Runa Tyr, Tiwaz


Tyr je simbol čoveka koji je svestan sveta, koji je svestan univerzalnog toka, višeg zakona u univerzumu, i koji deluje u skladu sa time, bez obzira na sebe, bez obzira na sve ostalo. Postoje stvari koje se moraju uraditi. Ako se one ne urade, izgovori su nebitni, opravdanja nevažna, pokušaji besmisleni. Ako se one urade, hvale su nebitne, rezultati su nevažni, ne postoji uživanje u postignuću. Urađeno je ono što je moralo biti urađeno.
Disciplina, samožrtvovanje, Put Ratnika, borba, hrabrost, čast, poštenje, neophodna i nezaobilazna akcija, otvorenost, zakon. Tyr je Runa pravednosti i zakona. Stvari koje morate da rešite, bez obzira da li vam se to dopadalo ili ne. Ova Runa će vam doneti snagu da razrešite neku tešku situaciju, ali vaše delovanje mora biti pravedno i časno, jer je to jedini način da iz problema izađete kao pobednik.

TYROV AETT
Poslednji aett pripada bogu rata i pravde Tyru. Rune trećeg aetta se odnose na duhovno prosvetlenje i intelektualna dostignuća.

TYR, TIWAZ

Značenje:
borba, dužnost, disciplina, odgovornost, odricanje i uspeh pomoću žrtve, sukob, snaga, povreda, put ratnika, odlučnost

Magijska upotreba:
za zaštitu, pobedu, snagu, jačanje volje, lečenje rana

Povezanost sa mitovima i bogovima:
Tyr i vuk Fenris

Analiza:
Treći aett, kao i drugi, počinje sa gubitkom. Razlika je u tome što runa Hagal nosi žrtvovanje onih stvari koje nisu toliko bitne za naš razvoj, dok Tyr predstavlja dobrovoljnu žrtvu koju prinosi onaj koji tačno zna čega se odriče i zašto. Bog Tyr je žrtvovao ruku, dopuštajući vuku Fenrisu da mu ju odgrize, kako bi okovao njegovu haotičnu snagu. Kao što je Tyr jedan od najstarijih bogova nordijske mitologije, tako je i njegova runa jedna od najstarijih runa. Preživela je nepromenjena još od ranog bronzanog doba. Tyrova runa predstavlja sve one dobre osobine: snagu, hrabrost, dužnost i odgovornost. Sa druge strane ona predstavlja i dublju misteriju- ranjenog boga. Bol rune Tyr fokusira pažnjum i traži disciplinu. Ta rana nosi dublje značenje. Ur je svladan, a lekcija Tyra i Hagala je naučena. To je put ratnika.

Koreni, istorija, mitologija:
Tir je jedan od Bogova Severnog panteona o kome se jako malo zna. Prilično je sigurno da je on (pod raznim nazivima – od severozapadnog Tyr, preko Tiwaz, do južnog i jugoistočnog Tuisto) bio glavni Bog u panteonu, od koga je Odin preuzeo vlast tek kasnije. Međutim, dok je o Odinu preživelo dosta pesama i priča, o Tiru su ostali samo tragovi, nagoveštaji, kratke priče, i jedna jedina potpuna legenda, o vezivanju vuka Fenrisa.
U mnogim mitologijama ćete naći pomene da je Tyr u stvari sin Odina i Frigge, ali to je sumnjiv podatak – verovatno se radi o novijoj reviziji. Postoje indikacije da je Tir, pod imenima Tuisto ili Twisto u stvari jedno od najstarijih evropskih božanstava. Istočna plemena su ga takođe smatrala Bogom Sunca, i njegov mač je bio simbol za sunčeve zrake. Indikacija toga koliko je on bio važan je samo njegovo ime; postoji konsenzus u lingvističkim krugovima da je njegovo ime (Tir, Teiwaz, Tiuz…) povezano sa rečima kao što su grčko “Zeus” ili latinsko “Deus,” “Bog.”
Zna se da je Tir bio Bog Pravde u severnim panteonima. Njegov mač je bio svet; zakletva na Tirov mač se smatrala obavezujućom; kršenje te zakletve je značilo potpuni gubitak časti i smrt. Otud dolazi običaj da se vazali kunu vladarima na mač, upotreba mača prilikom posvećenja vitezova, itd.
Takođe, najrašireniji oblik opšte pravde u severnim zemljama je bilo okupljanje koje se izvodilo nekoliko puta godišnje (u zavisnosti od mesta), koje se zvalo prosto “stvar” (the Thing). Na “stvari” su ljudi izlazili pred izabrane sudije, izlagali probleme i sukobe, i dobijali odgovore i razrešenja. Tu se sudilo zločincima i prekršiocima zakona… Bog koji je predsedavao nad “stvari” je bio, naravno, Tir.
Tir je takođe Bog rata, ali (za razliku od drugih bogova rata, kao što su Mars ili Ares) on se uvek bori samo na strani na kojoj je pravda. U pričama je naoružan kopljem i mačem – ali je njegovo koplje manje oružje, a više skiptar koji pokazuje zakonodavnu moć. Mačevi pripadnika nordijskih plemena su redovno imali dve Rune Tyr urezane u metal mača.
Tir je epitom pravde, hrabrosti, poštenja, discipline i spremnosti na žrtvu za opšte dobro. Bilo šta što je povezano sa njim mora biti rađeno uz strogu pažnju na čast i dostojanstvo, i njegova pomoć (pa ni pomoć Rune) ne može biti dobijena za nepravedan cilj. U jednom smislu, Tyr je simbol večnog zakona Univerzuma, manifestacija Orloga na nivou ljudskog shvatanja pravde.

Tir i Fenris
Po priči, Loki se tajno oženio divkinjom po imenu Angr-Boda, sa kojom je dobio troje strašne dece: vuka Fenrisa, boginju smrti Hel, i Iormungandr, Zmiju Midgarda. Loki je postojanje svoje dece skrivao od ostalih bogova što je duže bilo moguće, ali su Fenris i Iormungandr ubrzo toliko izrasli da su ih Bogovi primetili. Da bi rešio problem, Odin je poslao Hel u dubine Niflhajma, rekavši joj da može da vlada nad devet svetova mrtvih. Zmiju je bacio u okean, u kome je ona izrasla toliko velika da se obavila oko celog sveta, na kraju počevši da grize sebe za rep. Videvši taj zastrašujući rast, Odin je Fenrisa poveo sa sobom nazad u Asgard u nadi da će lrpz ljubaznost i prijateljstvo vuk postati pitom i da neće predstavljati opasnost za Bogove.
Međutim, Fenris je brzo izrastao do takve veličine da su se Bogovi plašili da mu priđu; svi osim Tira, koji ga je redovno hranio. Međutim, Fenris je nastavio da raste, i postajao je sve divljiji i besniji, dok se Bogovi nisu toliko zabrinuli u vezi toga da su se okupili i počeli da diskutuju kako da ga vežu, da ne bi mogao da napravi štetu celom svetu.
Uzevši veoma jak lanac, po imenu Laeding, Bogovi su, navodno zabave radi, ubedili Fenrisa da im pokaže koliko je jak tako što će se osloboditi nakon što bude uvezan lancem. Fenris, ubeđen u svoju snagu, im dopusti da ga vežu, i zaista – samo napne mišiće, i lanac se raspukne. Skrivajući svoje nezadovoljstvo, Bogovi su glasno slavili njegovu snagu; da bi nakon nekog vremena našli još jači lanac, Droma, i predložili Fenrisu ponovni ispit. Fenris je ponovo pristao, i opet je bez problema raskinuo lance…
Nakon ovoga, Bogovi su poslali Skirnira, Frejovog slugu, da ode do Svart-alfa-hajma, i da traži od patuljaka da naprave neraskidivi lanac. Patuljci su prihvatili posao, i od krajnje neobičnih materijala (zvuk mačjih stopala, ženska brada, korenje planine, želje medveda, glas riba, ptičja pljuvačka…) načinili svilenkasto uže po imenu Gleipnir, za koje su rekli Skirniru da će postajati sve jače što se više isteže.
Bogovi su zatim pokušali da ubede Fenrisa da uđe i u treće nadmetanje snage; ali Fenris je postao sumnjičav kada je video tanko i naizgled slabašno uže, pa je zatražio da mu neki od Bogova da garanciju da će biti oslobođen ako ne uspe da uže raskine. Bogovi su se za trenutak zbunjeno povukli, i izgledalo je da će čitava stvar propasti, ali je onda Tir prišao i stavio Fenrisu svoju desnu ruku u usta.
Fenris je zatim pristao da ga vežu, i pokušao je da se oslobodi, ali bez uspeha. Priznavši da je uze jače od njega, tražio je od Bogova da ga oslobode, ali su oni odbili – na šta je on odgrizao Tirovu desnu šaku u zglavku. Nakon toga, Bogovi su na jedvite jade odvukli Fenrisa do neke izolovane stene i vezali ga za nju; njegovi urlici su bili toliko snažni da se svet tresao od njih. Da bi ga sprečili da urla, Bogovi su mu stavili mač u usta, sa balčakom naslonjenim na donju vilicu a sa oštricom ubodenom u gornju, i tako ga ostavili.
Tir je ostao bez desne šake, ali je, budući najveći od ratnika, prosto nastavio da svoj mač koristi levom šakom. Pritom, dobio je titulu “vučji ostaci” (“wolf leavings”), a zglavak je na severu nazivan “vučji zglob.” Fenris je ostao vezan do dana Ragnaroka, kada je prorečeno da će uspeti da raskine čak i neraskidivo uže kojim je vezan; on će se pojaviti na bojnom polju da osveti nepravdu koja mu je učinjena, i upravo on će biti taj koji će ubiti Odina u borbi. I njegova smrt, međutim, je prorečena, pošto će ga Odinov sin, Vidar, ubiti neposredno nakon toga.
Interpretacija
Runa Tyr se interpretira na mnogo načina: kao Runa Samožrtvovanja, Runa Pravde, Runa samodiscipline, Runa Ratnika…
U svakom slučaju, lekcija Tyra je bolna lekcija časti i pravde – ali realne, praktične pravde. U našim moralnim razmišljanjima, pravda često postaje apstraktan koncept o kome razmišljamo čisto teorijski. Fenrisovo vezivanje, recimo, je potpuno nepravedan proces – Fenris nije uradio ništa da zasluži to, osim što je prosto bio ono što jeste… Tirova pravda, međutim, je praktična; ona se svodi na prost princip:
Ono što mora biti urađeno, mora biti urađeno bez obzira na cenu.
Tyr je simbol čoveka koji je svestan sveta, koji je svestan univerzalnog toka, višeg zakona u univerzumu, i koji deluje u skladu sa time, bez obzira na sebe, bez obzira na sve ostalo. Postoje stvari koje se moraju uraditi. Ako se one ne urade, izgovori su nebitni, opravdanja nevažna, pokušaji besmisleni. Ako se one urade, hvale su nebitne, rezultati su nevažni, ne postoji uživanje u postignuću. Urađeno je ono što je moralo biti urađeno.
Lekcija ove Rune je ključna lekcija žena, kao i lekcija koju mnogi ljudi nauče kroz borilačke veštine. U Tai Chi postoji jedna lepa izreka: “Jedina odluka koju ratnik donosi je da li će se boriti ili neće. Ako odluči da se bori, borba teče sama bez daljih odluka.”
Dalja objašnjenja su suvišna; meditirajte nad ovom Runom, ali i razmišljajte o njoj u svakodnevnom životu. Ideja Tyra je najdirektniji put do prosvetljenog stava prema svetu.
Asocijacije:
disciplina, samožrtvovanje, Put Ratnika, borba, hrabrost, čast, poštenje, neophodna i nezaobilazna akcija, otvorenost, zakon.

Magijske upotrebe:
jačanje volje, pomoć u borbi ili pri vežbi veština koje imaju veze sa borbom, pomoć u pobedi nad nekom preprekom (upozorenje: Pomoć u VAŠOJ borbi sa preprekom; Tyr nikada neće ukloniti prepreku za vas, ili uraditi bilo šta umesto vas), izvor snage da se uradi nešto bolno što mora biti urađeno.

Posebne magijske upotrebe:
Dve Rune Tyr urezane na mač su bile obavezne kod nordijskih ratnika; mačevi su posvećeni Tiru generalno. Takođe, Runa Tyr se često koristi za pomoć pri lečenju povreda i rana; ne bolesti ili infekcija, već baš fizičkih povreda, koje uključuju puštanja krvi, pogotovo ako su one nastale u nekom sukobu ili borbi.

TYR (TEIWAZ) – POBJEDA, TYR
Runa je povezana sa Tyrom, norveškim bogom rata i pravde. Tyr je žrtvovao svoju ruku, dajući vuku da je odgrize, kako bi ga pobedio. Značenje rune je pobeda uz određenu žrtvu, a predstavlja i odlučnost i snagu da se suprotstavi negativnim silama.

Prema Sinhronaru Tiwaz je jedan od 4 Moći Vremenskog prostora: TIWAZ je Moć koja stvara skiptar koja transformiše Vremenski Prostor (Alpha 19)


Jasmina Knezevic 063222539

Dobar dan dragi moji, Dobrodošli. Moje ime je Jasmina KNEŽEVIĆ, autorka sam i urednica web stranica Spicum.com i Horoskop-e, predavač sa višegodišnjim iskustvom. Svoju edukaciju je započela 1998. u okviru astrološke škole “AstroLab” Aleksandra Imširagića. Nakon tri godine kontuinuirane edukacije, TM inicijacije (2000), i inicijacije za komunikaciju sa Andjelima (2000. Zdenka Andrijić) započela sam svoju samostalnu profesionalnu praksu i svakodnevni rad sa klijentima kroz astrološke i numerološke konsultacije. Moj dosadašnji rad se zasniva na preporukama desetina hiljada zadovoljnih klijenata. Od 1996. do 2005. honorarno sam saradjivala na poziciji autora i urednika rubrika sa izdavačkim kućama Novosti, Moć Prirode. Magazin Biznis (novinar autor mesečnih prognoza), uključujući i samostalan autorski projekat Novogodišnji astrološki specijal za 2005. Od 2004. preuzela sam projekat "Veličanstveni Saturn", u saradnji sa autorom Adrian Prerag Kezele za teritoriju Srbije. Od 2002. radila sam u prvoj postavi INFO PLUS MEDIA astrološkog call centra na liniji 041, i od 2003. do 2006., zatim u Call centru Fonlider doo, razvijajući iskustvo brzih telefonskih konsultacija. Od 2006. posvećena sam isključivo individualnim astrološkim konsultacijama, a od 2012. vodim dvogodišnju Školu astrologije i Numerologije, 4-mesečne kurseve Numerologije, i inovativni program edukacije Kombinovanje Astroloških i numeroloških alata za profesionalne konsultante. Proširujući svoja znanja konstantnom edukacijom u oblasti Istočne i zapadne astrologije, Kigaku, Feng Shui, Numerologije, Astrologije Maya i tumačenja snova kreirala sam izuzetno bogat spektar veština i znanja za rad sa brojnim klijenatima. Praktitujem holistički pristup uz dijagnostiku Lujze Hej, kristaloterapiju i astromedicinu, korektivne tehnike za neutralisanje karme, hromoterapiju (lečenje bojama). Inicirana sam kod Zdenke Andrijić za komunikaciju sa ANDJELIMA 2000. godine. Od 2015. edukujem pristup AKAŠA HRONIKAMA, definisanju, brzom i efikasnom neutralisanju blokirajućih karmičkih matrica. Sertifikovani sam praktičar primenjenog nivoa Kvantne Harmonizacije, REIKI Usui II i Reiki Kundalini III praktičar, praktičar Reiki Hronike Akaša, Master Svetlosne korekcije.

Next Post

Ji Djing Heksagram 48 Ching Bunar

Tue Dec 8 , 2015
Share on Facebook Tweet it Pin it Email 48 CHING BUNAR U ovom trenutkku morate se potruditi da snagu izvlačite iz prošlosti. Ne samo vaše prošlosti, srećnih i nesrećnih dogadaja koje ste iskusili u životu – nego i prošlosti koju svi mi delimo. Drugim rečima, morate se osloniti na ritualizirane primere […]