Ji Djing Heksagram 64 Wei Chi Pre kraja


Ji Djing heksagram 64 Wei Chi Pre krajaWEI CHI PRE KRAJA
Ako budete oprezni i fleksibilni vaši napori će biti nagradjeni. Ipak, upamtite da gazite po tankom ledu i da rizici mogu umanjiti vaše napore.

64. Vei Dji / Pre kraja
Gore: II – vatra, lepota
Dole: KAN- voda, ponor

Pre kraja. Uspeh. Pre nego što je sasvim prešla preko potoka, lisica je ukvasila rep. Ništa nije povoljno.


PRE ZAVRŠETKA

Ostvarenje cilja je na vidiku. Izgleda kao da se stvari koje su dugo lebdele u vazduhu mogu dovršiti uz razumno ulaganje napora. Pojašnjene su situacije koje su se ranije činile nejasnima. U vremenu PRE ZAVRŠETKA nalazi se veliki zalog budućim vremenima.
Ljudski odnosi sada odišu jedinstvenim i mudrim rezonovanjem. U haotične situacije može se uvesti red. Pošto ste sada dobro upoznati sa svim elementima svog pitanja, možete ih rasporediti po važnosti i stvoriti optimalne uslove za postizanje cilja.
Relativno je lako okupiti ljude za društvene ili javne ciljeve. Pošto dokučite psihu svakog pojedinca ponaosob, učinite da svačije potrebe u okviru grupnog mehanizma budu zadovoljene. Naravno, iz toga sledi da je, ukoliko ste zaokupljeni napredovanjem na političkom planu ili na planu poslovnih investicija, vreme PRE ZAVRSETKA povoljno.
Uprkos svemu, bilo bi pogrešno zamišljati da će se postizanjem cilja sve stvari uspešno okončati, tj. da će preovladati zdrav razum i uspostaviti se konačni red. Period PRE ZAVRSETKA se može uporediti sa dugom planinarskom ekspedicijom. Na određenoj tački, pre nego što osvojite vrh planine, vi vidite detaljno i precizno koliko još treba da pređete. Znate koliko je napora potrebno da se uspnete na vrh, jer imate prethodno iskustvo penjanja. Međutim, kada dosegnete vrh, koji vam je u dugim, napornim danima hoda, sve vreme bio pred očima, učinili ste samo to i ništa više. Imate malo informacija i nikakvo iskustvo u vezi spuštanja na drugu stranu. Zuriti ka vrhu i onda ga prekoračiti s punim samopouzdanjem, moglo bi da se završi pogibeljno.
Tekst Knjige Promene upozorava da se na određenoj etapi puta, to jest PRE ZAVRŠETKA, javlja opasnost od neopreznog napredovanja. Morate se zaštiti predostrožnošću i rezervisanošću. Situacija koja dolazi biće čudna u svakom pogledu, drugačija od bilo koje prethodne. U bliskoj budućnosti nećete više biti u stanju da crpite snagu iz bogatog izvora već stečenog iskustva, jer će na mnoge načine to vreme izgledati kao potpuni preporod.
Ideja preporoda je ključ značenja Ji Đinga kao celine. Knjiga završava novim početkom, vraćajući se na prvi heksagram, KREATIVNU SNAGU, i tako se uvek iznova vrti večiti krug postojanja. Gornji trigram LI, jasnost, podiže se i udaljava od nižeg trigrama KAN, koji simbolizuje duboki smisao. Ako dobijete ovaj heksagram u statičnom obliku, to bi moglo da znači da ne vidite jasno šta treba da učinite i koje buduće korake da preduzmete. To može da bude strah od osećanja praznine koji se ponekad javlja nakon postizanja cilja, ili, na primarnijem nivou, strah od smrti. Vrhunac se može održavati sve do trenutka dok njegov intenzitet ne počne vidno da slabi. Svi aspekti života i ljudskih odnosa moraju doći do svog kraja i onda početi iz početka. Upravo u tome leži bogatstvo ljudskog iskustva. Sve ostalo je iluzija, nestvarna kao vazduh. Nemojte Iebdeti u međufazi neodlučnosti.

LINIJE

6 na dnu: Ukvasio je rep – kajanje. Imate jak poriv da unesete red u jednu haotičnu situaciju, mada vreme nije povoljno za neposrednu akciju. Imajte na umu da još niste jasno sagledali sve posledice. Imaćete probleme, a možda i doživeti sramotu.

9 na drugom mestu: Točkovi na kočijama se lome. Istrajnost na pravom putu donosi sreću. Mada znate šta treba da činite, vreme nije povoljno za akciju. Vežbajte strpljenje i razvijajte ličnu moć. Kada vam se ukaže povoljna prilika, zgrabite je bez oklevanja. Postići ćete uspeh.

6 na trećem mestu: U nedovršenoj situaciji napredovanje donosi nesreću. Korisno je preći veliku vodu. Osećaj frustracije proističe iz neprestane žudnje za postignučem, što nije u skladu sa stvarnim činjenicama. Ako već morate da postignete ono što ste zamislili, bolje da počnete iz početka, uz pomoć novih prijatelja. Inače će senka razočaranja zatamniti vaš entuzijazam.

9 na četvrtom mestu: Istrajnost na pravom putu donosi sreću. Kajanje nestaje. Osvajanje zemlje demona” zahtevalo je velike napore, ali zato su, posle tri godine, nagrade velike. Čeka vas neizbežna bitka oko načela. Negujte disciplinu i odlučnost, jer borba može žilavo potrajati do samog kraja. Nagrada će doći kasnije. Sreća.

6 na petom mestu: Istrajnost na pravom putu donosi sreću. Nema kajanja. Svetlost pravog čoveka je istinita. Sreća. Teškoće su, zahvaljujući pravoj odlučnosti i korektnim načelima, savladane. Stvorena je atmosfera u kojoj društvo može da napreduje. Uzvišeni čovek sada može da pokrene ljude i otvori im put ka novom dobu. Mogu se postići velike stvari.

9 na vrhu: Ovladaj istinom kada piješ vino. Nema greške. Ali ako ti se glava ukvasi, izgubićeš istinu. Posle svake dobijene bitke preovladuje osećaj obnove. On potiče iz nade da će nastupiti bolja vremena. Uživajte u vremenu slavlja ali se ne prepuštajte krajnostima, jer ćete izgubiti svoj put, a samim tim i samopouzdanje.

TUAN DŽUAN

“Pre kraja. Uspeh.” Jer slaba linija zauzima središnji položaj (u donjem trigramu).
“Lisica je skoro sasvim prešla (preko potoka)”: još nije predeno pola puta.
“Lisica je ukvasila rep. Ništa nije povoljno.” Stvari ne mogu da se dovedu do kraja.
Iako jake i slabe linije ne zauzimaju prikladne položaje, ipak su međusobno usklađene.

SJANG DŽUAN

Vatra iznad vode: slika (stanja) pre kraja. Tako i pravi čovek pravi razlike među stvarima i svaku stavlja na njeno mesto.

1. “Ukvasio je rep”: jer ne ume dasagleda mogućnosti.
2. Sreća 9 na drugom mestu proističe iz njene istrajnosti na pravom putu. Ona je na središnjem mestu (u donjem trigramu) i ispravno deluje.
3. “U nedovršenoj situaciji napredovanje donosi nesreću”: položaj linije nije prikladan.
4. “Istrajnost na pravom putu donosi sreću. Kajanje nestaje.” Ostvaruje se ono što je željeno.
S. “Svetlost pravog čoveka je istinita.” Njegova svetlost donosi (drugima) sreću.
6. ..Ako mu se glava ukvasi dok pije vino,” znači da ne poznaje umerenost.

Izvor: Ji Djing, David Albahari


AUTORSKI MATERIJAL © Jasmina Knežević
ZABRANJENO  KOPIRANJE  
PARAFRAZIRANJE  I  PREUZIMANJE