu nos i stopala. Nevolja potiče od čoveka sa crvenim nakolenicama. Radost polako dolazi. Korisno je ponuditi žrtvu. Vaša sredina ograničava protok informacija. Birokratija stoji na putu napretka. Pomoć biva uskraćena onima kojima je potrebna. Sve što možete da učinite je da zadržite smirenost dok stvari ne krenu na bolje.

6 na vrhu: Upetljan u puzavicu, on nesigurno tetura i govori: “Kretanje donosi kajanje”. Pošto oseća kajanje, napredovanje će doneti sreću. Ne dopustite da na osnovu teškoća koje ste doživeli u neposrednoj prošlosti, stvorite predrasude o budućnosti. Ako postanete cinični ili nekritični, izgubljeni ste. Poboljšajte svoj stav i situacija će napredovati. Sreća.

 


TUAN DŽUAN

U ovom heksagramu (KUN: Nevolja) jake linije su zagušene slabim. Opasnost i radost. Jedino je pravi čovek u stanju da ostvari uspeh i kada zapadne u nevolju.
“Sreća za velikog čoveka.” Jer cela linija zauzima središnji položaj (u gornjem trigramu).
“Ako čovek upotrebljava samo reči, niko mu ne veruje.” Onaj ko smatra da su usta značajna, sam sebi stvara krajnje teškoće.

 


SJANG DŽUAN

Jezero bez vode: slika nevolje (iscrpljenosti). Tako bi i pravi čovek dao svoj život da ostvari zadati cilj.

1. “On odlazi u tamnu dolinu.” On sam jetmuran i ne vidi jasno.
2. “U nevolji dok jede i pije.” Ali, položaj linije je središnji (u donjem trigramu), tako da ipak može dadođe do blagostanja.
3. “Nema ništa osim čičkova i trnja”: oslanja se na čvrstu liniju (na drugom mestu)…Ulazi u kuću i ne nalazi ženu”: to predskazuje nesreću.
4. “Lagani dolazak,” jer mu je volja usmerena prema nižim (linijama). Iako položaj nije prikladan, ipak nije sasvim sam.
S. Odsecanje nosa i stopala označava da njegova volja još nije ostvarena… Radost polako dolazi,” jer je linija središnja (u gornjem trigramu) i na pravom mestu. “Korisno je ponuditi žrtvu”TAKO se osigurava sreća.
6. “On je upetljan u puzavicu”: položaj nije prikladan. “Kretanje donosi kajanje”: kajanje u tom slučaju donosi sreću.

Izvor: Ji Djing, David Albahari


AUTORSKI MATERIJAL © Jasmina Knežević
ZABRANJENO  KOPIRANJE  
PARAFRAZIRANJE  I  PREUZIMANJE