Podela znakova po kvalitetu


Obične vrednosti kvaliteta u praktičnoj astrologiji su dobro poznate. Fiksni znak je rezervisan, intenzivan i konzervativan. Pod aflikcijom je indolentan, flegmatičan, tiranin, svojeglav i glup. Kardinalni znak je aktivan, preduzimljiv i okrenut cilju. Pod aflikcijom je nemiran, sklon dominiranju i mešanju u tuđe stvari, često menjajući svoje ciljeve i politiku. Promenljiv znak je fleksibilan, prilagodljiv i inteligentan. Pod aflikcijom je nepouzdan, izbegava odgovornosti, nedostaje mu odlučnost, snaga karaktera i po kad što moralni principi.
Fiksni znaci (i njima odgovarajuće kuće), u vezi su sa imovinom, ili stečenim stvarima i osobinama. 
Kardinalni znaci i odgovarajuće kuće označavaju probojnu energiju koja traga za posedovanjem ili, tačnije sirovinama koje fiksni znaci transformišu u posedovanje. 
Promenljivi znaci posreduju između druge dve kategorije i svojom mentalnom akcijom ih raspoređuju i harmonizuju. Na primer, lenjost Bika i nemir Jarca pretvaraju se u postojani rad Device.

Astrolog u svom istraživanju ima tu sreću da se već na samom početku suoči sa izvesnim krajnjim faktorima koji, kao svojevrsno zaveštanje iz prošlosti, zadovoljavaju kako svojom logičnom kompletnošću tako i svojim slaganjem sa poretkom Prirode. Ti krajnji faktori su mu, takoreći, poklonjeni, i njegov zadatak se sastoji u pokušaju da ih razume kao principe koji vladaju celinom manifestovane Prirode unutar Sunčevog sistema, bar gledano sa naše Zemlje, On određuje njihove izmešane uticaje koji deluju kroz forme života oko njega, a rešavanje njegovih nedoumica odmah postaje lakše i potpunije kada svoje rasuđivanje zasniva na njima. Glavni predmeti astrološkog proučavanja jesu Sunce i Mesec sa Planetama, Zodijak i Mundane kuće.

Od ova tri, verovatno da Zodijak oličava najfundamentalnije principe. Izgleda razumno uzeti u obzir da Sunce, Mesec i Planete, pošto se radi o telima koja postoje u prostoru i vremenu, predstavljaju vrednosti koje, koliko god da su važne, ipak, kao i nu sami, predstavljaju kompleksan proizvod primarnih i jednostavnih principa u manifestovanih u samom Zodijaku. Što se tiče kuća, one su zemaljska analogija znacima i bez sumnje su sekundarne u odnosu na njih.
Ovde se, stoga, okrećemo znacima Zodijaka, u uverenju da u njima možemo naći realnu osnovu za astrološku studiju problema psihologije i patologije koji čine sadržaj ove knjige.
Prva podela Zodijaka je u tri grupe od po četiri znaka koje nazivamo četverstvo ili, da upotrebimo manje nezgrapan izraz, Kvaliteti. Tako imamo podelu na fiksne, kardinalne i promenljive znake koji se javljaju na sledeći način:
Najpre imamo proces dualizacije kroz koji primarno jedinstvo postaje dva u manifestaciji. Dokaz za to srećemo svugde. Duh i materija, život i forma, muško i žensko, dobro i zlo, istina i laž, dan i noć, java i san, svesna i nesvesna stanja duha psihoanalitičara, Kueova volja (izraz “uticaj”: je ovde prikladan za korišćenje, ali ne treba zbog ove analogije shvatiti da pisac prihvata “zdravo za gotovo” kako je ideja fizičkog kauzaliteta u bilo kakvoj vezi sa astrološkim fenomenima), i imaginacija, magnetni polovi – ilustracije radi može se izvući na hiljade primera iz svake oblasti Prirode.

Možda ćemo to najbolje izraziti dinamičkim terminima, kako to Edvard Karpenter (Edward Carpenter) ispravno zapaža: Sva Priroda je u kretanju. Gledano s te tačke gledišta, shvatamo da sve po nuždi mora da se kreće ili da se ne kreće, i otuda imamo fiksne i kardinalne kvalitete astrologije. Međutim, gde god imamo taj par suprotnosti, u bilo kojoj formi, postoji uvek treći rezultujući aspekt koji stoji izmedu primarna dva, povezujući ih ili formirajući tačku njihove interakcije. I tako se neka stvar može naizmenično kretati ili ne kretati, i otuda dobijamo jedan zajednički kvalitet kao njihov derivat koji poseduje nešto od karaktera oba. Možemo, zaista, uporediti tri kvaliteta sa ocem, majkom i detetom, i vrlo je
interesantno primetiti da su fiksni i kardinalni znaci zaista venčani budući da imaju iste vladare – Sunce, Mesec, Veneru, Mars i Saturn, pri čemu su Svetla egzaltirana u znaku drugačijeg kvaliteta – dok zajednički (promenljivi) znaci imaju svoje vlastite vladare. Više je nego jasno da prva dva prethode trećem, jer je fizička akcija (kardinalnost) zajednička celoj prirodi od sunca do atoma, a osećanje (povezano sa fiksnim kvalitetom) se javlja čak i kod hemijskih supstanci koje se privlače ili odbijaju. Misao (zajednički kvalitet) je kasniji rezultat.
Ona je dete.

Obične vrednosti kvaliteta u praktičnoj astrologiji su dobro poznate. Fiksni znak je rezervisan, intenzivan i konzervativan. Pod aflikcijom je indolentan, flegmatičan, tiranin, svojeglav i glup. Kardinalni znak je aktivan, preduzimljiv i okrenut cilju. Pod aflikcijom je nemiran, sklon dominiranju i mešanju u tuđe stvari, često menjajući svoje ciljeve i politiku. Promenljiv znak je fleksibilan, prilagodljiv i inteligentan. Pod aflikcijom je nepouzdan, izbegava odgovornosti, nedostaje mu odlučnost, snaga karaktera i po kad što moralni principi.
Fiksni znaci (i njima odgovarajuće kuće), u vezi su sa imovinom, ili stečenim stvarima i osobinama. Tako, Bik vlada imovinom. 

Možemo ovde citirati Lao Cea:
“Iz Taoa se rađa Jedno.
Iz Jednog se rađaju Dva.
Iz Dva se Rađaju Tri.
Iz Tri se rađaju sve stvari.”

A, opet, ako odemo u druga vremena i zemlje postoji Haldejsko Proročanstvo koje citira Tomas Tejlor (Thomas Taylor) u Uvodu u Plotmove radove: U svakom svetu sija trijada, čiji je monada vladajući princip vrste, naročito onom nužnom, (kao što su hrana, odeća i stan), kao i sposobnošću da se bude zadovoljan i naprosto uživa. Lav vlada luksuzom i sposobnošću da se u njemu potpuno uživa. Škorpion vlada lišavanjem i takvim osobinama duše kao što je moć da se trpi i bude jak, te hrabrošću i kičmom. Vodolija vlada prijateljima i saveznicima i sposobnošću da se oni privuku kao i umnim resursima, tj. posedovanjem organizovanih informacija, naukom. 
Kardinalni znaci i odgovarajuće kuće označavaju probojnu energiju koja traga za posedovanjem ili, tačnije sirovinama koje fiksni znaci transformišu u posedovanje. 
Promenljivi znaci posreduju između druge dve kategorije i svojom mentalnom akcijom ih raspoređuju i harmonizuju. Na primer, lenjost Bika i nemir Jarca pretvaraju se u postojani rad Device. Hermes je dobro nazvan Izbaviteljem, a Jupiter Svedržiteljem, jer oni i njihovi znaci daju u najistinitijem smislu razumevanje, i mogućnost postizanja spiritualne ravnoteže nad parom suprotnosti.


Jasmina Knezevic 063222539

Dobar dan dragi moji, Dobrodošli. Moje ime je Jasmina KNEŽEVIĆ, autorka sam i urednica web stranica Spicum.com i Horoskop-e, predavač sa višegodišnjim iskustvom. Svoju edukaciju je započela 1998. u okviru astrološke škole “AstroLab” Aleksandra Imširagića. Nakon tri godine kontuinuirane edukacije, TM inicijacije (2000), i inicijacije za komunikaciju sa Andjelima (2000. Zdenka Andrijić) započela sam svoju samostalnu profesionalnu praksu i svakodnevni rad sa klijentima kroz astrološke i numerološke konsultacije. Moj dosadašnji rad se zasniva na preporukama desetina hiljada zadovoljnih klijenata. Od 1996. do 2005. honorarno sam saradjivala na poziciji autora i urednika rubrika sa izdavačkim kućama Novosti, Moć Prirode. Magazin Biznis (novinar autor mesečnih prognoza), uključujući i samostalan autorski projekat Novogodišnji astrološki specijal za 2005. Od 2004. preuzela sam projekat "Veličanstveni Saturn", u saradnji sa autorom Adrian Prerag Kezele za teritoriju Srbije. Od 2002. radila sam u prvoj postavi INFO PLUS MEDIA astrološkog call centra na liniji 041, i od 2003. do 2006., zatim u Call centru Fonlider doo, razvijajući iskustvo brzih telefonskih konsultacija. Od 2006. posvećena sam isključivo individualnim astrološkim konsultacijama, a od 2012. vodim dvogodišnju Školu astrologije i Numerologije, 4-mesečne kurseve Numerologije, i inovativni program edukacije Kombinovanje Astroloških i numeroloških alata za profesionalne konsultante. Proširujući svoja znanja konstantnom edukacijom u oblasti Istočne i zapadne astrologije, Kigaku, Feng Shui, Numerologije, Astrologije Maya i tumačenja snova kreirala sam izuzetno bogat spektar veština i znanja za rad sa brojnim klijenatima. Praktitujem holistički pristup uz dijagnostiku Lujze Hej, kristaloterapiju i astromedicinu, korektivne tehnike za neutralisanje karme, hromoterapiju (lečenje bojama). Inicirana sam kod Zdenke Andrijić za komunikaciju sa ANDJELIMA 2000. godine. Od 2015. edukujem pristup AKAŠA HRONIKAMA, definisanju, brzom i efikasnom neutralisanju blokirajućih karmičkih matrica. Sertifikovani sam praktičar primenjenog nivoa Kvantne Harmonizacije, REIKI Usui II i Reiki Kundalini III praktičar, praktičar Reiki Hronike Akaša, Master Svetlosne korekcije.

Leave a Reply

Next Post

Osnovni principi karmičke astrologije

Sun Mar 17 , 2013
Share on Facebook Tweet it Pin it Email Ideja da se evolutivni razvoj ljudske duše može videti preko natalnog horoskopa pobuđuje veliku radoznalost već najmanje sto godina. Međutim, sve do nedavne pojave širokog interesovanja za regresiju u prošle živote i tumačenja života od strane vidovnjaka, većina razmišljanja o ovoj kontraverznoj […]