Ji Djing Heksagram 60 Chieh Ograničenje


Ji Djing heksagram 60 Chieh Ograničenje

60 CHIEH OGRANIČENJE
Sada ste u životnom periodu za koji bi se ukratko moglo reći “ograničenje”. Morate prihvatiti činjenicu da ne možete imati sve sto želite, bez obzira na to koliko se borite. Za ovo postoje i pozitivni aspekti. Ponekad nam čini dobro da “stegnemo kaiševe”, i doslovno i metaforski. Dok prihvatate i činite najbolje od neizbežnih zabrana koje nastaju iz prirode samog života, ne treba da trpite nikakve zabrane koje suprotno utiču na vaš emocionalni ili radni život. Vi ste na važnim prekretnicama i u životu i u odredjenoj situaciji ili problemu o kome pitate proročanstvo. Potrebno je da u potpunosti prihvatite ta neizbežna organičenja vaše slobode, trudeći se da umirite njihove efekte tako da postanu tolerantni, ali i trudeći se da prevazidjete one zabrane koje mogu biti prevazidjene.

60 Die, Ograničavanje
Gore: KAN- voda, ponor
Dole: DUEl- jezero, močvara

Ograničavanje. Uspeh. Surovo ograničavanje ne sme dugo da traje.

 

OGRANIČENJE
Najstariji i najosnovniji interes čovečanstva je regulisanje proizvodnje i potrošnje u okviru uslova što ih čoveku nameće priroda. Od pamtiveka je čovek postavljao OGRANIČENJA i tako štitio i čuvao civilizacije. Sasvim je moguće da je prva knjiga zakona bio kalendar. Jer, praćenjem smene godišnjih doba u svesti živih bića formira se osećaj za vreme i poredak, a na osnovu njega uspostavlja ravnoteža u okviru ograničenja koje nam nameće priroda. Ovakva OGRANIČENJA daju sveukupnoj prirodi i individualnom postojanju životni smisao.
Štednja je sada od posebne važnosti. Ograničite troškove i investicije, bilo da su vezane za novac, energiju ili osećanja. Izbegavanje ekstremnih oblika ponašanja, od slepe privrženosti s jedne strane, do hladne nezainteresovanosti s druge, suština je mudrosti. Ako razmišljate o kakvoj radikalnoj reformi ili o nezainteresovanom uzmaku, znajte da niste u skladu s vremenom.
Vreme je povoljno za propisivanje normi kao i za osnivanje organizacija u kojima je rasipničko ponašanje striktno ograničeno. Svemu postavite odgovarajuće granice.
Iako možda iritira ljude, restriktivna politika je sada jedini povoljni pravac u ovakvoj ekonomskoj situaciji. Na prvi nagoveštaj nekakvih teškoća, još jednom proverite sigurnost svog položaja. Na taj način ćete i vi i vaši saradnici biti zaštićeni u vreme dešavanja promene u ekonomskoj klimi. Uprkos svemu, nemojte preterivati u ograničavanju, jer to može imati nemile posledice. Imajte granicu i u OGRANIČAVANJU.
Izbegavajte preterivanja u ličnim odnosima – prekomernost u strastima, obećanjima ili projekcijama. Prihvatite svoje voljene onakve kakvi jesu, pa će vaši odnosi cvetati. Doduše, ako preterujete u nametanju ograničenja, izazvaćete pobunu i opšte nezadovoljstvo. Radije postavite granice prejakom vezivanju.
Umetnicima i onima čiji je posao kreativno izražavanje, sada su potrebna OGRANIČENJA da bi dostigli punu kreativnu moć. Kočnice i ograničenja su u bliskoj vezi sa onim što zovemo lična sudbina, i u tom kontekstu ih valja prihvatiti i proučiti. U ličnom razvoju OGRANIČENJA jačaju moral i samoizražavanju daju izvesnu težinu. Tek kada samom sebi nametnete pravila, možete uspešno ostvariti bitne stvari. Bez ograničenja, vi ste puni ideja i skačete s jedne stvari na drugu, nikada se ne posvećujući nečemu do kraja. Nek vam sada bude zadatak da otkrijete svoje naklonosti i OGRANIČENJA, i tako ostvarite sebe. Međutim, čuvajte se toga da vas sopstvena ograničenja previše sputaju, ili još gore, da postanu izgovor za lenjost, nego ih koristite kao prirodne regulative koje vode zdravlju i velikim ličnim postignućima.
Donji trigram ljudskih interesa, DUEl, otvorenost, reguliše i drži pod kontrolom duboki i opasni KAN, u gornjem trigramu kosmičkib uzora. Kad se OGRANIČENJE javi bez pokretnih linija, to signalizira situaciju koja tek treba da bude razrešena. Morate najpre preispitati vaš odnos prema toj situaciji i kakve su vaše obaveze. Sledeći korak bio bi prihvatanje sagledanih OGRANIČENJA i postupanje shodno njima. Značajan korak napred učinićete tek kada se budete krenuli odabranim putem.

LINIJE

9 na dnu: On ne prolazi kroz vrata kuće i ne izlazi iz dvorišta. Nema greške. Iako imate nameru da sprovedete svoje odluke u delo, moraćete da se zaustavite čim uočite prve prepreke pred sobom. Prihvatite i ispoštujte novonastala ograničenja. Ostanite spokojni i prikupljajte snagu.

9 na drugom mestu: On ne prolazi kroz kapiju i ne izlazi iz dvorišta. Nesreća. Na putu ste da iskoristite svoje potencijale. Ako ne počnete pravovremeno, propustićete svoju šansu. A tako loša procena je rezultat preteranog ograničavanja.

6 na trećem mestu: Onaj ko nije upoznao ograničavanje ima razloga za tugovanje. Nema greške. Vaše rasipničko ponašanje, kao i nedostatak mere, doveli su vas u nezavidno stanje. Shvatite svoju grešku i ne gubite vreme svaljujući krivicu na druge, pa ćete izbeći nesreću.

6 na četvrtom mestu: Smireno ograničavanje – uspeh. Nastojte da OGRANIĆENJA postanu prirodan deo vašeg ponašanja. Prilagodite se datim uslovima i okolnostima. Nemojte započinjati rat da biste odbranili svoja načela. zadržite se u domenu svojih trenutnih mogućnosti i postići ćete uspeh.

9 na petom mestu: Voljno ograničavanje – sreća. Napredovanje donosi pohvalu. Ako hoćete da utičete na druge, to možete uspešno ostvariti samo uzornim ponašanjem. Kada se javi potreba za nametanjem OGRANIĆENJA i restrikcija, isprobajte ih prvo na sebi. Tako ćete zaslužiti priznanje i divljenje drugih. Sreća.

6 na vrhu: Bolno ograničavanje. Istrajnost donosi nesreću. Kajanje će kasnije nestati. Preterano nametanje ograničenja izaziva srdžbu. Na taj način ništa se vredno ne može ostvariti. Medutim, za vas će biti najbolje da za neko vreme nametnete sebi stroga ograničenja koja će vas pravilno usmeriti. Tako ćete izbeći greške zbog kojih biste se kasnije kajali.

TUAN DŽUAN
“Ograničavanje. Uspeh.” Jake i slabe linije podjednako su raspoređene, a jaka linija zauzima središnje položaje. “Surovo ograničavanjene srne dugo da traje,” jer se takav put brzo iscrpljuje. Radost prilikom opasnog poduhvata. Središnja linija (u gornjem trigramu) zauzima ispravan položaj i ostvaruje svoj cilj.
Nebo i zemlja poštuju svoja ograničenja, i tako se smenjuju četiri godišnja doba. Kada se ograničavanje poštuje u radu vladara, posedi ne propadaju i ljudi ne stradaju.

SJANG DŽUAN
Voda iznad jezera: slika ograničavanja. Tako i pravi čovek određuje brojeve i mere, i ispituje prirodu vrline i ispravnog ponašanja.

1. “On ne prolazi kroz vrata i ne izlazi iz dvorišta”: on zna kada je put otvoren a kada zaprečen.
2. “On ne prolazi kroz kapiju i ne izlazi iz dvorišta,” jer ne dela u pravom trenutku.
3. Tugovanje zbog zanemarivanja ograničavanja- zar je to pogrešno?
4. Uspeh smirenog ograničavanja proističe iz prihvatanja puta čvrste linije (na petom mestu).
S. Sreća voljnog ograničavanja proističe iz središnjeg položaja linije.
6. “Bolno ogrničavanje. Istrajnost donosi nesreću.” Ovaj put je iscrpljen.

Izvor: Ji DjingDavid Albahari


AUTORSKI MATERIJAL © Jasmina Knežević
ZABRANJENO  KOPIRANJE  
PARAFRAZIRANJE  I  PREUZIMANJE