Ptolomejevi aspekti


Ptolomejevi aspektiNajveću pažnju u svom radu Kepler je posvetio upravo aspektima, smatrajući da niko ne može da pobije teoriju aspekata – to može jedino neko ko nije imao apsolutno nikakvo iskustvo sa njima, neko ko nikada nije napravio ni jedan horoskop i nije video kako oni funkcionišu. Kepler je jedan od zastupnika naučnog pristupa u astrologiji koji su kasnije i drugi sledili, a među njima su i nedavna istraživanja Pirsi Sejmura – naučnika u Kraljevskoj Londonskoj Opservatoriji koji radi jako mnogo upravo u oblasti teorije aspekata u astrologiji. Pre nego što se krene u objašnjenje aspekata samih po sebi, budući da aspekti čine jedan uglovni odnos između tela, te samim tim nose i određenu prirodu – pitanje koje se postavlja jeste uopšte podela kruga neba na određeni broj segmenata koji se zovu stepenima. Krug se deli baš na 360 stepeni jer se iz tih stepenova dalje izvlači sva ostala logika uglova i aspekata. Ta prva opservacija koja pripada Kaldejcima još u Vavilonu je postavljena tako da jedan krug može da se podeli upravo na 360 delova (a ne na 220, ni na 4300 ili na bilo koji drugi način). To je zbog toga što je broj dana u kruženju Sunca oko Zemlje najpribližniji ovom broju. Taj broj dana je zapravo 365, ali uzet je broj od 360 jer on čini jednu zaokruženu vrednost u numeričkom smislu – to je prvi najbliži broj koji daje simetriju krugu.

Sa ovim brojem od 360 stepeni može se praviti geometrija u krugu sa pravilnim oblicima i sa logikom koja je sadržana upravo u broju 9, budući da 360 numerički čini broj 9 (3+6 = 9). Ovoo se ne bi moglo činiti sa brojem 365, ili sa nekim drugim približnim brojem, te je zato je uzet prvi najbliži broj ovoj celini Sunčevog kretanja. Upravo ovo što su postavili Vavilonski astrolozi i učenjaci tog doba je i osnova svekolike matematike koja se kasnije razvila. Danas niko više ne dovodi u pitanje da li jedan krug ima 360 stepeni ili ima neki drugi odnos, dakle to je postavljeno sa tom osnovom, o ovome govore i brojni radovi iz istorije (ne samo iz oblasti istorije astrologije već i iz istorije matematike) – da su upravo Vavilonski astrolozi definisali tu podelu kruga na tih 360 delova. Podelom se dobijaju stepenovi, koji krugu daju jednu specifičnu inteligenciju, jer u svakom tom stepenu je sadržana celina budući da je on upravo deo od numeričke vrednosti 9.

Primarni aspekti u astrologiji se svrstavaju u grupu Ptolomejevih i to su:

KONJUNKCIJA
je aspekat susretanja/preklapanja 2 planete na međusobnoj udaljenosti 8- 12°. Mozemo reći da su u zagrljaju. Međutim da li se radi o bolnom ili sretnom stisku shvatićemo posmatrajući glumce [planete] koje su učesnici. Ukoliko se radi o dve sretne planete [benefik] koje se nalaze u povoljnom za sebe znaku one se mozda i raduju ovom susretu ali ukoliko je samo jedna od njih pomalo zla [malefik] druga će se osećati veoma lose, prignječena jer oseća pritisak, sto će zavisiti od orbisa koji ih deli. 
Ovaj odnos izražena celina, jer kada se 360˚ podeli sa 1 što je prvi aspekt, nastao iz prirode 1. znaka, iz prirode 1 – dobija se sve, dobija se pun krug. Stoga su konjunkcije oduvek uzimane kao prirodno znamenje, odakle sve počinje. Dakle, prva astrologija koja još nije imala ni razrađen krug sa stepenima Zodijaka poznavala je konjunkcije, pa je upravo zahvaljujući konjunkcijama Sunca i Meseca definisano 12 znakova. Konjunkcija se u suštini i ne smatra aspektom, jer je to apsolutna vrednost koja opisuje spajanje sažimanjem. U prirodi konjunkcije je najizraženija priroda 0˚ Ovna, koja ukazuje na sam početak, na stvaranje, na ogroman intenzitet i ogromnu energiju. Nezavisno od toga gde se nađe, ona je znak početka i znak da se nešto rađa. U zavisnosti od prirode planeta koje su tu vidi se šta je to i odakle se može pratiti jedan Zodijak – dakle govori se o jednom početku kao da se radi o 0˚ nekog znaka gde god da je konjunkcija data, jer to je njena priroda. 

TRIGON
je najsretniji odnos dve planete koji podrazumeva ugao od 120° pri čemu je dozvoljeno odstupanje od 6-8°. On spaja u zodijačkom krugu znakove ili kuće koje su istog elementa [voda, vatra, vazduh, zemlja] – to znači da su npr. planete u vodenim znacima u trigonu, imaju iste stavove i shvatanja i na isti način poimaju svet i okruzenje – emotivnim čulima. Trigon je u planetarnoj simbolici analogan velikom Jupiteru, aspekat je rasta, povoljne podrske i sretnog razvoja pa je i najpozeljniji od svih.
Trigon ne spada u primarnu kategoriju jer u sebi nema odnos 1 i 9, i nema 9 u toj numeričkoj vrednosti, već ima trećinu od 9, ali trigon spaja prirodno 1 i 5 kao i 1 i 9, i 5 i 9 dajući konačno formu oblika jednog trigona. On spaja svetla, on je svetlost i život jer spaja natusa sa srećom i 5. kućom, sa znanjem i 9. kućom; to je njegova osnovna logika, život, vatra i svetlo – to je priroda trigona. Ako se uzmu ova tri trigona dobija se vrednost 9, ali on je sam izašao iz vrednosti 9, te je potrenbo tri trigona da bi se dobila jedna celina – potrebna su minimalno tri trigonska života da bi se izgradilo celo kosmičko biće natusa.

KVADRAT
je odnos planeta pod uglom od 90° i a dozvoljeni orbis je 6-8°. U ovakvom odnosu se nalaze sve planete koje su u znacima ili kućama istog kvaliteta [kardinalni, fiksni, promenljivi] međutim za razliku od prethodnog one se ne podrzavaju već su u otvorenom sukobu, promatraju se kao dva podjednako kvalitetna suparnika, odmeravaju snage i napadaju. U planetarnom simbolici ovo je aspekat koji pripada planeti Mars – velikom ratniku. On rađa akciju, sukob i izazov koji je tesko kreativno usmeriti pa uglavnom donosi konflikt strana.
Kvadrat – podelom kruga na 4, dobija se kvadratni odnos gde se spajaju Ovan ili Mars sa 0˚ Raka, što definitivno nije mesto gde bi Mars voleo da se nađe i gde bi 1 volelo da bude. Sa druge strane on spaja i odnos sa Jarcem, jer ako se posmatra iz 0˚ Ovna na drugu stranu stiže se do 0˚ Jarca, što je mesto i znak u kom Mars dobija svoju jačinu i egzaltaciju. Ali svakako se može zaključiti da iz ovog velikog kvadrata postoji izuzetno jaka determinisanost, vezanost natusa za pad u emotivnom smislu i porodičnom životu ili uspeh u karijeri u životu što je vrh 10. kuće. Takođe, kvadrat je aspekt koji govori o genetici jer se povezuje sa prirodom 10 i 4, dakle svim onim što natusa prirodno determiniše. Determinisanost je simbol kvadrata kao i krsta koji se dobija iz kvadrata.

SEKSTIL
je udaljenost dve planete od 60° a dozvoljeno odstupanje 5-7°. Sa lakoćom ćete uočiti ovaj aspekat jer spaja planete kroz svaku drugu kuću ili znak [npr. Ovan i Blizanac, Bik i Rak, Jarac i Ribe] tačnije one koje pripadaju istom polaritetu sto znači prve u okolini muske, odn. zenske znakove/kuće. Blago je povoljan aspekat koji opisuje potencijalne mogućnosti koje zahtevaju akciju da bi se materijalizovale i mozemo ga uporediti sa veselom Venerom, planetom osmeha. Ukazuje na male radosti, zadovoljstva.
Sekstil je već polutrigon pa se on može odnositi i na ovu oblast ali je tu slabiji, njegova oblast je najjača u formi uspostavljanja komunikacije, kontakata, komunikacije sa drugom
osobom sa kojom zna da napravi balans. Reč je o spajanju 1 i 3, o spajanju 5 i 7, o spajanju muškog i ženskog principa – on daje sklad u socijalnim odnosima što nije priroda trigona, koji daje više sreće i života, same životne snage – dok je sekstil izražen u prirodi uspešne komunikacije.

OPOZICIJA
je odnos planeta pod uglom od 180° a dozvoljeno odstupanje 6-8°. Ovaj odnos razdvaja sve zodijačke znake ili kuće preko 180° i uočićete da uvek deli krug na dve jednake polovine. On je prirodom blizak konjunkciji ali daleko intenzivniji i eksplozivniji od nje jer pojačava potrebu da se spoje dve suprotnosti [Ovan i Vaga, Lav i Vodolija] i trazi otvorenu konfrontaciju, direktan sudar ili zblizavanje a zatim udaljenje. Analogan je planeti Uran koja je slobodarskog tipa, oportunističog raspolozenja.
Ovaj aspekt takođe u sebi sadrži celinu – baš kao što i 3+6 čini 9, tako i numerička vrednost ovog aspekta (1+8) daje 9. Konjunkcija i opozicija su dakle, arhetipski – primarni odnosi – i svaka tradicija ih poznaje kao ključne. Iako u indijskoj astrologiji ne postoji sistem aspekata razvijen na način na koji se oni koriste u Zapadnoj astrologiji, ipak konjunkciju i opoziciju svi poznaju i svi koriste i one su u svim sistemima astrologije jednako koriščeni i cenjeni aspekti. Svakako da opozicija ukazuje na polje u kome se naglašava druga strana, dakle ono što je suprotno od osobe i istovremeno vrlo važno za samu osobu. To je priča o primarnom odnosu i kao takva opozicija naglašava težnju da se stvori balans, ukazuje da natus zavisi od neke druge osobe i da je njegova sudbina definisanaonim što je preko puta njega. Bilo koje dve planete koje se nađu u opoziciji uvek se odnose i na sve odnose i brak posebno, jer je to priroda ovog odnosa. Dakle iz prirode aspekata se izvlači odnos koji postoji među kućama jer je to ono o čemu aspekti govore, to je način njihovog nastanka – oni spajaju 1 i 7 ako je reč o opoziciji, ili 1 i 1 ako je reč o konjunkciji.


Jasmina Knezevic 063222539

Dobar dan dragi moji, Dobrodošli. Moje ime je Jasmina KNEŽEVIĆ, autorka sam i urednica web stranica Spicum.com i Horoskop-e, predavač sa višegodišnjim iskustvom. Svoju edukaciju je započela 1998. u okviru astrološke škole “AstroLab” Aleksandra Imširagića. Nakon tri godine kontuinuirane edukacije, TM inicijacije (2000), i inicijacije za komunikaciju sa Andjelima (2000. Zdenka Andrijić) započela sam svoju samostalnu profesionalnu praksu i svakodnevni rad sa klijentima kroz astrološke i numerološke konsultacije. Moj dosadašnji rad se zasniva na preporukama desetina hiljada zadovoljnih klijenata. Od 1996. do 2005. honorarno sam saradjivala na poziciji autora i urednika rubrika sa izdavačkim kućama Novosti, Moć Prirode. Magazin Biznis (novinar autor mesečnih prognoza), uključujući i samostalan autorski projekat Novogodišnji astrološki specijal za 2005. Od 2004. preuzela sam projekat "Veličanstveni Saturn", u saradnji sa autorom Adrian Prerag Kezele za teritoriju Srbije. Od 2002. radila sam u prvoj postavi INFO PLUS MEDIA astrološkog call centra na liniji 041, i od 2003. do 2006., zatim u Call centru Fonlider doo, razvijajući iskustvo brzih telefonskih konsultacija. Od 2006. posvećena sam isključivo individualnim astrološkim konsultacijama, a od 2012. vodim dvogodišnju Školu astrologije i Numerologije, 4-mesečne kurseve Numerologije, i inovativni program edukacije Kombinovanje Astroloških i numeroloških alata za profesionalne konsultante. Proširujući svoja znanja konstantnom edukacijom u oblasti Istočne i zapadne astrologije, Kigaku, Feng Shui, Numerologije, Astrologije Maya i tumačenja snova kreirala sam izuzetno bogat spektar veština i znanja za rad sa brojnim klijenatima. Praktitujem holistički pristup uz dijagnostiku Lujze Hej, kristaloterapiju i astromedicinu, korektivne tehnike za neutralisanje karme, hromoterapiju (lečenje bojama). Inicirana sam kod Zdenke Andrijić za komunikaciju sa ANDJELIMA 2000. godine. Od 2015. edukujem pristup AKAŠA HRONIKAMA, definisanju, brzom i efikasnom neutralisanju blokirajućih karmičkih matrica. Sertifikovani sam praktičar primenjenog nivoa Kvantne Harmonizacije, REIKI Usui II i Reiki Kundalini III praktičar, praktičar Reiki Hronike Akaša, Master Svetlosne korekcije.

Next Post

Žižna planeta (planeta u fokusu)

Thu May 23 , 2013
Share on Facebook Tweet it Pin it Email Žižna planeta (“planeta u fokusu”) je ključna planeta koja diktira konfiguracijom. U T-kvadratu je u sredini, a u krstu je na vrhu, srednja planeta. Važno je naspramno polje koje nudi izlaz iz problema. SUNCE kao žižna planeta konfiguracije ukazuje da ova osoba […]