1263492554_1262518219_libra“Takvo lice ima svako –
dva oka, tako… nos u sredini,
ispod njega usta. Uvek je isto.
Sad, kad bi imao dva oka
sa iste strane nosa, na primer –
to bi pomoglo”.

Vage ne vole da budu grube, a ipak će vam ispraviti krivu sliku na zidu i ugasiti TV. Vage vole ljude, ali mrze veliku gužvu. Kao blagi golubovi mira, one posreduju izmedju ljudi ublažavajući njihove sukobe, a ipak same uživaju u dobroj raspravi. Narav im je dobra i prijatna, ali mogu takodje biti mrzovoljne i izbegavaju naredjenja. Vage su izuzetno inteligentne. Istovremeno, neverovatno su naivne i lakoverne. Otkinuće vam uvo pričajući ali će umeti i božanstveno da slušaju. Vage su nemirni ljudi. Medjutim, retko trče ili žure. Potpuno ste zbunjeni? Niste jedini. U ovom Sunčevom znaku postoji frustrirajuća nespojivost koja zbunjuje i same Vage koliko i druge ljude.

Mnogi će vam reći da je Vaga puna ljubavi, lepote, ljubaznosti i svetlosti. To je u redu, ali nije sasvim precizno. Nemojte nikada pomisliti da je Vaga savršeno uravnotežena samo zbog toga što znak simbolišu zlatne terazije pravde. To je, izgleda, logičan zaključak. Na kraju krajeva, svrha Vage je balansiranje. Medjutim, da li ste ikada posmatrali proces uspostavljanja ravnoteže na starinskoj apotekarskoj vagi? Krajnji cilj je da obe strane budu jednake, ali šta se dogadja? Prvo je jedna strana dole, a onda druga. Gore-dole, gore-dole, sve dok se ne postigne savršena ravnoteža. Svratite u apoteku u vasem susedstvu i posmatrajte ih kako rade. Nikada više nećete sebi predstaviti Vagu kao mirnu, savršeno uravnoteženu, slatku, gracioznu i šarmantnu osobu. Imaćete sliku osobe koja ima takve karakteristike samo delimično. Njena druga polovina može biti dosadna, svadjalačka, tvrdoglava, nemirna, depresivna i zbunjena. Vaga prvo ide gore, a onda dole. Ljulja se na jednu stranu, pa na drugu. Iznenada, kao terazije – savršena ravnoteža! To je božanstveno. Ali uvek postoji onaj period merenja i padanja pre nego što dostigne onaj trenutak božanstvene ravnoteže.


AUTORSKI MATERIJAL © Jasmina Knežević
ZABRANJENO  KOPIRANJE  
PARAFRAZIRANJE  I  PREUZIMANJE