Lunarni tip ličnosti


Lunarni tip licnostiMesec je jedini satelit koji prati našu planetu, te uz Sunce predstavlja drugo svetlo koje ima direktan uticaj na prirodu i svest. Na nivou razvoja svesti, Mesec predstavlja direktnu “sponu sa kosmosom”, tako da se njegov uticaj na čoveka ogleda u medicinskom, psihološkom, astrološkom, ali i u ostalim teorijskim postavkama i istraživanjama. Mesec je najsjajnija i najnežnija svetlost na noćnom nebu. Njegova “snaga” je izuzetno velika, te psihoanalitičari sa naročitom pažnjom posmatraju i prate različite faze njegovih promena. Mesec kruži oko naše planete reflektujući sunčevu svetlost u neprestanom dinamičkom odnosu. Upravo te dinamičke odnose nazivamo lunarnim fazama. Lunacija ili Lunacijski period predstavlja ciklus od osam Mesečevih faza, koje se neizmenično smenjuju i čine interval od oko 28 dana.

Četiri Mesečeva kvadranta predstavljaju osnovu astroloških razmatranja Osnovne lunacije su: Mladi Mesec (mladina ili mladjak), prva četvrtina, Pun Mesec (uštap) i poslednja četvrtina (Mesečev srp). Te osnovne lunacije u potpunosti odgovaraju i uskladjne su sa principima ljudske svesti, odnosno podeli horoskopa na 4 kvadranta.

 

Simbolika i značenje tri osmice (888)
Dakle, lunacijski period se posmatra kroz 8 lunarnih faza, a iz njih dobijamo 8 tipova ličnosti, odnosno 8 različitih vidova ljudske svesnosti. Te različite vidove treba posmatrati kao princip evolucije ljudske svesti, ali ne u nekoj konačnoj, nepromjenjivoj formi već u dinamičkoj ili neprekidno-razvojnoj, kao što je i sama dinamika kretanja nebeskih tela. Osmica je kao grafički simbol beskonačnosti sasvim adekvatna, posebno ako je posmatramo kao beskonačno kretanje energije u formi spirale. Osam lunarnih tipova ličnosti odgovara formaciji astroloških aspekata kroz sve lunarne faze. Npr. kada se Sunce i Mesec nalaze na istom stepenu (konjunkcija), tada govorimo o fazi Mladog Meseca, sto takodje predstavlja i početak rasta Meseca – Mesec raste od konjunkcije (Mladi Mesec) do opozicije (Pun Mesec), a opada od opozicije (Pun Mesec) do konjunkcije (Mladi Mesec).

Period rasta Meseca (naročito Mladi Mesec) oduvek se smatrao pravim trenutkom za započinjanjem bilo kakve aktivnosti, tj. trenutkom za setvu. Razdoblje dok Mesec opada, smatra se periodom žetve, odnosno ubiranjem i uživanjem plodova onog što je prethodno stvarano ili posejano.

 

Lunarna faza rodjenja
Lunarna faza pri rodjenju, predstavlja najneposredniji izraz prirode našeg unutrašnjeg bića – koja nastaje u izvornom odnosu izmedju dva “svetla” i nosioca života – Sunca i Meseca. Naše biće, predstavlja odraz šire kosmičke perspektive, višedimenzionalnih preplitanja muškog i ženskog principa koji prethode svakom činu stvaranja, odnosno materijalizacije i upravo ta suštinska licnost/ individualnost se može odrediti pomoću natalne lunarne faze. Odredjivanje lunarne faze / tipa: Poznato je da se Mesec brze kreće od Sunca, te prvo treba obratiti pažnju da li se natalni Mesec nalazi ispred ili iza natalnog Sunca. Pri odredjivanju lične lunarne faze, izračunava se koliko je tačno stepeni Mesec udaljen od Sunaca (tj. odbrojava se od Sunca prema Mesecu, tačan broj stepeni). Na osnovu tačnog broja stepeni udaljenost izmedju Sunca i Meseca u natalnom horoskopu, utvrdjuje se kom lunarnom tipu pripada odredjena osoba.

 

Lunarni tipovi
MLAD MESEC (0 – 44 stepeni)
UZDIŽUCI MESEC (45 – 89 stepeni)
PRVA ČETVRTINA (90 – 134 stepeni)
DO PUNOG MESECA (135 – 179 stepeni)
PUN MESEC (180 – 224 stepeni)
OPADAJUĆI MESEC (225 – 269 stepeni)
POSLEDNJA ČETVRTINA (270 – 314 stepeni)
DO MLADOG MESECA (315 – 359 stepeni)

 

MLAD MESEC (pionir, vodja, vizionar, pustinjak) Mesec je u ovoj fazi zatamljen i nevidljiv, duboko ukorenjen u području ličnog i kolektivno-nesvesnog. Socijalna svest još uvek nije formirana i stoga je sva pažnja usmerena upravo u tom smeru. Blagoslov ove lunarne faze sastoji se u sposobnosti unutrašnjeg vidjenja, te intuitivnoj percepciji ili spoznaji koja proizilazi iz intuitivne povezanosti sa kolektivnom memorijom čovečanstva. Intuitivna hrabrost vodi u smeru nepoznatog, obnavljanju i kreiranju novih formi, daruje ovom lunarnom tipu izraz nedužne prostodušnosti uz sav kreativni potencijal. Slično značenju Lude u Tarotu, ili heksagramu 4 u I Chingu.
Ovaj lunarni tip osobe ponekad funkcioniše kao da je vodjen od “više sile”, deluje veoma uporno i govorljivo u svojoj težnji da u svetu zažive njegove vizije i ideje, čak i kada ne razume zašto to čini, niti kako će i gde to završiti. Povezanost sa podsvesnim nivoima omogućava mu da duboko prodre u svet arhetipova i da ih u potpuno adekvatnom socijalnom trenutku materijalizuje u prihvatljivoj formi. Svoja najbolja ostvarenja postize izolacijom od sveta, kako bi kroz osamljivanje produbio svoju percepciju i uvide. Ali to mu nije nimalo lako ostvariti, jer sklonost i zainteresovanost ka svemu što je javno tj. usmerenost i ka svom socijalnom okruženju, oduzima i zahteva ogroman deo njegove pažnje.
Osoba koja pripada tipu Mladog Meseca sposobna je da se izražava na različite genijalne načine, najviše zahvaljujuci svojoj povezanosti sa kolektivnom memorijom (to može izražavati od umetničkih do političkih uverenja i aktivnosti). Ima urodjen osećaj za otkrivanjem, odnosno detektovanjem suštine problema. Javnost ovaj tip osobe često doživljava kao svojevrsnog iskupitelja koji svojom vizijom budi čovečanstvu novu nadu i veru, vodeći ga smerovima novog društvenog razvoja.
Problem ovog lunarnog tipa je u nedovoljnoj definisanosti socijalne svesti na koju suviše utiču projekcije okoline. Najbitnije je da razvije dovoljno integrisanu i jaku svest sa snažnim osećajem ličnog identiteta, kako ga ne bi svladale sile nesvesnog. U protivnom lako se može izgubiti u lavirintu preterane subjektivnosti i depresije, ili preterana povodljivost može učiniti da drugi suviše lako upravljaju njegovim životom.

 

 

UZDIŽUĆI MESEC (buntovnik, kreativni genije, individualista / socijalni idealista)
U potpunoj tami radja se i pojavljuje tračak svetla. To radjanje svetla, odliskava simbol radjanja nove i jedinstvene svesti, apsolutno ključnog načela razvoja kosmosa. Ovo je Lucifer (svetlonoša) u svom istinskom značenju, koje ne treba mešati sa hrišćanskim simbolizmom demonskog, već ga treba posmatrati kao radjanje jedinstvene i neponovljive individualne svesti, identično sa prvim zracima izlazećeg Sunca.
Sama narav i snaga individualnog, uvek je i suprotstavljanje kolektivnom, tako da ovu lunarnu fazu možemo slobodno posmatrati kao pobunu jedinke u odnosu na ustaljene i neosvešćene šablone, koje po automatizmu nasledjujemo iz proslosti.
Ova lunarna faza predstavlja početak uspostavljanja ravnoteže izmedju jemstva i okoline, svetla i tame, unutrašnjeg i spoljašnjeg, ali obzirom da se radi o samom početku, glavni akcenat je upravo na egu i isticanju ličnih nivoa. Tip osobe Meseca u fazi rasta je radije usmeren na lični budući razvoj i istraživanje sasvim novih mogućnosti, nego da svoj oslonac traži u intuitivnoj ekspresiji kolektivnih iskustava i ideja, koje npr. dominiraju kod tipa Mladog Meseca.
Mladi ego osvaja svoj prostor izraza u velikom vrtlogu života, kako bi svojim ličnim razvojem svesti mogao bezuslovno i daleko kreativnije izraziti sadržaje nesvesnog. Tipovi Uzdižućeg Meseca su u stanju da izraze jedinstveni dar genija, čak i po cenu ličnog stradanja na temelju okolnosti i vremena u kojem žive (kao npr. Galileo koji se sukobio s mišljenjem ortodoksne crkve). Ovo su hrabre, snažne i radoznale duše koje neprestano postavljaju mnoga pitanja, a poseduju i izvanredan dar razmatranja. Ali, velika tajna naravi ovog lunarnog tipa sadrži se u njihovoj velikoj nesigurnosti, koja ih vraća unazad ka području kolektivno-nesvesnog i tradicije. Nesigurnost je osnovni razlog zašto se neprestano i tako grčevito bore za svoje pravo da misle i deluju kao individualci.
Najvažniji zadatak ovog lunarnog tipa osobe jeste da nauči da gospodari svojim darom. Ne sme sebi dozvoliti prekomernu dominaciju ega i postati buntovnik bez razloga, jer će mu se dogoditi da zbog radikalnosti i neprilagodjenosti izgubi ličnu ravnotežu, kao i perspektivu u odnosu na veći socijalni ili društveni kontekst sveta u kom živi (npr. pojava ludila kod Ničea). Nema sumnje da je ovaj lunarni tip izraziti individualac, ali ne i mudrac. Da bi opstao neophodno je da shvati značaj prihvatanja i podrške drugih ljudi, odnosno ljudske zajednice u celini.

 

 

PRVA ČETVRTINA   (ratnik / junak, graditelj / preduzetnik)
Mesec se nalazi pola u svetlu, a pola u tami i predstavlja borbu svesnog i nesvesnog, ličnog i kolektivnog, prošlosti i budućnosti. Svetlo je u porastu i osnaženo, spremno je da iskoristiti svoju moć, kako bi stvorilo red iz haosa. Energija je usmerena ka izgradnji novih struktura političkog, gospodarskog ili intelektualnog tipa.
Tip osobe prve četvrtine, je na neki način osudjen na mitsku borbu izmedju slobodne volje i sudbine, svetla i tame. Glavna životna pitanja koja ga prate su: koliko da dozvoli silama da nadvladaju ličnost tj. koliko treba da se trudi da obvlada silama sudbine kako bi kreirao novu, samostalnu ulogu, poput mitskih heroja u sukobu sa bogovima.
Ovo je tip osobe snažne volje i moćne individualnosti, rodjeni je borac ogromnih unutrašnjih previranja i konflikata. Ali njegove realne bitke uvek se odvijaju na bojistima “spoljašnjeg” sveta, jer neprestalno nastoji da uspostavi novi poredak nasuprot onim pogrešnim ili zastarelim, prevazidjenim ili previse ograničavajućim strukturama društva.
Put ratnika nikad nije i ne može biti lagan, jer se na tom putu mora susretati i sa svojom tamnom stranom ličnosti u bezbroj formi njenog ispoljavanja. Silni konflikti će se beskonačno ponavljati, ali će i stvarati sve složenije forme, sukobi će postajati sve veći i opasniji, a neprijatelji sve brojniji ili moćniji, sve do trenutka osveštavanja u kome će svetlo svesti u potpunosti osvetliti tamu. Da bi u tome uspeo, svoju snažnu i divlju volju mora upotpuniti disciplinom i strpljenjem, čvrstim insistiranjem na humanosti i toleranciji, jer samo dostignute vrline predstavljaju realne nagrade i priznanja na putu ovog ratnika.
DO PUNOG MESECA   (novinar, pisac, naučnik)
Ovo je prva, od tri meseceve faze u kojima dominira svetlo, i upravo je ova faza najviše okrenuta ka svetu oko sebe. Tip osobe do Punog Meseca radije nastoji da istraži ljudske odnose koji podupiru razvoj socijalne svesti, nego da istražuje lično ili kolektivno nesvesno, kao što je to npr. slučaj kod prethodnih tipova. Iluminacija svetla daruje ovim dušama gorljivu potrebu za spoznajom, što ih čini posebno lingvistički nadarenima i generalno za sve ono sto se direktno odnosi na svet intelekta tj. ideja i kreativnosti. Veliki broj novinara, pisaca i muzičara rodjeno upravo u ovoj mesečevoj fazi.   Za razliku od tipa Uzdižućeg Meseca (koji se takodje smatra intelektualnim) i čija je životna orijentacija okrenuta ka potrebi da izmeni svet, tip osobe do Punog Meseca svoju intelektualnost i ideje izražava poput svedočanstva, sasvim neposredno i jednostavno, naprosto iz čiste ljubavi prema stvaranju i stvaralaštvu. Njegove aktivnosti imaju težnju da postanu kulturološki popularne u daleko većoj meri, nego što bi se npr. izražavale na neki ratoboran, kontraverzan ili pak ekscentričan način.

 

Autorski tekst “Mjesečeva sonata”, Tedi Viškanić


Jasmina Knezevic 063222539

Dobar dan dragi moji, Dobrodošli. Moje ime je Jasmina KNEŽEVIĆ, autorka sam i urednica web stranica Spicum.com i Horoskop-e, predavač sa višegodišnjim iskustvom. Svoju edukaciju je započela 1998. u okviru astrološke škole “AstroLab” Aleksandra Imširagića. Nakon tri godine kontuinuirane edukacije, TM inicijacije (2000), i inicijacije za komunikaciju sa Andjelima (2000. Zdenka Andrijić) započela sam svoju samostalnu profesionalnu praksu i svakodnevni rad sa klijentima kroz astrološke i numerološke konsultacije. Moj dosadašnji rad se zasniva na preporukama desetina hiljada zadovoljnih klijenata. Od 1996. do 2005. honorarno sam saradjivala na poziciji autora i urednika rubrika sa izdavačkim kućama Novosti, Moć Prirode. Magazin Biznis (novinar autor mesečnih prognoza), uključujući i samostalan autorski projekat Novogodišnji astrološki specijal za 2005. Od 2004. preuzela sam projekat "Veličanstveni Saturn", u saradnji sa autorom Adrian Prerag Kezele za teritoriju Srbije. Od 2002. radila sam u prvoj postavi INFO PLUS MEDIA astrološkog call centra na liniji 041, i od 2003. do 2006., zatim u Call centru Fonlider doo, razvijajući iskustvo brzih telefonskih konsultacija. Od 2006. posvećena sam isključivo individualnim astrološkim konsultacijama, a od 2012. vodim dvogodišnju Školu astrologije i Numerologije, 4-mesečne kurseve Numerologije, i inovativni program edukacije Kombinovanje Astroloških i numeroloških alata za profesionalne konsultante. Proširujući svoja znanja konstantnom edukacijom u oblasti Istočne i zapadne astrologije, Kigaku, Feng Shui, Numerologije, Astrologije Maya i tumačenja snova kreirala sam izuzetno bogat spektar veština i znanja za rad sa brojnim klijenatima. Praktitujem holistički pristup uz dijagnostiku Lujze Hej, kristaloterapiju i astromedicinu, korektivne tehnike za neutralisanje karme, hromoterapiju (lečenje bojama). Inicirana sam kod Zdenke Andrijić za komunikaciju sa ANDJELIMA 2000. godine. Od 2015. edukujem pristup AKAŠA HRONIKAMA, definisanju, brzom i efikasnom neutralisanju blokirajućih karmičkih matrica. Sertifikovani sam praktičar primenjenog nivoa Kvantne Harmonizacije, REIKI Usui II i Reiki Kundalini III praktičar, praktičar Reiki Hronike Akaša, Master Svetlosne korekcije.

Next Post

Astrološki dogadjaji 08.09.2015.

Tue Sep 8 , 2015
Share on Facebook Tweet it Pin it Email Na Aktivnoj karti dana možete pratiti iz časa u čas kretanje planeta i svetala. UTORAK 08. SEPTEMBAR će biti spokojan dan, a obeležiće ga samo 1 lunarni i 1 planetarni aspekt. Mesec se kreće od 15° do 27° Raka. Mesec u kvadratu […]