Skrivena lica boginja-asteroida


asteroidi osnovePoslednjih nekoliko decenija patrijarhalni elementi u društvu doživljavaju izazov na bukvalno svim područjima, od pravnog do jezičkog. Simbolizam nebeskih tela možda je poslednji bastion patrijarhata koji je definisao civilizaciju zapadnog sveta, ali i tu čak dolazi do promena. Otkriće četiri najveća asteroida predstavlja tu promenu baš danas, na pragu novog milenijuma. Od paganskih nebeskih bogova, pa do Jehove i Alaha, muška božanstva vladala su nebesima i društvom u kome su dominirali muškarci. Klasični tolozi, od kojih savremeni astrolozi uče mnogo, imenovali su Jupitera/Zevsa za kralja neba još od tog doba mi smo zadržali akcenat na muškom principu s našim malim panteonom osam muških i samo dve ženske planete.

Međutim, danas astrologija poseduje jezik kojim menja taj kosmološki patrijarhat i ponovo uvodi misteriju ženskog principa. Prva četiri otkrivena asteroida – Ceres, Palas Atena, Vesta i Juno – predstavljaju iskuljučivo ženski arhetip, baš kao i Mesec i Venera, s tom razlikom što ga predstavljaju u svremenom obliku. Metafizičari se pozivaju na Zakon korespondencije kako bi objasnili kako je moguće da neka planeta bude otkrivena baš u trenutku u kome se u zajedničkoj svesti javljaju baš ona pitanja kojima ona vlada. Shodno tom zakonu, svaki od nedavno otkrivenih asteroida tiče se ideja čije je vreme došlo. Na primer, poremećaji ishrane, kojima vlada Ceres, kao i fraza “dupli standardi”, koja se vezuje za Juno, nisu bili deo svakidašnjice sve do poslednjih nekoliko decenija kada su ti asteroidi zvanično ušli u astrološki leksikon. Otkriće prva četiri asteroida početkom devetnaestog veka pokopilo se s periodom pojave sifražetkinja. Drugi talas feminizma uhvatio je maha ranih sedamdesetih godina, baš kada je Elenor Bah štampala prve efemeride asteroida.

Ova tela mogla su orbitirati između Jupitera i Marsa od nastanka solarnog sistema, ali za nas su nova. Ako ih sagledamo u tom svetlu, asteroidi postaju izuzetno važni. Svaki od ova četiri asteroida predstavlja koncentrisani paket simbola, određeno parče celine arhetipskog ženskog principa.

Činjenica da je konvencionalna astrologija koristila samo dve planete da bi izrazila ženski princip jeste pokazatelj da su postojale samo dve društveno prihvatljive uloge žene: supruga (Venera) i majka (Mesec). Bili smo odsečeni od svih drugih mogućih izrata ženske moći. Problem nije samo u seksualnim ulogama, već se odnosi i na sve jin aspekte ljudskog iskustva, od našeg stava prema majci prirodi do nepoznavanja svojstava desne hemisfere mozga.

Sada, međutim, imamo asteroide kako bismo popunili praznine. U svom delu Boginje-asteroidi, Demetra Džordž u potrazi za njihovim značenjem zaranja duboko u praistoriju, istražujući ta četiri božanstva kroz njihovu ulogu u grčkim i rimskim mitovima, a potom ih povezujući s mitovima iz doba prehelenističkog perioda, kada je svaka od tih boginja imala drugačije lice i u svakom pogledu bila mnogo moćnija.

I tu priča postaje izuzetno zanimljiva.
Originalno, ove boginje potiču iz doba obožavanja boginje majke, perioda koji je počeo da se gasi kada su religije o nebeskim božanstvima počele da preovlađuju negde tokom Doba Bika. Sklapajući deliće slagalice o tome kako su ljudi doživljavali ove boginje tada, u praiskonsko doba, shvatamo kako su legende vremenom mutirale zahvaljujući pojavi novih religioznih stremljenja koja su usmeravala različita politička previranja u društvu.

Ovde se polazi od premise da su istorijska doba i kosmološke predstave nerazdvojno isprepletane. Da bismo dobili celokupnu sluku sva četiri asteroida, moramo uzeti u obzir njihovo božansko poreklo: svaka od ovih boginja ima arhaično unutrašnje i novo spoljašnje lice. Spoljašnje lice je modernizovano: svima nam je poznato. Unutrašnje lice nam je mnogo manje poznato i predstavlja ključ ličnog oslobođenja. Zbog toga natalnu kartu možemo sagledati na potpuno drugačiji način.

Asteroidi koji su korisni u tumačenju karata – bilo natalnih ili tranzita po pitanju ljubavi, uporednih, kompozita itd. kada je reč o odnosu dvoje ljudi.

Brojevi ispred imena asteroida označavaju brojeve pod kojima se oni vode – što moze biti korisno kada želite da vidite gde su vam isti smešteni po (npr. kada radite kartu na astrodienstu, ukucate odredjeni broj)
1 Ceres: Majka, odgoj, hranjenje emocionalnih i fizičkih potreba. Medjusobna briga.
3 Juno: jake i čvrste veze, brak, legalne veze i zaštita prava unutar same veze.
4 Vesta: posvećenost i predanost verovanjima, tantričnom sexu, strasti prema ritualima. Sex kao spiritualna transformacija
16 Psyche: očuvanje ljubavi, psihička, mentalna veza, budjenje intuicije, ostvarenje potrage za (srodnom) dusom
80 Sappho: seksualna privlačnost, duboko poštovanje sebe i drugih, poetske i uopšte prefinjene umetničke sklonosti. Velika strastvenost.
433 Eros: erotska ljubav, seksualno ili kreativno otkriće koje zbližava dve osobe u cilju ostvarivanja trajne transformacije
763 Cupido: pogled (strela) ljubavi koji obara
1221 Amor: idealizovana ljubav kao čista i bezuslovna (ne odnosi se obavezno na seksualnu)
1388 Aphrodite: impulsivna ljubav i privlačnost, ljubav inspirisana sudbinskim dogadjajima, animozitet koji prelazi u magnetizam, harizma
1943 Anteros: brat Erosa, uzvraćena ljubav, ili ljubav koja se sveti i kažnjava. Odgovor na ljubavne čežnje, mesto konacnog susret
2101 Adonis: očaravajuca ljubav, seksualni magnetizam, želja za uzbudjenjem, udovoljavanjem i zadovoljenjem voljene osobe. Moćna veza izmedju osoba.
4450 Pan: zavodljivost, senzualnost, kreativnost, lukavost, mogucnost izazivanja “panike” koja dodvodi do promene ili kontakta
CERES pokazuje vašu sposobnost za odgajanje i ono o čemu se zaista starate.
JUNO razjašnjava kako postupate u ličnim odnosima u kojima se angažujete
VESTA može da vam razjasni kako izražavate svoju seksualnost
PALAS ATENA pojazuje vaš pristup u kreativnom rešavanju problema
KIRON daje indicije gde možete da budete mentor ili iscelitelj

 
CERES
Ceres poznata i kao Demetra, najveći je od glavnih asteroida koji se koriste u astrologji. Predstavlja brigu, vaspitanje i odgajanje, veoma slično kao kod Meseca, mada Mesec pre ima ulogu odgajanja beba i male dece, dok se kod Ceresa to više odnosi na stariju decu i brigu o odraslim osobama. Ona je Majka Zemlja. Ona nam govori i o našem odnosu prema našim roditeljima i deci, vezi između majke i deteta. Predstavnik je dečje ljubavi. Takođe predstavlja patnju koja dolazi zbog zavisnosti i odvajanje. Povezana je i sa drugim stvarima kao što su samopoštovanje, plodnost i ciklusi u prirodi.
Tamo gde se nalazi Ceres u natalnoj karti tamo ćete obezbediti udobnost i bezuslovnu ljubav, kao i tamo gde se vaše potrebe za to nalaze. U tranzitu, pokazuje sadašnje potrebe za ove stvari.
Ključne reči i čime vlada
Briga, deca, deljenje, dijeta, gajenje, hrana, hranjenje, ljubav, majka, odvajanje, plodnost, poremećaji ishrane, privrženost, rađanje, rasplođavanje, rast, samopoštovanje, samovrednovanje, tuga, uteha, vaspitanje, zavisnost, biljke, hortikultura, hrana, obrađivanje zemlje, poljoprivreda, semena, trave, uzgajanje, vrtlarenje, žetva, žitarice

 

JUNO
Juno, takođe poznata i kao Hera, ima osobine slične Veneri, ali tamo gde Venera predstavlja početnu privlačnost ili zaljubljenost, Juno je povezana sa privrženošću koja može, ali i ne mora da sledi. Ima veze sa brako i partnerstvom i može da ukazuje preko znaka kojim kvalitetima druge osobe se divimo. Predstavlja privlačnost, prijemčivost i kompatibilnost sa drugima. Ona je supruga ili ženska uloga u intimnim odnosima.
Tamo gde se Juno nalazi u natalnoj karti naći ćete indikacije gde ćete najverovatnije sresti nekoga sa kojim ćete moći da imate dugotrajni, odan odnos.
Ključne reči i čime vlada
Atmosfera, brak, cveće, izdržljivost u krizama, kompatibilnost, ljubomora, odvajanje, partnerstvo, posesivnost, poštenje, poverenje, preljuba, prijemčivost, privlačnost, ranjivost, razvod, slaganje, srodna duša, strah od napuštanja, supruga, ugovori, zlostavljanje (od strane supružnika),

 

PALAS
Palas ili Palas Atena, takođe poznata i kao Minerva, povezna je s mudrošću i intuicijom. U to su uključeni i logička i primenjena strategija. Takođe i stvaranje originalnih misli, pokazivanje umetničkih sposobnosti. Palas takođe vlada odnosima između oca i ćerke. Ona predstavlja i Ženu ratnika i borbu da bi se izbegla tlačiteljska muška dominacija. Na negativnoj strani, vlada incestom i zlostavljanjem. Povezana je sa naukom, genetskim kodom i biotehnologijom.
Tamo gde se Palas nalazi u natalnoj karti tamo je oblast života gde će se verovatno naći ovi talenti i moći da se utvrdi njihova mogućnost.
Ključne reči i čime vlada: biotehnologija, genetika, imuni sistem, inteligencija, intuicija, isceljivanje, kći, konflikt, konji, logika, mudrost, nauka, nepravda, politika, poverenje, pravda, pravne bitke, snaga, strategija, stvaralački, učenje, umetnički, umetnosti

 

VESTA
Vesta je takođe poznata i kao Hestia. Ona asocira sa duhovnom istinom i kulturnim vrednostima. Poznata je i kao “nosilac plamen” koja odiše toplotom i dobrim osećanjima, ona je boginja srca. Indikator je lične integracije, kao stara duša srećnija je u okruženju koje je izdržalo test vremena, gde se tako reći održava kućna vatra. U tu svrhu to je prijatno.
Gde god da se Vesta nalazi u natalnoj karti to ukazuje na oblast u kojoj ćemo najverovatnije biti posvećeni nečemu što ima svrhu.
Ključne reči i čime vlada
Bezbednost, čednost, čistota, dobrota, dom (kuća), integracija, istina, nesigurnost, nezavisnost, organizacija, osiguranje, porodica, posvećenost, predanost, probavna oboljenja, promiskuitet, rad, seksualnost, sestre, sigurnost, sprečavanje, srce, strah od intimnosti, tajna društva, toplina, zdravlje, žrtva

 

NIOBA
U mitologiji predstavlja simbol večne tuge.
Nioba je bila ćerka Tantala, kraljica Tebe i Amfionova žena. Imala je 14-oro dece, 7 sinova i 7ćcerki. Na jednoj velikoj ceremoniji posvećenoj obožavanju boginje Lete i njene dece Apolona i Artemide, legenda kaže da je izašla pred masu i počela da preispituje Letine zasluge, ističući svoj položaj i činjenicu da ona ima 14-oro dece a Leta samo dvoje. Tu njenu arogantnost bogovi su kaznili brzo i oštro. Apolon je ubio sve njene sinove a Artemida sve kćeri. Postoje različite verzije, u kojima se pominje da je nekoliko devojčica preživelo. Sudbina Amfiona, oca dece, ne zna se tačno – po jednoj priči, kada je video mrtvu decu izvršio je samoubistvo a po drugoj ga je Apolon ubio. Nioba, kojoj je ceo svet srušen u trenutku, otišla je na planinu Sipila. Deca su ostala nesahranjena 10 dana, dok se bogovi nisu konačno sažalili i dozvolili sahranu. Nioba se na kraju pretvorila u kamen na vrhu te planine, gde i sada plače.

 

Džesika Mari


Jasmina Knezevic 063222539

Dobar dan dragi moji, Dobrodošli. Moje ime je Jasmina KNEŽEVIĆ, autorka sam i urednica web stranica Spicum.com i Horoskop-e, predavač sa višegodišnjim iskustvom. Svoju edukaciju je započela 1998. u okviru astrološke škole “AstroLab” Aleksandra Imširagića. Nakon tri godine kontuinuirane edukacije, TM inicijacije (2000), i inicijacije za komunikaciju sa Andjelima (2000. Zdenka Andrijić) započela sam svoju samostalnu profesionalnu praksu i svakodnevni rad sa klijentima kroz astrološke i numerološke konsultacije. Moj dosadašnji rad se zasniva na preporukama desetina hiljada zadovoljnih klijenata. Od 1996. do 2005. honorarno sam saradjivala na poziciji autora i urednika rubrika sa izdavačkim kućama Novosti, Moć Prirode. Magazin Biznis (novinar autor mesečnih prognoza), uključujući i samostalan autorski projekat Novogodišnji astrološki specijal za 2005. Od 2004. preuzela sam projekat "Veličanstveni Saturn", u saradnji sa autorom Adrian Prerag Kezele za teritoriju Srbije. Od 2002. radila sam u prvoj postavi INFO PLUS MEDIA astrološkog call centra na liniji 041, i od 2003. do 2006., zatim u Call centru Fonlider doo, razvijajući iskustvo brzih telefonskih konsultacija. Od 2006. posvećena sam isključivo individualnim astrološkim konsultacijama, a od 2012. vodim dvogodišnju Školu astrologije i Numerologije, 4-mesečne kurseve Numerologije, i inovativni program edukacije Kombinovanje Astroloških i numeroloških alata za profesionalne konsultante. Proširujući svoja znanja konstantnom edukacijom u oblasti Istočne i zapadne astrologije, Kigaku, Feng Shui, Numerologije, Astrologije Maya i tumačenja snova kreirala sam izuzetno bogat spektar veština i znanja za rad sa brojnim klijenatima. Praktitujem holistički pristup uz dijagnostiku Lujze Hej, kristaloterapiju i astromedicinu, korektivne tehnike za neutralisanje karme, hromoterapiju (lečenje bojama). Inicirana sam kod Zdenke Andrijić za komunikaciju sa ANDJELIMA 2000. godine. Od 2015. edukujem pristup AKAŠA HRONIKAMA, definisanju, brzom i efikasnom neutralisanju blokirajućih karmičkih matrica. Sertifikovani sam praktičar primenjenog nivoa Kvantne Harmonizacije, REIKI Usui II i Reiki Kundalini III praktičar, praktičar Reiki Hronike Akaša, Master Svetlosne korekcije.

Next Post

Astrološki dogadjaji 05.02.2015.

Thu Feb 5 , 2015
Share on Facebook Tweet it Pin it Email Na Aktivnoj karti dana možete pratiti iz časa u čas kretanje planeta i svetala. ČETVRTAK 5. Februar će biti obeležiti lunarna promena znaka, 1 planetarni i 2 lunarna aspekta. Mesec se kreće od 26° Lava do 8° Device. Mesec okončava fazu praznog […]

You May Like