Mesečevi čvorovi u kućama natalnog horoskopa


Mesecevi cvorovi u kucamaJužni čvor u I, Severni čvor u VII kući 
Kod ovih osoba je prenaglašen ego i zbog toga su one često veliki egoisti. Sebi i svojim potrebama daju prednost, a za potrebe drugih im obično ostaje malo vremena. Posesivni su, lični i ljubomorni. Svojim partnerima se nameću kao jedini cilj i svrhu i na taj način ih « guše «. Veoma su naporni za svoju okolinu. Čak i kad nekog vole znaju da budu veliki gnjavatori. Radoholičari su i zbog preteranog rada su nervozni i mogu oboleti. Oslanjaju se isključivo na sopstvene snage. Sbog svega rečenog ove osobe treba da imaju u sadašnjem životu karmički cilj spontanost i velikodušnost. Potrebno je da i drugima pridaju veliku važnost, kao i sebi. Ne treba da očekuju za sve što drugom daju nagradu. Potrebno je da ono što imaju dele sa drugima, naročito sa bračnim partnerom i osobama koje imaju važno mesto u njihovom životu.

 

Južni čvor u II, Severni u VIII kući 
Druga kuća horoskopa predstavlja naša dobra, nadanja i želje. Ako je loše proživljena, težiće da zadovolji prioritetno barem jedno od naših 5 čula. Ako se tu nalazi Južni čvor, natus teži preterivanju u tome, naravno u zavisnosti od njegovog odnosa prema planetama. Zato se za ove osobe kaže da su večito gladnih čula, mogu biti posesivne i ljubomorne, tvrdoglave i sklone skrivanju iza maske. Gotovo nikad ne priznaju učinjene greške. U pojedinim periodima života, preterana čulna žedj može ih voditi čak i ekscesnom ponašanju. Motivacija za stvaranjem bogatstva često vodi frustracijama koje se javljaju još tokom detinjstva. 
Naime, još kao deca, ove osobe ili razviju potrebu za nadoknadom za sve što učine (nagrada za svaku dobru ocenu ili nešto što dobro urade), ili im je preterano udovoljavano tako da, kao odrasli, potpuno nesvesno, ” s punim pravom”, očekuju najveći deo kolača u svim mogucim situacijama. Kod njih je naglašena tendencija za posedovanjem, uživanjem i dobijanjem. To može doneti gomilu poteškoća u odnosima sa okruženjem. Svaka potreba izaziva novu, sve žešću glad od prethodne i tako dalje ka sve jačim frustracijama. Često se dogodi da traže od okruženja da udovoljava njhovim potrebama koje su nerealne. Time teraju prijatelje od sebe i mogu vremenom postati veoma usamljeni. Osobe sa ovim položajem čvorova treba da nauče da daju i to upravo na onom polju koje im je najbitnije u životu, kao i da ne očekuju i ne traže protivusluge za bilo koje učinjeno delo. Treba da se distanciraju od materijalnih dobara i sklonosti da se vezuju za njih, kao i da nauče da se zadovoljavaju malim stvarima. Kada se orijentišu prema željama bliskih osoba dobiće mnogo više nego što su ikada mislili da mogu. 
Savet: treba realnije sagledavati sopstvene apetite i učiti se skromnosti.

Južni čvor u III, Severni u IX kući
Ove osobe su imale u prethodnim inkarnacijama probleme sa svojom okolinom. Zbog toga su možda morale da napuste sredinu u kojoj su ponikle. U pitanju su zatvorene osobe koje imaju problema da uspostave otvorenu komunikaciju. A to je upravo njihov karmički cilj. Moraju se više i poštenije otvoriti prema drugima. Ali to otvaranje mora biti iskreno i duboko. Treba da izbegavaju svet kome su važni spoljni efekti. 
Tragajući za svojom karmom može se desiti da napuste rodni kraj i postignu uspeh u inostranstvu. Tamo će usvojiti novi sistem vrednosti koji je različit od njihovog klišea i predrasuda. Nove horizonte će najlakše osvojiti napuštajući svoje veze sa prošlošću. Na ogovaranja moraju biti potpuno ravnodušni i naučiti da prepoznaju prave prijatelje u gomili lažnih.

Južni čvor u IV, Severni u X kući 
U prethodnim životima ove osobe su loše doživele svoju porodicu i patile sbog neslaganja svojih roditelja. Osećale su nedostatak podrške i topline sa roditeljske strane. Zato poseduju osećanje nesigurnosti i teže da kroz stvaranje porodice zaštite sopstvenu ličnost. I sada su skloni zavisnošću od partnera i često ga “guše” stalnom potrebom za sigurnošću. Zbog toga zapostavljaju poslovni i društveni plan. 
Svoju karmu u ovom životu mogu poboljšati stvaranjem porodice kojoj su oni stub, a ne obrnuto. Vezanost za profesiju i socojalne domene mora biti u prvom planu. Moraju stvoriti sopstveni profesionalni život i odvojiti ga u što je moguće većoj meri od porodičnog života. Potrebno je da se realno suoče sa svetom i otvore prema njemu. Odnos sa partnerom mora biti ravnopravan. aktivan, a ne podređen i pasivan.

Južni čvor u VI, Severni u XII kući 
U ovom slučaju prisutna je sklonost da se dužnosti i obaveze prema drugima pretpostave sopstvenim potrebama i željama. To najčešće moze biti zbog osećaja krivice, ili uverenja da “to tako treba”, koji proizilaze iz domaćeg vaspitanja sa porukom da je to “cena koja se mora platiti radi oslobodjenja”. Tu su i unutrašnje strepnje i bojazni koje proizilaze iz nedostatka samopouzdanja. Mogući su i psihosomatski problemi. Ovo su detaljisti skloni da preteruju u tome, a to može da im život učini nepodnošljivim. 
Prepuštaju se drugima, tudjim zahtevima i željama, iz straha da neće biti dovoljno cenjeni ako ne budu “lili krv i znoj”. Najčešća posledica toga je čest mentalni i fizički zamor. Tu je i sklonost da na sebe preuzimaju krivicu za stvari koje ih se, zapravo, ne tiču. Nisu zadovoljni poslom – bilo zbog loših prihoda, bilo zbog toga što ih nedovoljno cene za preveliki trud koji ulažu svakodnevno. Skloni su da se opterete detaljima i da sve čuvaju u glavi u “fiokicama”. 
Potrebno je da na sve “gledaju” mnogo šire. Idealno ne postoji. Umesto da menjaju svet – treba da mu se prilagode bez gorčine, da vibriraju sa okolinom prilagodjavajući se svakoj situaciji. Život će im se osmehnuti onog časa kada se prepuste sudbini, bez ikakvih daljih robovanja drugima. Treba da se bave poslom koji im donosi zadovoljstvo i čini ih sretnim. Takodje, važno je da eliminišu potrebu za požrtvovanjem za druge, da se posvete stvarima koje im prijaju. 

 

Južni čvor u VII, Severni u I kući
U ranijim životima ove osobe su bile previše vezane za partnera i izgubile su veliki stepen nezavisnosti. Da bi bilo šta postigle bila im je neophodna podrška partnera i tek tada su postizale potrebni stepen sigurnosti. Lako su usvajali tuđe životne kriterijume i merila, dok svoje lične nisu dovoljno razvile. Poslovi i interesi drugih osoba, naročito partnera, imaju suviše veliko značenje za njih. U ovom životu moraju ublažiti takvu karmu da bi postigli zadovoljstvo življenja. Pre svega trebaju težiti samostalnosti u biranju sopstvenog životnog puta. I u svemu što rade moraju prepoznati najpre i najviše lični interes. Stepen oslobađanja od zavisnosti koje su stekli u prethodnim životima je mera uspeha u sadašnjem životu. Potrebno je da sami izgrade svoj sistem vrednosti, da se po njemu ravnaju i da ga nameću drugima.

 


AUTORSKI MATERIJAL © Jasmina Knežević
ZABRANJENO  KOPIRANJE  
PARAFRAZIRANJE  I  PREUZIMANJE