Progresiranje planete u direktno kretanje


Progresiranje planete u direktno kretanjeKada planeta ide direktno u progresiji ispoljavanje životne sile dolazi do izražaja. Dodatno, javlja se oslanjanje na ekstremnu subjektivnost povezanu sa oblašću svesti definisanom retrogradnom planetom. Osećanje društvene, intelektualne, ili duhovne otuđenosti može se pojačati, u vremenu oko direktne stanice. Klijent sada može osećati da je spreman za život i rad na ličnom uspehu. Direktna stanica planete je, klasično opisana, kao proces ispoljavanja koji nastupa posle perioda unutrašnjeg oblikovanja. Pri ovim stanicama, klijenti opisuju osećaj oslobađanja od nekog neodređenog smisla karmičke kazne. Oni osećaju mogućnost da idu napred ka ispunjenju svojih životnih nada.
Kada razmislite o značaju sekundarne progresivne direktne stanice planete koja je bila retrogradna od rođenja, ono što vam pada na pamet je da klijent nije nikada ni znao šta znači doživeti datu planetu na “normalan” način. Obično postoji uzbuđenost, iščekivanje, i radost, u vremenu oko progresivne direktne stanice. Klijenta treba podstaći da veruje u sebe, kao i da zna duboko u svom srcu da je kreativni doprinos koji može dati veoma vredan.
Za sve progresivne planete u direktnim stanicama, astrolog treba da otvori diskusiju o kućama koje su pod vladarstvom planeta koje idu direktno po progresiji, a ja preporučujem korišćenje tradicionalnih vladara vrhova kuća: Merkura za Blizance i Devicu, Venere za Bika i Vagu, Marsa za Ovna i Škorpiona, Jupitera za Strelca i Ribe, Saturna za Jarca i Vodoliju. Ove kuće će biti aktivirane od direktne stanice preko njihove planete vladara, a u slučaju uglovnih kuća, mogu i sasvim promeniti strukturu života.

Natalni retrogradni Merkur koji sekundarno progresira u direktno kretanje, a nastupa, ne kasnije od 24-te godine, naročito je interesantan za roditelje. Vaše tiho i stidljivo dete sada može postati popularno, omiljeno i poštovano zbog svoje sposobnosti komunikacije. Pre direktne stanice, mlada osoba je možda mucala, osećala se manje inteligentnom od svojih vršnjaka, ili je za sebe tvrdila da je previše stidljiva. Sada, kao da se njen um ponovo snabdeo. Tracy Marks, u knjizi Art of Chart Interpretation, mudro zapaža da retrogradne planete predstavljaju energije koje niko nije podsticao da se ispolje tokom detinjstva, pa stoga moraju biti razvijane od strane same individue.
Jedan od najboljih primera ovog koncepta koji se tiče retrogradnih planeta, osim mog ličnog iskustva, je od simpatične, fudbalske zvezde, rođene u znaku Blizanaca, po imenu Joe Namath, iz televizijske emisije “celebrity roast” (”prženje poznatih”). On je rekao da je mislio da je njegovo ime bilo “Ćuti!”, sve do pete godine. Sasvim je izvesno da je imao natalno retrogradnog Merkura na 27° Bika. Progresirao je u direktno kretanje između njegove četvrte i pete godine!
Moj lični primer natalnog retrogradnog Merkura podržava ovaj koncept nepodržanog  ponašanja. Za stolom za ručavanje, otac mi je stalno ponavljao “Budi miran!” kako bi mogao prvo da sasluša mog starijeg brata koji je pričao o danu provedenom u školi. I ja sam takođe mucao kao mali dečak i bio opsednut osećajem bezvrednosti, na kome je moralo da se poradi pre nego što sam napisao ovu knjigu. Kako bilo, kada pojedinci moraju da razviju delove sebe bez roditeljske podrške, odlučnost doseže mnogo dublje.
Kada imate klijenta sa natalnim retrogradnim Merkurom koji je pošao direktno po progresiji tokom njegove mladosti, veoma je od pomoći da odredite godine kada se to dogodilo i porazgovarate o tome sa klijentom. Generalno, to je vreme važne tačke preokreta. Takođe je veoma terapeutski da razmotrite dejstvo odsustva podrške po mentalne i komunikativne sposobnosti i pohvalite sposobnost artikulacije koja se razvila.
Specijalno se mora uzeti u obzir natalno direktno kretanje Merkura koji je prethodno progresirao u retrogradno kretanje, a sada progresira natrag u direktno kretanje. Klijent može doživeti osećaj da je bio mentalno “van koloseka” oko 20 do 24 godina po sekundarnoj progresiji, oko 20 meseci po tercijarnoj progresiji, i oko 10 meseci po minornoj progresiji. Kada se završi, on je ponovo spreman da nastavi u životnom pravcu kome je prethodno težio. Astrolog bi trebalo da istraži datume i stepene retrogradne stanice i uporedi ih sa direktnom stanicom. Ovi datumi se mogu predočiti klijentu u metafori “krajeva različitih poglavlja”, koja će mu pomoći da razjasni dugotrajnu perspektivu zašto i kada je dva puta pretrpeo transformaciju percepcije.

Najznačajnija progresija Venere u direkno kretanje je kada klijent ima ovu planetu natalno retrogradnu i doživi sekundarnu progresivnu direktnu stanicu, što se dešava uvek pre 43-će godine. Ukoliko je klijent u svojim 30-tim ili ranim 40-tim godinama kada se ovo desi, vrlo je verovatno da već postoji istorija seksualnih problema, i problema u odnosima, pa astrolog treba da zagazi na ovu teritoriju vrlo suptilno i sa puno pažnje tokom konsultacije.
Klijenti sa natalnom retrogradnom Venerom opisuju sebe kao “skrhane”, kao da su došli do zaključka da su neuspešni u odnosima i da odustaju od ljubavi. Njihovo srce vaskrsava pri direktnoj stanici Venere pa ih treba uveriti da je mnogo bolje ponovo rizikovati ljubav i živeti u stanju spasenja nego bivstvovati u sopstvenoj predaji poraza u ljubavnim vezama.
Direktna stanica sekundarne progresivne Venere, kada nije retrogradna pri rođenju, može nastupiti posle 44-te godine. Tu su klijenti, obično u svojim 50-tim ili 60-tim, proveli preko 40 godina sa ovom retrogradnom progresijom i sada doživljavaju ponovno pojavljivanje srca. Mudro je utvrditi datum i stepen retrogradne stanice i razmotriti Sabijske simbole za obe, direktne i retrogradne stacionarne stepene.
Mnogi klijenti će doživeti dve tercijarne progresivne, i četiri minorne progresivne direktne stanice Venere tokom ljudskog veka. Kod tercijarnih stanica, koje idu uz trogodišnju retrogradnu epizodu, klijent doživljava emotivnu vremensku vezu sa ranijim periodom života. Astrolog treba da istraži kada se dogodila identična minorna progresivna direktna stanica Venere, tačno na istom stepenu, koja je išla uz retrogradni period od godinu i po, i iznese ovaj minorni stacionarni datum na diskusiju, povezujući ga sa tercijarnim stacionarnim datumom. Ovi periodi u životu mogu se desiti bilo kada, sa razmakom između njih od deset do 40 godina. Postoji direktan uzrok i posledica odnosa između minorne progresivne stanice koja prethodi tercijarnoj progresivnoj stanici. Sabijski simbol za ovaj stepen je izuzetno informtivan.

Kada Mars progresira u direktno kretanje, osoba može sada raditi na moćnom unutrašnjem rezervoaru energije koji se gradio za vreme prethodnog retrogradnog perioda. Progresivna direktna stanica Marsa je tačka ključne prekretnice u životu, jer sada klijent može krenuti za onim što zaista želi, sa snagom volje i nagonom da to i ostvari. Sekundarni progresivni direktni Mars, posle čitavog ljudskog veka retrogradnosti, može nastupiti u bilo koje vreme klijentovog života između 60-te i 80-te godine. Činjenica da klijent doživljava ovu progresiju, sugeriše da postoji nešto unutra što čezne da izađe i bude ispoljeno.
Mars je, po mom mišljenju, najviše potcenjen kao kreativna planeta. Astrolog može istinski pomoći klijentu sa progresivnom direktnom stanicom Marsa pitajući ga otvoreno “Šta ti želiš?” Duhovni aksiom je da ukoliko ljudi ne znaju tačno koje su njihove želje, nikada ih ne mogu ni ispuniti. Astrolog treba da bude mudar i podseti klijenta na to.
Mnogi klijenti će doživeti jednu ili dve tercijarne, i dve ili tri minorne progresivne direktne stanice Marsa tokom svog života. Pri tercijarnoj stanici, koja ide uz petogodišnji retrogradni period, klijent će doživljavati tačno isti stepen stacionarnog Marsa koji se desio ranije u životu na minornoj progresivnoj stanici, koja je išla uz dvoipogodišnji retrogradni period. Ova dva datuma, koja mogu biti u rasponu od 10 do 40 godina, informisaće astrologa o vremenskoj vezi u klijentovom životu. Sabijski simbol za ovaj stepen je veoma važan obzirom da opisuje način na koji će individua morati da se uskladi sa Božanskom Voljom.

Jupiter koji progresira u direktno kretanje otkriva skriveno značenje klijentove naredne faze duhovnog razvoja. Sabijski simbol za stacionarni direktni stepen Jupitera u sekundarnoj, tercijarnoj, ili minornoj progresiji može biti takođe otkriće za klijenta i izazvati uzdah olakšanja i suze dubokog razumevanja.
Jupiter, kao vladar Riba, predstavlja duhovnu sintezu, i stoga, snagu potrebnu da se integriše skriveno i dublje univerzalno saosećanje i emocije koje su neophodne za dalji duhovni rast. Jupiter takođe vlada arterijskom krvlju i ova metafora obaveštava astrologa o tome kako se ljubav skrivena duboko u srcu širi kroz telo, pokrećući ga i dajući mu život. Direktne stanice Jupitera govore o ovom procesu.
Pošto Jupiter ostaje retrogradan četiri meseca u realnom vremenu svake godine, što prevedeno u progresivno vreme iznosi preko 120 godina, klijenti sa natalnim retrogradnim Jupterom neće ga nikad iskusiti direktnog u sekundarnoj progresiji, osim ukoliko nisu rođeni unutar dva do tri meseca pre direktne stanice. Međutim, svaki klijent će doživeti dve ili tri tercijarne, i pet ili šest minornih progresivnih direktnih Jupiterovih stanica tokom života, koje idu uz devetogodišnji tercijarni retrogradni period, ili četiriipogodišnji minorni retrogradni period. Astrolog može klijentu neprocenjivo biti od usluge duhovno, ukoliko istraži i prouči stepene i datume retrogradnih i direktnih stanica Jupitera, i koristi Sabijske simbole kako bi ispričao priču. Astrolog takođe može informisati klijenta o vremenskoj vezi između minornih progresivnih direktnih stanica koje su se prethodno desile, i njihovih “parova” koji će se kasnije u životu desiti i pasti na identične stepene tercijarnih progresivnih direktnih stanica. Klijent može dobiti vrednu duhovnu perspektivu kroz ovo.

Saturn koji progresira u direktno kretanje otkriva na koji način i kada osoba žanje ono što je bilo posejano ranije u životu. Progresivne stanice Saturna su obrtne tačke gde klijent ima mogućnost da ili uči duboko iz iskustva, integrišući ga u mnogo zreliju i mudriju svest, ili da umesto toga gradi mnogo oklopa i odbrana oko istine sadržane u srcu, koja tada vodi produžetku lažnog sopstva i eventualnim hroničnim oboljenjima i/ili bolestima.
Ezoterijski, Saturn, vladar kolena, kostiju, i ispaštanja, spušta čoveka na kolena u duhovnoj poniznosti i pokajanju za učinjene greške. U nedostatku poniznosti i pokajanja, same kosti čoveka su ugrožene što utiče na fizičko zdravlje. Kada je ovo ispaštanje postignuto duhovno, Jupiter, koji vlada koštanom srži, tada aktivira i obnavlja duhovne snage u telu proizvodeći novu i zdravu koštanu srž.
Pošto Saturn ostaje retrogradan četiri i po meseca u realnom vremenu svake godine, klijenti sa natalnim retrogradnim Saturnom nikada neće doživeti direktnog Saturna u sekundarnoj progresiji osim ukoliko nisu rođeni unutar dva ili tri meseca od direktne stanice. Svi ljudi će doživeti tri tercijarne i pet ili šest minornih progresivnih direktnih Saturnovih stanica u normalnom ljudskom veku. Uz njih ide desetoipogodišnji retrogradan period, ili petogodišnji minorni progresivni retrogradni period. Tercijarne direktne stanice Saturna padaju na iste stepene kao prethodne minorne progresivne direktne stanice, pokazujući astrologu progresivnu vremensku vezu koja povezuje različite periode klijentovog života. Datume ovih direktnih i retrogradnih stanica, zajedno sa Sabijskim simbolima za stacionarne stepene, trebalo bi istražiti i predstaviti kako bi ilustrovali specifične lekcije iskustva koje su neophodne za duhovnu integraciju i fizičko zdravlje.

Kao što sam ranije pomenuo, lično nisam našao većeg značaja prilikom progresiranja Urana, Neptuna, i Plutona u direktno kretanje, osim ukoliko klijent nema bliske natalne aspekte Sunca prema ovim planetama (manje od 2° orbisa), ili ukoliko klijent nije rođen uoči, ili blizu, stanice spoljašnje planete (unutar 1 lučnog minuta). Kao što smo prethodno razmotrili, spoljne planete ostaju stacionarne na istom stepenu i minutu od sedam do 16 dana u realnom vremenu, pa stoga, u sekundarnoj progresiji sedam do 16 godina. Stoga planeti treba nekoliko godina da počne sekundarno progresivno orbitalno kretanje posle stanice. Ova zaokretanja sekundarnih progresivnih spoljnih planeta obično su razumljiva jedino kada se pogleda na život unazad 20-30 godina kasnije.

Tercijarne i minorne progresivne direktne stanice Urana, Neptuna ili Plutona mogu biti istražene ukoliko klijent ima bliske natalne aspekte Sunca prema ovim planetama, ili ako je rođen uoči stanice. Kao što sam napred pomenuo, lično bih pridao više pažnje progresivnim planetama od Merkura do Saturna, da i ne pominjem progresivno Sunce i Mesec, tokom ograničenog vremena konsultacije. Radeći ispravno svoj domaći zadatak o progresivnim planetama od Sunca do Saturna pre konsultacije, bićete uvek u stanju da razmotrite progresivne planetarne uticaje koji govore o samom srcu i duši vašeg klijenta.

©Robert P Blaschke


Jasmina Knezevic 063222539

Dobar dan dragi moji, Dobrodošli. Moje ime je Jasmina KNEŽEVIĆ, autorka sam i urednica web stranica Spicum.com i Horoskop-e, predavač sa višegodišnjim iskustvom. Svoju edukaciju je započela 1998. u okviru astrološke škole “AstroLab” Aleksandra Imširagića. Nakon tri godine kontuinuirane edukacije, TM inicijacije (2000), i inicijacije za komunikaciju sa Andjelima (2000. Zdenka Andrijić) započela sam svoju samostalnu profesionalnu praksu i svakodnevni rad sa klijentima kroz astrološke i numerološke konsultacije. Moj dosadašnji rad se zasniva na preporukama desetina hiljada zadovoljnih klijenata. Od 1996. do 2005. honorarno sam saradjivala na poziciji autora i urednika rubrika sa izdavačkim kućama Novosti, Moć Prirode. Magazin Biznis (novinar autor mesečnih prognoza), uključujući i samostalan autorski projekat Novogodišnji astrološki specijal za 2005. Od 2004. preuzela sam projekat "Veličanstveni Saturn", u saradnji sa autorom Adrian Prerag Kezele za teritoriju Srbije. Od 2002. radila sam u prvoj postavi INFO PLUS MEDIA astrološkog call centra na liniji 041, i od 2003. do 2006., zatim u Call centru Fonlider doo, razvijajući iskustvo brzih telefonskih konsultacija. Od 2006. posvećena sam isključivo individualnim astrološkim konsultacijama, a od 2012. vodim dvogodišnju Školu astrologije i Numerologije, 4-mesečne kurseve Numerologije, i inovativni program edukacije Kombinovanje Astroloških i numeroloških alata za profesionalne konsultante. Proširujući svoja znanja konstantnom edukacijom u oblasti Istočne i zapadne astrologije, Kigaku, Feng Shui, Numerologije, Astrologije Maya i tumačenja snova kreirala sam izuzetno bogat spektar veština i znanja za rad sa brojnim klijenatima. Praktitujem holistički pristup uz dijagnostiku Lujze Hej, kristaloterapiju i astromedicinu, korektivne tehnike za neutralisanje karme, hromoterapiju (lečenje bojama). Inicirana sam kod Zdenke Andrijić za komunikaciju sa ANDJELIMA 2000. godine. Od 2015. edukujem pristup AKAŠA HRONIKAMA, definisanju, brzom i efikasnom neutralisanju blokirajućih karmičkih matrica. Sertifikovani sam praktičar primenjenog nivoa Kvantne Harmonizacije, REIKI Usui II i Reiki Kundalini III praktičar, praktičar Reiki Hronike Akaša, Master Svetlosne korekcije.

Next Post

Sinastrija *Astrologija odnosa

Sun May 5 , 2013
Share on Facebook Tweet it Pin it Email Porodični odnosi su često izvor nepoželjnog neslaganja (pogotovo kada je umešano i nasledje), a činjenica da su veze u okviru porodice kao grupe poznate kao “srodstvo” mogla bi da bude i ponešto ciničan komentar dobro poznate istine da je ponekad teže uspostaviti […]