Sektori *Feng Shui


Feng shui sektori

Sektor 1 – Područje karijere
Povezano je sa vodenim elementom.
Voda predstavlja jednu od najmoćnijih energija, ima posebnu snagu. U ljubavnim vezama unosi fluidnost, donosi novu ljubav. Voda nosi mogućnost da se veza razvija, pa ukoliko vaša veza trenutno stagnira da bi podstakli partnera da se više potrudi, obratite pažnju na ovo polje! Šta sve vidite u njemu?
Voda je simbol nove orjentacije u vezi, povezana sa seksualnom energijom. Oblast možete ojačati unošenjem njene simbolike to može biti slika reke, vodopadi, male fontane, ali uvek vodite računa da uvodeći vodeni elemenat u dom kako bi poboljšali porodične prihode, on mora biti s leve strane ulaznih vrata, jer sa desne prouzrokuje bračne razmirice, a možda dovede i drugu ženu (drage moje!) pa shodno vašim aspiracijama birajte položaj.

Sektor 2 – Područje odnosa
Povezano je sa zemljanim elementom.
Ukoliko ste izgubili dodir sa vašom intuicijom, ako teško izražavate osećanja, ili teško ostvarujete emocionalne kontakte, zbog preosetljivosti, napetosti dobro pogledajte šta vam se nalazi u ovom polju.
Partner bi mogao da želi samo seks, zabavu ali sa dobrom emotivnom distancom! Partnertstvo, komunikacija i saradnja sa drugima su važna, pa mi smo socijalna bića. Zato revitalizujte oblast predmetima koji simbolišu zajedništvo, par.

Sektor 3 – Područje porodice
Simbolično se odnosi na naš ego, označava se kao grom, pa ga doživljavamo kao pretnju.
Što smo svesniji – to manje osećamo udar Groma, t.j. spoljašnjih uticaja koji remete našu ravnotežu što nas često dovodi do pitanja da li smo to mi, ili nešto što ne možemo kontrolisati.
To su naši preci, roditelji, svi koje poštujemo ili od kojih učimo.
Namere drugih mogu biti kao grom, ukoliko nas kontrolišu, i žele da gospodare našim životom, to može imati katastrofalan uticaj na naše veze ili brak.
Zato ojačajte ovo polje unošenjem energije drveta, ili držanjem porodične slike, a sve s jednim ciljem da najzad postanemo ono što zaista jesmo bez tuđih projekcija!

Sektor 4 – Područje bogatstva
Nosi energiju vetra.
On je pokretač našeg seksualnog života, vetar koji prestaje najavljuje statičnu vezu, a kada je prejak nosi sukobe, eksplozije, pa čak i grubost. Povezuje se i sa novcem i radošću koju on pruža ili uskraćuje u vezi, neretko je upravo povod za nesporazume između partnera, posebno kada prođe želja i privlačnost. Ojačati ga možete slikama izobolja, ili nečim što prodire, kao ptica u letu.

Zdravlje, pomoć, kreacija, znanje, ugled
Sektor 5 – Područje zdravlja
Sjedinjuje sve segmente života.
To je centar ravnoteže u kome se sjedinjuje energija. Središte nam pomaže da otkrijemo ko smo, šta je ljubav? Ako ne poznajemo sebe, ako nam je energija blokrana nismo sposobni da uspostavimo dobar odnos s drugima. U životnom prostoru taj deo ne treba opterećivati teškim predmetima, i kada se unose promene u ovo polje treba razmisliti o motivaciji i o interakciji sa energijama ostalih područja.
Da li ste u kontaktu sa samim sobom?

Sektor 6 – Područje pomoći
Mesto gde počinjemo da se otvaramo ka drugima.
Označava se i kao nebo, ono utiče na to kao se izražavamo i usmeravamo ono što dobijemo od drugih. Šta smo i koliko možemo da ponudimo drugima.
Zato se na ovo područje posebno osvrćemo kada rezimiramo koliko imamo prijatelja istinskih, da li drugi imaju ili ne poverenja u nas i mi u njih?
Možda su osobe koje izaberemo za partnere zbog naših projekcija drugačije od onog što smo zamišljali – naročito ako su veze telesno motivisane, a nedostaje prijateljstvo.
Područje se ojačava slikama neba ili ikonama.

Sektor 7 – Područje kreacije
Predstavlja uživanje u dubokoj zaljubljenosti, stvaralačku ljubav, seksualnost, mladost, decu.
Označava se i kao jezero.
Odražava našu mogućnost da se bude kreativan u odnosu sa drugom osobom. Stoga ako imate tendenciju privlačenja pogrešnih osoba, dobro osmotrite šta vam se tu nalazi, i preduzmite nešto – ono najbrze reaguje na poboljšanja.
Naša sposobnost da uživamo u životu, naše ideje, planovi mogu biti podstaknuta promenama u ovom području.
Ojačava se nekim vama izuzetnim umetničkim delom, slikom jezera, i slicno.

Sektor 8 – Područje znanja
Predstavlja naše znanje, mudrost, stabilnost.
Označava se i kao planina.
Pa po asocijaciji daje sliku starog mudraca, ali u izvesnom pogledu i prepreke sa kojima se suočavamo sa kolikom uspešnošću funkcionišete sa drugima, kako prihvatate njihove ograde, sopstvena ograničenja znate sami.
Spoznati sopstvene i tuđe vrednosti, ići direktno, ili zaobilazeći prepreke je baš kao planinarenje.
Da bi ste osvestili osećaj lične vrednosti, a ujedno i naučili sebe da prihvatite različitost drugih sa poštovanjem uskladite ovo područje.
Predmeti koji snaže ovo područje moraju biti pojedinačni, i ne u množini, npr. okačite ogledalo dovoljne veličine da se u njemu jasno vidite.

Sektor 9 – Područje ugleda
Priznanja, časti.
Moćan simbol vatra ukazuje da ne možemo ostvariti ravnotežu bez želju, bez vatrenog odnosa sa nekim. Područje koje nas aktivira ka budućnosti, izvor je naših nadahnuća, bilo da ste u vezi ili usamljeni, ako vas drugi smatraju krutim, osobom koja je stalno na oprezu iako intimno težite promenama ojačajte ovo područje da bi razvili samopouzdanje.
Pa sve što vašu dušu jano osvetljava sve što ima simboliku ostvarenja željenog unesite u ovo polje. To može simbolično biti jako svetlo, slika izlaska sunca, literarna dela.
Prošetajte malo po svom prostoru i analizirajte sopstvene utiske.
Promene uvodite lagano, krenite sa čišćenjem, uklanjanjem nepotrebnih, dugo nekorišćenih stvari.

Preuređenjem onog područja koje vas najviše “davi”, snađite se sa onim što imate, budite opušteni i ne prizivajte u svoju glavu nikakva nezdrava i smešna očekivanja već sa jednom zdravom motivacijom i iskrenom željom pomozite da simbolikom promene krenu u željenom pravcu.

Karijera, odnos, porodica, bogatstvo

Sektor 1 – Područje karijere
Povezano je sa vodenim elementom.
Voda predstavlja jednu od najmoćnijih energija, ima posebnu snagu. U ljubavnim vezama unosi fluidnost, donosi novu ljubav. Voda nosi mogućnost da se veza razvija, pa ukoliko vaša veza trenutno stagnira da bi podstakli partnera da se više potrudi, obratite pažnju na ovo polje! Šta sve vidite u njemu?
Voda je simbol nove orjentacije u vezi, povezana sa seksualnom energijom. Oblast možete ojačati unošenjem njene simbolike to može biti slika reke, vodopadi, male fontane, ali uvek vodite računa da uvodeći vodeni elemenat u dom kako bi poboljšali porodične prihode, on mora biti s leve strane ulaznih vrata, jer sa desne prouzrokuje bračne razmirice, a možda dovede i drugu ženu (drage moje!) pa shodno vašim aspiracijama birajte položaj.

Sektor 2 – Područje odnosa
Povezano je sa zemljanim elementom.
Ukoliko ste izgubili dodir sa vašom intuicijom, ako teško izražavate osećanja, ili teško ostvarujete emocionalne kontakte, zbog preosetljivosti, napetosti dobro pogledajte šta vam se nalazi u ovom polju.
Partner bi mogao da želi samo seks, zabavu ali sa dobrom emotivnom distancom! Partnertstvo, komunikacija i saradnja sa drugima su važna, pa mi smo socijalna bića. Zato revitalizujte oblast predmetima koji simbolišu zajedništvo, par.

Sektor 3 – Područje porodice
Simbolično se odnosi na naš ego, označava se kao grom, pa ga doživljavamo kao pretnju.
Što smo svesniji – to manje osećamo udar Groma, t.j. spoljašnjih uticaja koji remete našu ravnotežu što nas često dovodi do pitanja da li smo to mi, ili nešto što ne možemo kontrolisati.
To su naši preci, roditelji, svi koje poštujemo ili od kojih učimo.
Namere drugih mogu biti kao grom, ukoliko nas kontrolišu, i žele da gospodare našim životom, to može imati katastrofalan uticaj na naše veze ili brak.
Zato ojačajte ovo polje unošenjem energije drveta, ili držanjem porodične slike, a sve s jednim ciljem da najzad postanemo ono što zaista jesmo bez tuđih projekcija!

Sektor 4 – Područje bogatstva
Nosi energiju vetra.
On je pokretač našeg seksualnog života, vetar koji prestaje najavljuje statičnu vezu, a kada je prejak nosi sukobe, eksplozije, pa čak i grubost. Povezuje se i sa novcem i radošću koju on pruža ili uskraćuje u vezi, neretko je upravo povod za nesporazume između partnera, posebno kada prođe želja i privlačnost. Ojačati ga možete slikama izobolja, ili nečim što prodire, kao ptica u letu.

Zdravlje, pomoć, kreacija, znanje, ugled
Sektor 5 – Područje zdravlja
Sjedinjuje sve segmente života.
To je centar ravnoteže u kome se sjedinjuje energija. Središte nam pomaže da otkrijemo ko smo, šta je ljubav? Ako ne poznajemo sebe, ako nam je energija blokrana nismo sposobni da uspostavimo dobar odnos s drugima. U životnom prostoru taj deo ne treba opterećivati teškim predmetima, i kada se unose promene u ovo polje treba razmisliti o motivaciji i o interakciji sa energijama ostalih područja.
Da li ste u kontaktu sa samim sobom?

Sektor 6 – Područje pomoći
Mesto gde počinjemo da se otvaramo ka drugima.
Označava se i kao nebo, ono utiče na to kao se izražavamo i usmeravamo ono što dobijemo od drugih. Šta smo i koliko možemo da ponudimo drugima.
Zato se na ovo područje posebno osvrćemo kada rezimiramo koliko imamo prijatelja istinskih, da li drugi imaju ili ne poverenja u nas i mi u njih?
Možda su osobe koje izaberemo za partnere zbog naših projekcija drugačije od onog što smo zamišljali – naročito ako su veze telesno motivisane, a nedostaje prijateljstvo.
Područje se ojačava slikama neba ili ikonama.

Sektor 7 – Područje kreacije
Predstavlja uživanje u dubokoj zaljubljenosti, stvaralačku ljubav, seksualnost, mladost, decu.
Označava se i kao jezero.
Odražava našu mogućnost da se bude kreativan u odnosu sa drugom osobom. Stoga ako imate tendenciju privlačenja pogrešnih osoba, dobro osmotrite šta vam se tu nalazi, i preduzmite nešto – ono najbrze reaguje na poboljšanja.
Naša sposobnost da uživamo u životu, naše ideje, planovi mogu biti podstaknuta promenama u ovom području.
Ojačava se nekim vama izuzetnim umetničkim delom, slikom jezera, i slicno.

Sektor 8 – Područje znanja
Predstavlja naše znanje, mudrost, stabilnost.
Označava se i kao planina.
Pa po asocijaciji daje sliku starog mudraca, ali u izvesnom pogledu i prepreke sa kojima se suočavamo sa kolikom uspešnošću funkcionišete sa drugima, kako prihvatate njihove ograde, sopstvena ograničenja znate sami.
Spoznati sopstvene i tuđe vrednosti, ići direktno, ili zaobilazeći prepreke je baš kao planinarenje.
Da bi ste osvestili osećaj lične vrednosti, a ujedno i naučili sebe da prihvatite različitost drugih sa poštovanjem uskladite ovo područje.
Predmeti koji snaže ovo područje moraju biti pojedinačni, i ne u množini, npr. okačite ogledalo dovoljne veličine da se u njemu jasno vidite.

Sektor 9 – Područje ugleda
Priznanja, časti.
Moćan simbol vatra ukazuje da ne možemo ostvariti ravnotežu bez želju, bez vatrenog odnosa sa nekim. Područje koje nas aktivira ka budućnosti, izvor je naših nadahnuća, bilo da ste u vezi ili usamljeni, ako vas drugi smatraju krutim, osobom koja je stalno na oprezu iako intimno težite promenama ojačajte ovo područje da bi razvili samopouzdanje.
Pa sve što vašu dušu jano osvetljava sve što ima simboliku ostvarenja željenog unesite u ovo polje. To može simbolično biti jako svetlo, slika izlaska sunca, literarna dela.
Prošetajte malo po svom prostoru i analizirajte sopstvene utiske.
Promene uvodite lagano, krenite sa čišćenjem, uklanjanjem nepotrebnih, dugo nekorišćenih stvari.

Preuređenjem onog područja koje vas najviše “davi”, snađite se sa onim što imate, budite opušteni i ne prizivajte u svoju glavu nikakva nezdrava i smešna očekivanja već sa jednom zdravom motivacijom i iskrenom željom pomozite da simbolikom promene krenu u željenom pravcu.


Jasmina Knezevic 063222539

Dobar dan dragi moji, Dobrodošli. Moje ime je Jasmina KNEŽEVIĆ, autorka sam i urednica web stranica Spicum.com i Horoskop-e, predavač sa višegodišnjim iskustvom. Svoju edukaciju je započela 1998. u okviru astrološke škole “AstroLab” Aleksandra Imširagića. Nakon tri godine kontuinuirane edukacije, TM inicijacije (2000), i inicijacije za komunikaciju sa Andjelima (2000. Zdenka Andrijić) započela sam svoju samostalnu profesionalnu praksu i svakodnevni rad sa klijentima kroz astrološke i numerološke konsultacije. Moj dosadašnji rad se zasniva na preporukama desetina hiljada zadovoljnih klijenata. Od 1996. do 2005. honorarno sam saradjivala na poziciji autora i urednika rubrika sa izdavačkim kućama Novosti, Moć Prirode. Magazin Biznis (novinar autor mesečnih prognoza), uključujući i samostalan autorski projekat Novogodišnji astrološki specijal za 2005. Od 2004. preuzela sam projekat "Veličanstveni Saturn", u saradnji sa autorom Adrian Prerag Kezele za teritoriju Srbije. Od 2002. radila sam u prvoj postavi INFO PLUS MEDIA astrološkog call centra na liniji 041, i od 2003. do 2006., zatim u Call centru Fonlider doo, razvijajući iskustvo brzih telefonskih konsultacija. Od 2006. posvećena sam isključivo individualnim astrološkim konsultacijama, a od 2012. vodim dvogodišnju Školu astrologije i Numerologije, 4-mesečne kurseve Numerologije, i inovativni program edukacije Kombinovanje Astroloških i numeroloških alata za profesionalne konsultante. Proširujući svoja znanja konstantnom edukacijom u oblasti Istočne i zapadne astrologije, Kigaku, Feng Shui, Numerologije, Astrologije Maya i tumačenja snova kreirala sam izuzetno bogat spektar veština i znanja za rad sa brojnim klijenatima. Praktitujem holistički pristup uz dijagnostiku Lujze Hej, kristaloterapiju i astromedicinu, korektivne tehnike za neutralisanje karme, hromoterapiju (lečenje bojama). Inicirana sam kod Zdenke Andrijić za komunikaciju sa ANDJELIMA 2000. godine. Od 2015. edukujem pristup AKAŠA HRONIKAMA, definisanju, brzom i efikasnom neutralisanju blokirajućih karmičkih matrica. Sertifikovani sam praktičar primenjenog nivoa Kvantne Harmonizacije, REIKI Usui II i Reiki Kundalini III praktičar, praktičar Reiki Hronike Akaša, Master Svetlosne korekcije.

Leave a Reply

Next Post

Slabi sektori 2013.

Thu Mar 7 , 2013
Share on Facebook Tweet it Pin it Email Jugozapadni sektor će tokom 2013. ugostiti Leteću zvezdu 2 – zvezdu bolesti. Feng Shui element ove zvezde je Drvo i time odgovara jugozapadu što stvara potrebu za neutralizacijom ove prenaglašene  energije koja bi se mogla negativno odraziti na zdravlje ukućana. Neutralizacija Kako […]