Jupiterovi ciklusi


Jupiter-Yantra_largeSvaka godina ciklusa Jupitera je povezana s jednim znakom Zodijaka. Prva godina ciklusa je tako Godina Ovna, druga je Godina Bika, i tako dalje redom. Potrebno je podsetiti da se ta zodijakalna podudarnost odnosi na položaj Jupitera u natalnoj temi i da je ne treba pobrkati sa znakom u kojem se nalazi tranzitni Jupiter. Ako je natalni Jupiter na 10° Vage, tada će Prva godina ciklusa tj Godina Ovna početi kada se Jupiter vrati na svoj natalni položaj i trajati sve dok ne dodje na 10° Škorpiona. Jedna godina ciklusa = 30° znaka počev od stepena natalnog Jupitera.

GODINA OVNA (Jupiter u prvom zodijačkom znaku koji sledi nakon znaka u kom je Jupiter u natalnom horoskopu)
Novi početak tj renesansa jupiterskog principa u životu natusa. Trenutak je da se započnu novi društveno-profesionalni projekti i počne svesno raditi na njihovom ostvarenju. Sada je trenutak da se upotrebi sopstvena moć inicijative i posadi seme društvenog rasta. Svako će započeti ovaj ciklus u onoj kući u kojoj se nalazi njegov natalni Jupiter. Ta kuća će odrediti u kojoj oblasti će se manifestovati jupiterska funkcija. 
Ako se npr Jupiter nalazi u 10. kući, to će značiti da je osoba u stanju vršiti društveno značajnu funkciju. Ovde je pružen izazov jupiterskom impulsu da se proširi van granica koje je zauzimao tokom prethodnog ciklusa u spoljnom svetu.

GODINA BIKA (Jupiter u drugom zodijačkom znaku koji sledi nakon znaka u kom je Jupiter u natalnom horoskopu)
Za vreme druge godine, nova jupiterska funkcija bi se trebala uočiti na delu, konkretizovana još više. Natus bi trebao već imati svest o tome šta je moguće a što ne postići, šta će biti potrebno a što suvišno da uradi. 
U slučaju osobe kojoj je natalni Jupiter u 10. kući, on je sada u 11. i to može značiti da osoba treba da ublaži svoj entuzijazam i ne prekida naglo veze sa ljudima koji su joj pomogli da postigne uspeh tokom prethodnog ciklusa Jupitera. Njeni ideali moraju biti realni, takvi da ih mogu prihvatiti ljudi iz natusovog okruženja i poslovni saradnici.

GODINA BLIZANACA (Jupiter u trećem zodijačkom znaku koji sledi nakon znaka u kom je Jupiter u natalnom horoskopu)
Ova faza će pojačati moć komunikacije sa okolinom. Moguće je intenzivnije čitanje i pisanje da bi se proširio duh i bolje organizirale sopstvene ideje. Potrebno je uložiti napor da se novi jupiterski impuls iskoristi na praktičan i značajan način. 
Jupiter iz navedenog primera sada tranzitira kroz 12. kuću, što znači da će osoba pronaći odgovor na neke podsvesne potrebe svoje grupe, ili će dopustiti da je preplave fantomi iz prethodnog ciklusa Jupitera. Ova faza će odlučiti hoće li novi ciklus zaista uneti i nove elemente u adaptaciju natusa socijalnom okruženju ili će zbog nedostatka hrabrosti ili volje «novo» biti samo ponavljanje starog.

GODINA RAKA (Jupiter u četvrtom zodijačkom znaku koji sledi nakon znaka u kom je Jupiter u natalnom horoskopu)
Ova faza ujedno odgovara rastućem kvadratu Jupitera u odnosu na natalni položaj; ovo je «kriza delovanja». U fazi Raka lični izbor postaje neophodan. Potrebno je izabrati društvenu aktivnost koja najbolje odgovara onome što natus želi da postigne. 
Ako ova faza odgovara prolasku Jupitera kroz natalnu 1. kuću, natus će se staviti na raspolaganje društvenoj grupi koja odgovara njenoj viziji iz prve faze Ovna. Mora biti spreman da se potpuno posveti kolektivu ili delu za koje joj se čini da najbolje predstavljaju njene društvene ideale.

GODINA LAVA (Jupiter u petom zodijačkom znaku koji sledi nakon znaka u kom je Jupiter u natalnom horoskopu)
Dok je faza Raka prekretnica u naporima koje pojedinac preduzima da bi se razvio lično i društveno, sledeća faza Lava pojačava ono što je već utvrdjeno. Snovi iz prvog kvartala sada postaju realnost, i treba biti spreman na izvesne rizične korake kako bi se želje realizovale. 
Ako Jupiter tranzitira kroz 2. kuću za vreme godine Lava to će biti test za natusa da izabere izmedju želje za društvenom moći koja mu je poverena i efikasne organizacije te moći. Ukoliko upotrebi moć kako bi zadovoljio sopstveni ego ili zadobio privilegije, ciklus će postati negativan sa aspekta duhovnog razvoja.

GODINA DEVICE (Jupiter u šestom zodijačkom znaku koji sledi nakon znaka u kom je Jupiter u natalnom horoskopu)
Za vreme ove faze se žanju rezultati društvenog predstavljanja, što često zahteva promenu u društvenom ponašanju. Izostanak uspeha tokom faze Lava trebalo bi sada motivisati na promene i poboljsanja. Ova faza može značiti usvajanje novih društvenih tehnika. Natus bi sada morao biti spreman na rast tako što će biti poslušan i služiti. Od njega će se tražiti veća efikasnost u doprinos u produktivnosti i rastu zajednice. 
Kada faza Device odgovara tranzitu Jupitera kroz 3. natalnu kuću postoji potreba za boljim uočavanjem načina na koji upotrebljavamo svoje nove društvene ili duhovne ideje. Reakcijai sugestija okoline, roditelja ili bližnjih, može pomoći da bolje uvidimo taj način, i eventualno shvatimo da u našim idejama postoji nešto što nije onoliko vredno ili primenjivo koliko smo u početku mislili.

GODINA VAGE (Jupiter u sedmom zodijačkom znaku koji sledi nakon znaka u kom je Jupiter u natalnom horoskopu)
Ova faza označava sredinu ciklusa Jupitera: vrhunac spoljnih napora koje je natus uložio da bi osvojio nove Jupiterske vrednosti u životu. Sve što je bilo započeto tokom godine Ovna i učvršćeno ugodini Raka trebalo bi sada da dosegne svoj vrhunac. U ovoj fazi takodje postoji snažna želja da se pobegne “od sebe” ili da se izgubi identitet u nekoj društvenoj aktivnosti ili vezi. Natus može biti izazvan Jupiterskim impulsom da izgubi svaki smisao za svoje individualno Ja preuzimajući na sebe preteške i preambiciozne projekte. Istovremeno postoji želja za dostizanjem višeg društvenog statusa: važne društvene veze, braka, ili konačno otkrivanje profesionalnog usmerenja. 
Kada ova faza odgovara tranzitu Jupitera kroz 4. kuću, kulminacija društvenih i duhovnih napora započetih u prvoj godini Ovna rezultira snažnim osećajem lične moći. To će omogućiti natusu da učvrsti svoj životna još jačim osnovama. Emotivno bi natus sada morao biti još upotpunjeniji, osećati se bolje, a poverenje u sebe učvrstiti.

GODINA ŠKORPIONA (Jupiter u osmom zodijačkom znaku koji sledi nakon znaka u kom je Jupiter u natalnom horoskopu)
Sve ono sto se postiglo tokom „punog meseca“ faze Vage u godini Škorpiona bi se trebalo još vise učvrstiti. To obično uključuje i reviziju ili reorijentaciju. Ovde su mogući problemi bilo zbog potrebe da se lično još više prilagodi društvenom kontekstu, ili zbog ličnog opreza povodom društvenih tradicionalnih vrednosti. Ova faza Jupitera je najznačajnija što se tiče postizanja stvarnog ličnog uspeha. Ako natus nije dovoljno realan i ne primenjuje svesno svoje društvene napore, mogao bi doživeti neuspeh. 
Ako u ovoj godini tranzitni Jupiter prolazi 5. kućom trebalo bi proveriti društveno ponašanje koje se razvilo tokom perioda Vage, i dokazati vrednost nove teoretske društvene pozicije. Posebno obratiti pažnju na izbegavanje ponosa, ljutnje koji oni otkrivaju da natus nije gospodar u sopstvenoj kući, i da umesto individualnog ega njime vladaju energije ljudske prirode.

GODINA STRELCA (Jupiter u devetom zodijačkom znaku koji sledi nakon znaka u kom je Jupiter u natalnom horoskopu)
Ova faza mogla bi biti faza istinske društvene ekspanzije. Postaju važni etičko – moralni principi. Poverenje u sebe rezultiraće sigurnošću koja će se steći sjedinjenjem sopstvenih energija sa energijama grupe. 
Ako Jupiter tada tranzitira natalnu 6. kuću, postoji mogućnost da se nadje novi, bolji posao. Nove prilike biće rezultat natusove sposobnosti da primeni efikasne metode u svakodnevnoj rutini. Ponekad ovaj period može doneti krizu koja se tiče reakcije na neku novu društvenu ili nacionalnu potrebu.

GODINA JARCA (Jupiter u desetom zodijačkom znaku koji sledi nakon znaka u kom je Jupiter u natalnom horoskopu)
Ova faza odgovara opadajućem kvadratu tranzitnog Jupitera na njegov natalni polozaj, što je još jedan period korekcije. Natus bi trebao da odgovori na pitanje “Šta predstavlja moj sadašnji rad ili karijera za mene lično? Šta očekujem od njega? Jesam li svom poslu daosve što sam mogao? U kojoj meri sam se dosad uskladio sa idealima i kolektivnim ponašanjem?“ U idealnom slučaju, svaki čovek doprinosi društvu. Rad koji obavlja u spoljnom svetu trebao bi poslužiti da se reše lični problemi i istovremeno problemi zajednice. Ono što je bitno to je prilika da se pruži značajan doprinos društvu a da to bude uskladjeno sa ličnošću natusa. Ako Jupiter u ovoj fazi tranzitira 7. kuću tada će se ispravke odnositi na lične odnose i stav prema spoljnom svetu.

GODINA VODOLIJE (Jupiter u jedanaestom zodijačkom znaku koji sledi nakon znaka u kom je Jupiter u natalnom horoskopu)
Ovo je trenutak preispitivanja svih ideja i društvenih ideala, trenutak u kojem se uvidja potreba za davanjem nove vrednosti ličnim društvenim aktivnostima. Biće potrebna dobra doza zdravog razuma da bi se mirno i objektivno odredile stvarne potrebe društva, potrebe prijatelja i lične potrebe. U ovom trenutku natus će takodje biti potresen bilo društvenim odobravanjem ili društvenom osudom. Ovaj period budi potrebu za novim horizontima. 
Ako Jupiter prolazi kroz natalnu 8. kuću, treba dati oblik odnosima formiranim u prethodnom razdoblju; treba staviti na iskušenja svoje vlastite sposobnosti vodjstva. Može se biti pozvan na rešavanje različitih problema vezanih za medjuljudske odnose, kao i naprodubivanje empatije i razumijevanja prema drugima. Ako je natus spreman da uloži svoje resurse na opštem dobru uslediće dobri rezultati.

GODINA RIBA (Jupiter u dvanaestom zodijačkom znaku koji sledi nakon znaka u kom je Jupiter u natalnom horoskopu)
Ova konačna faza ciklusa je faza transformacije. Akcije ili odluke koje se sada donesu mogu usporiti sposobnost suočavanja sa novim uslovima i novom okolinom koji se ocrtavaju na horizontu. Novi Jupiterski impuls neće biti zaista “nov” ako se u godini Riba ne počiste verovanja i stavovi vezani za prošlost. Tokom ove faze potrebno je usvojiti što više novih i nepoznatih vrednosti, čak i ako one naprvi pogled izazivaju antagonizam. Samo tako je moguce pripremiti se za novi ciklus Jupitera; jer veća ljubav i veće razumevanje zavise od sposobnosti pojedinca da prigrli ono naizgled nepoznato.


Jasmina Knezevic 063222539

Dobar dan dragi moji, Dobrodošli. Moje ime je Jasmina KNEŽEVIĆ, autorka sam i urednica web stranica Spicum.com i Horoskop-e, predavač sa višegodišnjim iskustvom. Svoju edukaciju je započela 1998. u okviru astrološke škole “AstroLab” Aleksandra Imširagića. Nakon tri godine kontuinuirane edukacije, TM inicijacije (2000), i inicijacije za komunikaciju sa Andjelima (2000. Zdenka Andrijić) započela sam svoju samostalnu profesionalnu praksu i svakodnevni rad sa klijentima kroz astrološke i numerološke konsultacije. Moj dosadašnji rad se zasniva na preporukama desetina hiljada zadovoljnih klijenata. Od 1996. do 2005. honorarno sam saradjivala na poziciji autora i urednika rubrika sa izdavačkim kućama Novosti, Moć Prirode. Magazin Biznis (novinar autor mesečnih prognoza), uključujući i samostalan autorski projekat Novogodišnji astrološki specijal za 2005. Od 2004. preuzela sam projekat "Veličanstveni Saturn", u saradnji sa autorom Adrian Prerag Kezele za teritoriju Srbije. Od 2002. radila sam u prvoj postavi INFO PLUS MEDIA astrološkog call centra na liniji 041, i od 2003. do 2006., zatim u Call centru Fonlider doo, razvijajući iskustvo brzih telefonskih konsultacija. Od 2006. posvećena sam isključivo individualnim astrološkim konsultacijama, a od 2012. vodim dvogodišnju Školu astrologije i Numerologije, 4-mesečne kurseve Numerologije, i inovativni program edukacije Kombinovanje Astroloških i numeroloških alata za profesionalne konsultante. Proširujući svoja znanja konstantnom edukacijom u oblasti Istočne i zapadne astrologije, Kigaku, Feng Shui, Numerologije, Astrologije Maya i tumačenja snova kreirala sam izuzetno bogat spektar veština i znanja za rad sa brojnim klijenatima. Praktitujem holistički pristup uz dijagnostiku Lujze Hej, kristaloterapiju i astromedicinu, korektivne tehnike za neutralisanje karme, hromoterapiju (lečenje bojama). Inicirana sam kod Zdenke Andrijić za komunikaciju sa ANDJELIMA 2000. godine. Od 2015. edukujem pristup AKAŠA HRONIKAMA, definisanju, brzom i efikasnom neutralisanju blokirajućih karmičkih matrica. Sertifikovani sam praktičar primenjenog nivoa Kvantne Harmonizacije, REIKI Usui II i Reiki Kundalini III praktičar, praktičar Reiki Hronike Akaša, Master Svetlosne korekcije.

Next Post

Koja je vaša slaba tačka?

Sat Jun 29 , 2013
Share on Facebook Tweet it Pin it Email OVAN Vaša slaba tačka je vešto prikrivena, pa delujete kao da je nemate, ali užasava vas i sama pomisao da biste mogli ostati usamljeni, izolovani ili bolesni, bez ikog da vas pogleda ili uteši u teškim trenutcima koje život nosi. Iako ste vrlo […]