Opozicija


opozicija>Svakako da je zgusnuta opozicija sama po sebi izražena u prirodi Urana, i ako ga posmatramo na taj način vidimo da on zapravo sadrži ta dva polukruga u sebi koji se spajaju – dve suprotnosti, dve duše, dva suprotna dela koji traže da se spoje u jedno. 
Kada smo govorili o konjunkciji, pomenuli smo da je suština konjunkcije izražena u njenoj piramidalnoj strukturi, u tome da ona zaista predstavlja vrh jedne piramide, onu tačku u Suncu, onu zenicu unutar oka, ono što predstavlja samu dubinu iz koje sve ostalo nastaje. To je priroda konjunkcije i ona u sebi ima model stvaranja gde je prvi korak to udvajanje, da iz jednog nastaje dva. To je opšti model stvaranja, deoba ćelije iz koje ćemo udvajanjem, replikovanjem dobiti još jednu sliku, i to je 2, to je opozicija. I koja je prva slika koja nas vezuje za opoziciju – naravno, rekli bismo da je to Mesec, s jedne strane, ako je konjunkcija u svojoj suštini primarno vezana za prirodu Sunca, što je njena primarna osobina.
Konjunkcija je Sunce, stoga će svaka konjunkcija sa Suncem biti posebno značajna. Ona je vezana za prirodu svetla, za nešto što nas otvara ka jednom astralnom univerzumu što daje taj početak odakle stvari nastaju. Vrh piramide odakle dolazi svetlo, odakle idu zraci svetla, odakle ide čitav život jeste uistinu znak Lava. Prirodno, opozicija je suprotno od znaka Lava, opozicija je preko puta Lavu.

Svakako da je zgusnuta opozicija sama po sebi izražena u prirodi Urana, i ako posmatramo Urana na taj način vidimo da on zapravo sadrži ta dva polukruga u sebi koji se spajaju – dve suprotnosti, dve duše, dva suprotna dela koji traže da se spoje u jedno. Konačno, nije li to znak koji i svojim brojem daje vrednost 11, daje mogućnost da smo od jednog dobili još jedno, dva koja su paralelna. Stoga je Uran sam po sebi kontradiktoran; on je ta priroda opozicije koja stoji, i ovde moramo razumeti tu jednu srodnost koja zapravo na određenom nivou postoji između Urana i onoga što je sam Mesec, jer znamo da Sunce koje je u konjunkciji sa Mesecom zapravo predstavlja primarnu konjunkciju. Sunce konjunkcija Mesec je primarna slika svake konjunkcije, zato što njihovim konjunkcijama dobijamo rođenje nečega, u konkretnom slučaju rođenje 12 znakova zodijaka. Oni su u jednom krugu, i u toku godinu dana Sunce se sa Mesecom sastane 12 puta i svaki put na 30 stepeni rastojanja dajući rođenje novom znaku. To jeste sva simbolika konjunkcije i stvaranja. Svakako da će stoga prirodno simbolika opozicije biti izražena u tom Mesecu, i naravno, tipična opozicija nad opozicijama bila bi Mesec opozicija Uran. Opozicija-opozicija-opozicija, to bi značila Mesec opozicija Uran, jer imamo tri modela opozicije izražena kao jedno u Mesecu, kao drugo u Uranu i kao treće u samom odnosu koji između njih postoji, kao što bismo rekli da je prapočetak tipična konjunkcija iz koje Sunce ide i stvara sve. Meseca nema kad je Sunce konjunkcija Mesec; Meseca nema, i to je potpuni model u kome je Sunce sve, i odatle, iz tog semena ono stvara sve ostalo što će nastati. I upravo je konjunkcija ta semena forma koja projektuje sve ono što će izrasti sutra u opoziciji, jer se ta projekcija događa upravo u toj tački u kojoj je Mesec zajedno sa njim i taj Mesec biva projektovan u konjunkciji sa zadatkom šta treba da rodi kada se to seme posadi i kada dođe u sliku svoje punoće, jer ne zaboravimo da kada je Mesec konjunkcija Sunce nema Meseca; to je mlad Mesec, njega nema na nebu, međutim kad je Mesec opozicija Sunce on tada dolazi u svoju puninu, on postaje okrugao, on postaje pun. To je trenutak maksimuma, to je trenutak manifestacije, to je cilj, to je tačka koju hoćemo da postignemo, to je ono što nam je potrebno da bismo imali potpunu realizaciju nečega što smo započeli jednim trenutkom koji je vezan za konjunkciju.

Opozicija je zapravo rezultat nekadašnje konjunkcije. Svaka opozicija je uvek druga po redu, ona je uvek broj 2; opozicija nikada nije početak nečega, ona je uvek posledica nečega. Ona nije uzrok, ona je posledica nečega, nečega što je uzrokovano u trenutku date konjunkcije. Ona je stoga izuzetno značajan faktor za svačiji život, jer će se ta posledica čoveku pokazati u okolnostima, u odnosima sa drugim ljudima jer opozicija sama po sebi jeste predstavnik onoga što imamo preko puta nas. Ne postoji čovek koji nema opoziciju u svom chartu, samo zato što smo svi morali da budemo rođeni sa primarnom opozicijom čvorova. Svako mora imati Severni i Južni čvor kao dve tačke koje predstavljaju primarnu opoziciju. Mesec sam po sebi jeste opozicija i on nosi u suštini svoju opoziciju izraženu preko čvorova. Mesec je opozicija koja se kreće i tu je severni deo tog Meseca, tu je južni deo tog Meseca a mi stalno dobijamo na nebu tu opoziciju, i uvek je imamo i uvek je tražimo, i to su zapravo dva dela koji hoće da postanu jedno. Pogledajmo samo znak Urana – nije li u Uranu sadržano to dvojstvo, ta dva Meseca; nisu li u Uranu sadržana dva polukruga koji hoće da se spoje? Uran ima tu potrebu, tu suštinu da pronađe dve suprotne tačke. Svaki Uran predstavlja nemoguć spoj suprotnosti nekada jer za sve što mislimo da ne može biti, Uran će da nam kaže „E, to baš može“. On će da bude most između dve obale, i ono što nam izgleda nespojivo on će da spoji, on je faktor tih čudesnih stvari koje se mogu spojiti u opoziciji ali treba znati da opozicija traži vrlo posebnu energiju, vrlo posebnu vezu sa pozicijom, zato što ako natus izgubi vezu sa pozicijom, opozicija postaje malefična u samom startu, na isti način na koji jedna svetlosna priroda Sunca koja je u osnovi sam život i samo stvaranje, može u nekom trenutku da se učini da je otišla predaleko i da više nema vezu sa svojim izvorom, i tada govorimo o palom anđelu, tada govorimo o slici onog svetla koje više nema vezu sa svojim prapočetkom. Opozicija nikada ne sme da izgubi vezu sa pozicijom.
Kada govorimo o opozicijama govorimo o onome što je za nas najvažnije za život. Opozicija je najglavnija sudbina koju imamo, to je Mesec sam po sebi i uvek treba pratiti koliko su opozicije intenzivne. Ukoliko je opozicija 3 puta intenzivna, kao što je to Mesec opozicija Uran, tada je ta opozicija vrlo dramatična, i za nju je potrebno imati direktan kontakt. Ako se opozicija ponavlja preko Meseca, bilo u poziciji ili u dispoziciji, onda je ona dupla, onda je to kao da imamo opoziciju opozicije sa nečim, ali ako se opozicija ponavlja sama za sebe, ili ako natus preko Meseca ima nekakav neudoban aspekt, onda je to „singl opozicija“, dakle opozicija koja se dešava na jednom nivou i ukazuje na određene stvari, ali je manje zahtevna u smislu rešavanja stvari kroz određene odnose a više natusa vodi na unutrašnje, samostalno rešavanje jer jedna sama opozicija koju imamo je pre svega nešto što radimo sami sa sobom. Kad imamo opoziciju i Mesec, onda radimo na sebi i na odnosu koji postoji, a kad imamo sva tri nivoa, onda je stvar bitno komplikovanija jer je prosto potreban jači intenzitet, kao da smo i na svesnom i podsvesnom i nesvesnom nivou suprotstavljeni sami sebi. Stoga, cilj opozicije jeste zapravo spajanje a ne razdvajanje, to je ono što je najvažnije shvatiti; cilj opozicije jeste da se spojimo sa drugom stvari i da nikada ne bežimo od opozicije, već da najboljim svetlom koje imamo ulazimo u suprotnu tačku samo da bismo mogli da se spojimo i da propustimo tu energiju, jer najveći uspeh koji imamo u životu je kada svog neprijatelja napravimo prijateljem, od onog ko nam je dat da nam je suprotan po opoziciji, da nam on bude blizak, da nam on bude prijatelj neovisno od toga što on naravno iz našeg ugla nikad nije u pravu ili mi iz njegovog, nije važno, ali mi nismo 36 nego postajemo 72, znači idemo na to što je suprotno i to je zadatak koji tu treba da se uradi. Znači, zadatak broj 1. je kada su kazimi konjunkcije u pitanju, da idemo i pravimo nov početak, pravimo invokaciju u datom trenutku, i tih nekoliko sati su za nas od izuzetnog značaja. Zadatak broj 2. koji je stalno prisutan je ko nam je suprotna osoba, i sa suprotnom osobom se spajamo da budemo jedno. To moramo napraviti jer tako postajemo potpuni astrolozi. Astrolog postaje potpun i postaje pun znanja onda kada stvori Urana, a da bismo stvorili Urana svesno moramo stvoriti opoziciju svesno, moramo s onim ko nam je nasuprotniji da se spojimo. Tada ćemo biti kanal za znanje i tada ćemo dobiti ta Uranovska znanja, i sve što je potrebno i cela stvar je u tome, samo ne treba biti u običnom Merkuru jer je to ceo put jednog palog znanja, jednog dela koji je jednostavno izražen ovim brojem u kome natus uvek ima relativan doživljaj svog života. 

Deo predavanja A. Imširagić “Kepler Klub 2010.”


Jasmina Knezevic 063222539

Dobar dan dragi moji, Dobrodošli. Moje ime je Jasmina KNEŽEVIĆ, autorka sam i urednica web stranica Spicum.com i Horoskop-e, predavač sa višegodišnjim iskustvom. Svoju edukaciju je započela 1998. u okviru astrološke škole “AstroLab” Aleksandra Imširagića. Nakon tri godine kontuinuirane edukacije, TM inicijacije (2000), i inicijacije za komunikaciju sa Andjelima (2000. Zdenka Andrijić) započela sam svoju samostalnu profesionalnu praksu i svakodnevni rad sa klijentima kroz astrološke i numerološke konsultacije. Moj dosadašnji rad se zasniva na preporukama desetina hiljada zadovoljnih klijenata. Od 1996. do 2005. honorarno sam saradjivala na poziciji autora i urednika rubrika sa izdavačkim kućama Novosti, Moć Prirode. Magazin Biznis (novinar autor mesečnih prognoza), uključujući i samostalan autorski projekat Novogodišnji astrološki specijal za 2005. Od 2004. preuzela sam projekat "Veličanstveni Saturn", u saradnji sa autorom Adrian Prerag Kezele za teritoriju Srbije. Od 2002. radila sam u prvoj postavi INFO PLUS MEDIA astrološkog call centra na liniji 041, i od 2003. do 2006., zatim u Call centru Fonlider doo, razvijajući iskustvo brzih telefonskih konsultacija. Od 2006. posvećena sam isključivo individualnim astrološkim konsultacijama, a od 2012. vodim dvogodišnju Školu astrologije i Numerologije, 4-mesečne kurseve Numerologije, i inovativni program edukacije Kombinovanje Astroloških i numeroloških alata za profesionalne konsultante. Proširujući svoja znanja konstantnom edukacijom u oblasti Istočne i zapadne astrologije, Kigaku, Feng Shui, Numerologije, Astrologije Maya i tumačenja snova kreirala sam izuzetno bogat spektar veština i znanja za rad sa brojnim klijenatima. Praktitujem holistički pristup uz dijagnostiku Lujze Hej, kristaloterapiju i astromedicinu, korektivne tehnike za neutralisanje karme, hromoterapiju (lečenje bojama). Inicirana sam kod Zdenke Andrijić za komunikaciju sa ANDJELIMA 2000. godine. Od 2015. edukujem pristup AKAŠA HRONIKAMA, definisanju, brzom i efikasnom neutralisanju blokirajućih karmičkih matrica. Sertifikovani sam praktičar primenjenog nivoa Kvantne Harmonizacije, REIKI Usui II i Reiki Kundalini III praktičar, praktičar Reiki Hronike Akaša, Master Svetlosne korekcije.

Next Post

Šta vas najviše nervira?

Sun Jun 9 , 2013
Share on Facebook Tweet it Pin it Email Svaki znak zodijaka ima svoju Ahilovu petu. Pripazite da nekoga nehotice ne povredite.  Ovan Ne voli da mu se priča šta treba da radi. Svako ko mu nameće svoju volju biva odstranjen. Ne voli svog šefa. Kad ga ima, ponaša se kao da […]