Jupiter *Spoznaja


jupiter spoznaja“U centru svake Duše je Bog”  zna Jupiter, te je znanje njegovo ono koje oslobađa  jer je u suštini sve dobro i sve sjajni smisao ima.
Opšte je poznato da Jupiter nosi jedno znanje koje nije na taj način utelovljeno u drugim planetama, ali kada bi se priroda njegovog znanja opisala u jednoj rečenici ona bi verovatno glasila “Šta god da ti se dogodi, ništa ti se neće desiti!”.

To je jedan bitan princip koji njega čini, i zbog kojeg je potpuno izvan sfere upliva u kojoj sudbinu deli Saturn, jer Saturn je, kao što se zna, svu svoju decu progutao, osim Jupitera. Nosio ih je u sebi i svi žive pod uplivom Saturna, što će reći pod uplivom tereta koji genetika sama po sebi nosi, jer to je ono što Saturn predstavlja tim krstom koji stoji iznad polukruga duše (simbol Saturna). Ovde ipak postoji neka druga sila, jedna sila polukruga Jupitera koji je izvan krsta i koji čini dušu slobodnom od neumitnosti, od sudbine, od vremena, i bitno stanje iz koga Jupiter funkcioniše je da generalno nikada ništa ne može biti loše. Kao da su sve stvari koje se događaju uvek na strani života, na strani natusa. Ako se pogleda šta je ono što čini suštinsku prirodu Jupitera, vidi se da je to priroda svačijeg višeg JA i da je vrlo srodna osnovnoj prirodi čoveka. Naime, ako se zna da je u okviru jednog kruga čovek definisan stanjem od 1. do 8. kuće, budući da i 1. i 8. kuću Mars čini kao vladar, čovek ima svoju sudbinu od prvog udaha do poslednjeg izdaha ili ima sudbinu koja je vezana pričom sa dva kraja  sa početkom života i sa početkom smrti. Te dve tačke su one kojima vlada Mars i koje čine kompletnu priču kod čoveka. Priroda Jupitera je veoma srodna ovome, budući da Jupiter ima sedište u Strelcu, a u 8. znaku od sebe ima svoju egzaltaciju. Drugim rečima, na isti način na koji 1 i 8 imaju svoja predstavništva natusa, isto tako posmatrano od Jupitera, 1 i njemu 8 nose srodnu temu. Nose priču o tome da Jupiter sebe prepoznaje u svojoj 8. kući, odnosno da on egzaltira u njojJupiter gde god bio u sedištu, ono što je smrt ili što je promena, potpuno doživljava kao svoju egzaltaciju, doživljava kao svoj maksimum i on nema nikakav problem sa tom tačkom sa kojom inače svi drugi imaju problem. Svi drugi imaju problem unutar toga što smrt predstavlja tačku straha, tačku nestanka nečega. Ta 8. kuća Jupitera je upravo vezana za znak Raka, za prirodu same duše, i kao što je poznato, Jupiter je egzaltiran u sred znaka Raka, na 15°, govoreći o tome da upravo iz same prirode čovekove duše proističe svo znanje, proističe sve ono što čini njegovu potrebu ili njegov razvoj. Naravno, posmatrajući kojim kućama Jupiter vlada od Marsa samog, zaključuje se da je Jupiter vladar 9. kuće od 1. kuće ili 2. kuće od 8. kuće, jer Mars ima svoje sedište i u 8. znaku i ukoliko on predstavlja natusa kao i onaj 1. zaključuje se da se Jupiterova priroda vezano za natusa izražava u svemu što je njemu 9. kuća i njemu 2. kuća. Simbolika 2. i 9. kuće upravo govori o buducem životu svakoga, jer 2. i 9. kuća (što se uči u okviru karmičke astro­logije) jesu ključne kuće za sledeći život, na isti način na koji 9. kuća o tome govori. Jupiter sam po sebi ništa drugo i nije, nego priča preko vre­mena i priča iz natusovog budućeg JA. Jupiter je natusova budućnost i budući život koji već po­stoji, i njegova sva spremnost i sva sila ogledaju se u tome što je ispred natusa. Budući život je već stvoren. Budući život se odigrava sa svom svo­jom pričom. Svu podršku koju natus doživljava i koju dobija, upravo dobija iz svog budućeg JA. Jedan život se ne odvija samo u okviru jedne rav­ni postojanja, već Jupiter predstavlja jednu veliku pomoć koja natusu dolazi iz budućnosti. On je u životu svakoga formirano telo u odnosu na sve ono što ljudi žive kao rezultat svog smisla. U onoj meri, u kojoj je ljudska potreba da se pronadje ne­kakav smisao i neka zaokružena vrednost snažna, upravo u toj meri priroda Jupitera predstavlja re­alnu pomoć koju natus u životu ima. Naći smisao u bilo čemu što se negde nalazi. Osma kuća od Jupitera i Strelca je znak Raka. Ako on egzaltira u znaku genetike, u znaku osnovnog porekla, to znači da je smisao koji je potrebno da natus pronadje u životu, upravo u tome da unutar svojih predaka napravi red, da unutar svojih predaka is­puni potrebu koju god da su oni imali. Ta tačka ga oslobadja. Ona tačka koja natusa čini slobodnim jeste kada ispuni sve svoje genetske potrebe koje je nekada imao i koje su uvek imale smisao i koje su uvek imale svrhu. Šta god da je neko, negde, nekada radio, u svojoj osnovi u svojoj suštini on je bio dobar. Nikada niko nije imao neku lošu za­misao. Loša zamisao je bila samo nesposobnost izraza onoga što čovek unutar sebe u svojoj biti ima kao dobro. Jupiter upravo o tome govori. Da je u centru svake duše Bog. Da je u centru on sam. Unutar 15° Raka postoji totalno znanje i upravo iz tog 15° Raka dobijaju se harmonične zakonitosti razvoja stepenova egzaltacije, stoga priroda 15° Raka predstavlja tačku rešenja svih težnji preda­ka, svih težnji koje natus unutar sebe ima. Kada tu stvar postigne, natus doživljava ostvarenje svog višeg JA, ostvarenje svog budućeg JA, ostvarenje svog JA koje je već jedan život ispred njega. Ju­piterova prednost je u tome što je on uvek jedan čitav život ispred. Kada se govori o svemu onome što je nešto ka čemu se teži, što je nešto što daje nadu svima, što daje priču o budućnosti i veru u budućnost, zna se da je to Jupiter i zna se da će Jupiter uvek biti ispunjenje snova koje neko ima, bilo da su to snovi o jednom smislu, o jednom velikom prostranstvu, o mogućnosti da se bude bilo gde, da se upozna bilo šta, da se vidi bilo koji deo sveta ili snova o bogatstvu. Jupiter upravo tim oblastima vlada. On daje znanje, ona daje ši­rinu prostoru na svaki način, daje bogatstvo. On predstavlja ispunjenje snova. I upravo tako je i na nivou svih nas. Postoje oni prostori unutar kojih postoji i potreba da se snovi ispune. Dovoljno je pogledati poslednjih minimum desetak predsed­nika SAD-a i uočiće se da je svaki imao posebno pogodnu vezu izmedu Meseca i Jupitera, najče­šće direktnu. Čak je i Džordž Buš imao to, a ne tre­ba ni spominjati mnoge druge velike, koji su imali jake konjunkcije ili izuzetno jake sekstile i trigone, u nekim slučajevima preko dispozitora. Ali čitava poenta budjenja Jupitera je priča o budjenju nade. To je priča o onome što budućnost predstavlja. Ukoliko se pogleda na zapad videće se šta je bu­dućnost. To je priča Jupitera, to je budući život svakoga u ovoj zemlji. Ako se pogleda Hrvatska znaće se šta je budućnost za godinu dana, ako se pogleda Slovenija znaće se šta je za 5 godina, ako se pogledaju SAD znaće se šta je u sledecem životu budućnost. Ali u svakom slucaju priča je uvek okrenuta ka budućem kada se gleda na tu stranu. To je priča o svemu, a posebno o svemu onome što je veliko, što je moćno, što predstav­lja ispunjenje snova, sledeći život, što je sledeca etapa. Svako to negde ima u jednom svom delu kao svoju potrebu, kao svoj san. Ali da bi se do tog sna došlo, potrebno je preći reku, potrebno je preći 8, preći pre svega jednu reku genetike koja obavezuje svakoga, što je vrlo često i granica ži­vota. Potrebno je pogledati kako izgleda priroda ovog Jupitera koji o budućnosti govori, iz samog primarnog horoskopa otkrića Urana.

Jupiter ovde dakle nosi upravo svoju esencijalnu prirodu. Jupiter predstavlja ovde svakako sve vrednosti jer je vladar 2. kuće i dispozitor vladara Ascendenta, nalazi se u 1. znaku u kome je i Ascendent i u aplikacionoj je konjunkciji sa Mesecom koji je vladar 9. kuće. Iako je ovo priča o otkriću Urana ili priča o otkriću primarnog slobodnog čoveka, tačke odakle stvari kreću, jasno je da je Jupiter ovde najsnažnije naglašen. Naglašen je preko vladara 9. kuće i preko samog Jupitera koji se nalazi u 1. kući. Potreba duše da pronađe sebe, da pronađe smisao je jedna od ključnih faza u otkrivanju sebe kao Urana. Da bi se Uran rodio neophodno je da Jupiter bude jak. Ali sve se ovo nalazi u znaku Škorpiona, sve se nalazi u znaku koji govori o sigurnom prelasku preko neke smrti, a Jupiteru je očito Škorpion veoma srodan, veoma blizak i ima jaku potrebu za njim. Ovde je interesantna pozicija jer govori da je Jupiteru u tački smrti, tački prolaska ili tački onoga čega se većina ljudi plaši, upravo kao u svom znaku. Nisu li sve crkve nastale kao rezultat potrebe da se odgovori šta je to smrt, i šta ima iza smrti? A Jupiter predstavlja jedno obećanje iza, sa one strane, preko puta. Upravo je njegova sila ovde izražena. Drugim rečima, da bi jedan čovek, jedan smrtnik, dosegao punog Jupitera on mora preći pre svega preko Škorpiona. On mora da se suoči sa pitanjem smrti. Verovatno je da se boji, da ima strah. Ali u meri u kojoj strah postoji, besmisao se javlja. Ako postoji znanje kod natusa da „šta god da mu se dogodi, ništa mu se neće desiti“ u tom slučaju Jupiter se pojavljuje kod njega ne samo kao njegova vera, nego i kao smisao. U osnovi Jupiter nalazi svoje sedište između dva znaka u kojima je Mesec slab. Između Škorpiona i znaka Jarca. Između dva teška znaka natus nalazi prirodu Jupitera. Jupiter uvek ulazi u sred onoga gde je Mesecu vrlo teško da uđe, pronalazeći smisao. I ako je pitanje šta je smisao ili šta je svrha svačijeg života, onda je odgovor sigurno u tome da se tamo gde je tama, gde je strah pronađe znanje, da se tamo gde je bilo neznanje predaka pronađe znanje.


Jasmina Knezevic 063222539

Dobar dan dragi moji, Dobrodošli. Moje ime je Jasmina KNEŽEVIĆ, autorka sam i urednica web stranica Spicum.com i Horoskop-e, predavač sa višegodišnjim iskustvom. Svoju edukaciju je započela 1998. u okviru astrološke škole “AstroLab” Aleksandra Imširagića. Nakon tri godine kontuinuirane edukacije, TM inicijacije (2000), i inicijacije za komunikaciju sa Andjelima (2000. Zdenka Andrijić) započela sam svoju samostalnu profesionalnu praksu i svakodnevni rad sa klijentima kroz astrološke i numerološke konsultacije. Moj dosadašnji rad se zasniva na preporukama desetina hiljada zadovoljnih klijenata. Od 1996. do 2005. honorarno sam saradjivala na poziciji autora i urednika rubrika sa izdavačkim kućama Novosti, Moć Prirode. Magazin Biznis (novinar autor mesečnih prognoza), uključujući i samostalan autorski projekat Novogodišnji astrološki specijal za 2005. Od 2004. preuzela sam projekat "Veličanstveni Saturn", u saradnji sa autorom Adrian Prerag Kezele za teritoriju Srbije. Od 2002. radila sam u prvoj postavi INFO PLUS MEDIA astrološkog call centra na liniji 041, i od 2003. do 2006., zatim u Call centru Fonlider doo, razvijajući iskustvo brzih telefonskih konsultacija. Od 2006. posvećena sam isključivo individualnim astrološkim konsultacijama, a od 2012. vodim dvogodišnju Školu astrologije i Numerologije, 4-mesečne kurseve Numerologije, i inovativni program edukacije Kombinovanje Astroloških i numeroloških alata za profesionalne konsultante. Proširujući svoja znanja konstantnom edukacijom u oblasti Istočne i zapadne astrologije, Kigaku, Feng Shui, Numerologije, Astrologije Maya i tumačenja snova kreirala sam izuzetno bogat spektar veština i znanja za rad sa brojnim klijenatima. Praktitujem holistički pristup uz dijagnostiku Lujze Hej, kristaloterapiju i astromedicinu, korektivne tehnike za neutralisanje karme, hromoterapiju (lečenje bojama). Inicirana sam kod Zdenke Andrijić za komunikaciju sa ANDJELIMA 2000. godine. Od 2015. edukujem pristup AKAŠA HRONIKAMA, definisanju, brzom i efikasnom neutralisanju blokirajućih karmičkih matrica. Sertifikovani sam praktičar primenjenog nivoa Kvantne Harmonizacije, REIKI Usui II i Reiki Kundalini III praktičar, praktičar Reiki Hronike Akaša, Master Svetlosne korekcije.

Leave a Reply

Next Post

Jupiter

Tue Mar 19 , 2013
Share on Facebook Tweet it Pin it Email Priča o Jupiteru se delimično naslanja na priču o Kironu kentauru. Jupiter vlada znakom Strelca, koga predstavljaju kentauri. U tom smislu možemo delimično da ga povežemo sa Kironom i kažemo da u nekim momentima on dostiže mudrost. Svakako da na ovaj način […]