lecenje bojamaNa sve nas utiče boja u svakodnevnom životu; ali šta je boja? Najkraća definicija koju daje rječnik je da je to svojstvo svjetlosti. U svakodnevnom smislu riječi mi prihvatamo činjenicu da ovo svojstvo svjetlosti podliježe fluktuacijama u sredini u kojoj se nalazimo, da dan može biti sunčan, ili siv i vlažan, i da između ova dva pola postoje mnoge varijacije. Ovo potiče zbog toga što su zraci ili vibracije stalno oko nas i prožimaju svaku
stvar u svijetu, mada u većini slučajeva ne možemo da ih vidimo fizičkim vidom.
Međutim, iza spoljašnje predstave postoji unutrašnje značenje kako za okultiste tako i za mnoge one koji iscjeljuju bojom; postoji drevno vjerovanje da je u suštinskom smislu boja život i da je igra boje koja se manifestuje kao svjetlost izraz Božanskog uma, jedinstvenog životnog principa u formi svjetlosnih talasa.Stari Egipćani su znali za moć i uticaj boje i u njihovim velikim hramovima, kao što su Karnak i Teba, postojale su dvorane boja gdje su vođena istraživanja o upotrebi boje i gdje je praktikovano liječenje bojama.
Sistem nauke o boji
Rukopisi iz tih drevnih vremena pokazuju da su u Indiji, Kini i Egiptu, svešteniciiscjelitelji posjedovali cjelovit sistem nauke o boji, baziran na zakonu korespondencije između sedmostruke prirode čovjeka i sedmostruke podjele sunčevog spektra. Dakle, fundamentalni zakoni i principi koji vladaju kosmičkom energijom koju poznajemo kao boju su oduvijek bili prisutni u učenjima drevnih mudrosti za učitelje i iscjelitelje svih vremena. Međutim, savremena istraživanja, fizika i metafizika sve više otkrivaju, kao i u mnogim drugim poljima, mudrost starih o upotrebi boje u iscjeljenju, koju ćemo ovdje prvo prikazati iz ortodoksnijeg ugla, gdje su se ljekari i naučnici zainteresovali za istraživanja o korišćenju finijih sila prirode u cilju efikasnijeg liječenja mnogih oboljenja, pa su čak i koristili boju terapijski sa velikim uspjehom.

Ako prihvatimo činjenicu da je bolest nedostatak harmonije u sistemu, ideja na kojoj počiva iscjeljenje bojom ili hromoterapija, sastoji se u tome  da se povrati tjelesna ravnoteža primjenom zraka obojene svjetlosti na tijelo. Mada iscjeljenje bojom, kao i mnoge druge nauke koje danas doživljavaju svoj preporod, ima svoje korijene u prošlosti, u moderno vrijeme stvarno interesovanje za hromoterapiju počelo je sa  eksperimentima koje je Robert Hant radio na biljkama. Njegova knjiga “Istraživanja hemijskih odnosa svjetlosti” opisuje uticaj odabranih zraka svjetlosti na rast biljaka. Prva knjiga koja je pisana o upotrebi boje u terapeutske svrhe je “Plava i crvena svjetlost, ili svjetlost i njeni zraci kao  medicina” Dr-a S. Pankoasta objavljena 1877. godine. U suštini, ona je tretirala upotrebu stimulišućih crvenih i blagotvornih plavih zraka
na ljudsko tijelo. Sljedeće godine, Dr E. D. Bebit je objavio svoje monumentalno djelo koje opisuje dejstvo različitih boja spektra i njihovo korišćenje kao sredstva za liječenje. Međutim, tek je indijski naučnik, po imenu D. P. Gadiali, otkrio naučne principe koji objašnjavaju zašto i kako različiti zraci boja imaju različita terapeutska dejstva na organizam. 1933. godine poslije višegodišnjih istraživanja, Gadiali je objavio “Spektro-hronometrijska enciklopedija” remek-djelo o kolor terapiji. On je radio i predavao u SAD i izumio je više tipova kolor lampica.

Gadialieve teorije
Teorije koje su korišćene u ovoj knjizi nastale su na osnovu Gadialijevog rada. On tvrdi da boje predstavljaju hemijske potencijale u višim oktavama vibracije. Za svaki organizam i sistem tijela postoji posebna boja koja stimuliše i druga boja koja inhibira rad tog organa ili sistema. Upoznavanje sa djelovanjem različitih boja na različite organe omogućava čovjeku da primijeni ispravnu boju koja će pomoći da dođe do uravnoteženosti rada svakog organa ili sistema koji je došao u abnormalno stanje ili počeo pogrešno da funkcioniše. Proces življenja u zdravom stanju podrazumijeva pravilnu ravnotežu energija svih boja unutar tijela. Kada je ova ravnoteža poremećena dolazi do bolesti, a ako je neravnoteža suviše velika, nastaje smrt.
Cilj nauke o iscjeljenju bojama je borba sa bolešću uspostavljanjem normalne ravnoteže energija boje unutar tijela. Zemlja i svi njeni stanovnici dobijaju energiju od sunčevih zraka – svi elementi koji su poznati na zemlji nalaze se u suncu, što se može vidjeti pomoću spektroskopske analize. Sunčevi zraci nam donose energiju svakog poznatog elementa od kojih se prave hemijske kombinacije. Bijela svjetlost sadrži energiju svih elemenata i hemikalija koje se nalaze u suncu. Sunce neprestano zrači energiju bijele svjetlosti u atmosferu, i na taj način “puni” atmosferu sa različitim tipovima energije koji su potrebni za održanje života.

Aursko tijelo
Čovjek ima aursko tijelo koje okružuje i prožima njegovo fizičko tijelo. Jedna od funkcija aure je apsorbovanje energije bijele svjetlosti iz atmosfere i razlaganje na energije pojedinačnih boja od kojih se ona sastoji, koje zatim teku u različite dijelove tijela i vitalizuju ih. Istraživanja pokazuju da je vrlo vjerovatno da efekti koji su primijećeni u korišćenju terapije bojom nastaju djelovanjem zraka boja na aursko tijelo, koje sa svoje strane utiče na fizičko tijelo.
Kod ljudskih jedinki postoje dva osnovna procesa koja funkcionišu sve vrijeme, naime anabolizam i katabolizam. Anabolizam je proces građenja i oporavljanja, a katabolizam je suprotan tome – on je zadužen za eliminaciju toksičnih ili nepotrebnih materija iz tijela. Dobro zdravlje se može održavati samo ako se održava pravilna ravnoteža između ova dva procesa anabolizma i katabolizma, koji zajedno predstavljaju metabolizam.


AUTORSKI MATERIJAL © Jasmina Knežević
ZABRANJENO  KOPIRANJE  
PARAFRAZIRANJE  I  PREUZIMANJE