Strah od uspeha i strah od neuspeha


Mnogo je ljudi koji ne uspevaju upravo zbog straha od uspeha kojeg uglavnom nisu svesni. Zašto bi se čovek plašio uspeha koji želi? Jedan od bitnih razloga koji smo već spomenuli je zavist. Ako zavidimo onima koji su uspešni, mehanizam projekcije naših osećanja u druge ljude učiniće da predviđamo kako će nama drugi zavideti ako mi uspemo. Uspešan čovek je izložen. Postoji izreka: «Ko visoko leti, nisko pada». Svedoci smo toga koliko je za medije interesantno kada padne neko ko se visoko popeo. Mediji pišu ili govore o onome što čitaoci ili gledaoci žele da čuju i vide. Oni koji su se izdigli iznad prosečne većine izloženi su zavisti većine. Dok smo još neuspešni, ili smo «potencijal» za uspeh, «mladi talenti»… mnogi će nas «tapšati po ramenu» i bodriti. Ali, kada se «popnemo na tron», biće mnogo onih koji će želeti da nas sa njega skinu. Strah od uspeha je često proizvod straha od zavisti. Uglavnom od naše vlastite zavisti projektovane u druge ljude.

Strah od zavisti drugih ne prolizilazi samo iz naših projekcija. Realno je očekivati zavist drugih ako smo uspešni, ali, od naše zavisti prema drugima koji su uspešni zavisi i snaga i realnost takvog straha. Pored toga, i naš stav i ponašanje prema drugima može da podstiče zavist drugih ljudi. Ako smo skloni da se «pravimo važni», da se «kurčimo», da se ponašamo prepotentno, ističemo sopstvene vrednosti i uspehe a potcenjujemo druge, naš strah od zavisti biće jači (a time ćemo ga još više potiskivati u nesvesno).

Strah od uspeha je često proizvod straha od zavisti. Uglavnom od naše vlastite zavisti projektovane u druge ljude.

-Strah od zavisti drugih pojačan je kada imamo sumnju u sopstvenu vrednost i kompetenciju. Kada uspemo i kada nas to učini izloženijima proceni drugih, vidljivije su sve naše mane. Uspešan čovek je «pod lupom». Ako negde u sebi imamo osećaj da «ono što je u izlogu nije i u radnji», da imidž koji smo stvarali na putu do uspeha nije realna slika o onome što stvarno jesmo, plašićemo se uspeha. Uspeh može da dovede do «trenutka slave», a zatim do toga da budemo «provaljeni» da smo prevaranti.

Ako svoj uspeh ne zasnivate i ne gradite na imidžu (lažnoj slici o sebi), onda vas strah od «provaljivanja» neće pratiti na putu do cilja.

-Strah od uspeha može izvirati iz više izvora. Jedan od njih je strah od neispunjenosti koju možemo osetiti čak i ako ostvarimo uspeh.

Da li vam se desilo da ste uspeli u nečemu što je zahtevalo dosta vremena i napora, i da ste nakon uspeha osećali ispražnjeno? Uspeh vam nije doneo očekivano zadovoljstvo. Da li je to vredelo tolikog truda? Niste ni srećniji, ni ispunjeniji, ni zadovoljniji. Ovakvi strahovi se pojavljuju obično kada smo loše postavili ciljeve. Kada ciljevi ne izviru iz naših suštinskih želja možemo očekivati da nas njihovo ostvarivanje neće dovesti do ispunjenosti i zadovoljstva. Strah nas opominje da smo na pogrešnom putu. Slično se može desiti ako ostvarivanjem ciljeva iz jedne životne oblasti pokušavamo da “zakrpimo rupe” koje imamo u drugoj oblasti života. Da li može finansijski uspeh ili uspeh u karijeri da nadoknadi  nedostatke koje imamo u emotivnom životu, u odnosima sa ljudima, u ljubavi. Možda može da ih malo zamaskira ili ublaži, ali jedno se ne može zameniti drugim. Ako očekujemo da ćemo uspesima na jednom planu pokriti svoje neuspehe na drugom planu, strah od uspeha će nas upozoravati na moguće razočarenje. Nešto slično se može desiti ako na putu do uspeha u jednoj oblasti zanemarimo sve  druge bitne aspekte života. Tada možemo imati osećaj da život prolazi pored nas.

-Osećanje da ne zaslužujemo uspeh, da nemamo prava na njega i sve one dobre stvari koje uspeh nosi sa sobom, može biti izvor straha od uspeha. Takvi stavovi i uverenja o sebi stiču se uglavnom u detinjstvu. Ako ih imate, zapitajte se o njihovom poreklu.

-Stid od uspeha je jedan od izvora straha od uspeha. Uspeha se možemo stideti ako osećamo da ga ne zaslužujemo, da nemamo prava na njega, ili ako imamo predstavu da biti uspešan znači biti gramziv, agrsivan, seksualan, neskroman…Ako osećamo da ne zaslužujemo poštovanje drugih stiedećemo se i plašiti uspeha, i zbog toga podmetati sebi “klečke” na putu do uspeha.

-Strah od sopstvene nedoslednosti, “kratkog daha”, gubitka motivacije kada se uspeh jednom postigne, nedostatka samodiscipline i istrajnosti da se uspeh održi mogu biti dodatni izvori straha od uspeha.

-Strah od rušenja lažne slike o sebi može biti uzrok i straha od neuspeha i straha od uspeha. Veoma često ljudi ne čine ozbiljne pokušaje da uspeju u nečemu za šta su talentovani (bilo da oni same misle da su talentovani, ili da drugi to misle o njima). Jedan od najčešćih razloga je taj što, ako nismo pokušali da realizujemo svoj talenat, uvek možemo da živimo u iluziji da smo izuzetno talentovani, ali, eto, nismo hteli, nije nam bilo stalo do uspeha.

Pokušaj da se uspe ako imate nesvesni strah od uspeha sličan je pokušaju da vozite automobil sa podignutom ručnom kočnicom. Spustite ručnu. Prepoznajte svoj strah od uspeha. Sučite se sa njim. To je jedini način da ga prevaziđete.

Strah od uspeha je obično osećanje kojeg nismo svesni, ali su njegove polsledice vidljive. Navešćemo najčešće posledice koje se vide u ponašanju osobe kod koje je prisutan strah od uspeha. Ako imate u svom ponašanju nešto od navedenih posledica, pokušajte da prepoznate i strah od uspeha kod sebe.

 

Posledice straha od uspeha:

-Nedostatak napora da se ostvare ciljevi vezani za lični razvoj, obrazovanje, posao, porodicu, odnose sa ljudima.

– Samo-destruktivna ponašanja: nameštanje samom sebi neuspeha ili održavanja izvesnog nivoa uspeha koji je dostignut u nekoj oblasti života. Dešavaju vam se propusti tipični za vas (greške, sukobi, ispadi, periodi lenjosti ili lošeg funkcionisanja) koji vas, s vremena na vreme, sprečavaju da postignete neki uspeh, ili dovode do gubitka već stečenog. Dešava vam se da napustite određene aktivnosti, ili da napravite kardinalnu grešku, baš onda kada ste “pred vratima” uspeha, kada treba da “pokupite kajmak” svog truda…

-Teškoće u donošenju odluka, nesposobnost rešavanja problema.

-Gubitak motivacije ili želje za razvojem, postignućima i uspehom.

-Hronično postizanje rezultata manjih od vaših sposobnosti.

-Osećanje krivice, konfuzije, anksioznosti kada postignete neki uspeh. Počnete da mucate ili se saplićete, ponašate se smotano, ili vas hvata vrtoglavica…

-Kada vam je potrebna pažnja ili simpatije drugih , privlačite ih svojim slabostima. Mislite da, ako niste slabi, niko ne bi obraćao pažnju na vas, da bi smatrali da ste dovoljno jaki da sami brinete o sebi, i da bi vas zaboravili.

-Birate da uradite baš suprotno od onoga što znate da je potrebno da biste bili sretni, zadovoljni, zdravi ili uspešni. Kao da vas nešto tera da radite suprotno. Neki inat. Ne želite sve to ako treba da budete drugačiji, jer to onda niste vi.

-Podstičete sopstvenu hroničnu negativnost, pesimizam i neuspešnost. Ne možete da zamislite sebe kao sretnu, optimističnu i uspešnu osobu. Optimisti su, za vas, površne i lakoverne osobe. Negativnost je realnost. Pesimizam je dubina.

-Podcenjujete svoja postignuća, tražite načine na koje možete da namestite sebi da “prokockate” šanse koje ste stvorili i degradirate ono što ste postili. Za vas može da važi poslovica da ste kao “Krava koja se ritne, pa prospe kofu sa mlekom koje je dala.”

Ne podmećite sebi “klipove pod točkove”. Ne ponašajte se kao “Krava koja se ritne, pa prospe kofu sa mlekom koje je dala.”

 

Kako prepoznati svoj strah od uspeha

Ne možete se boriti sa neprijateljem za kojeg ne znate ni da postoji u vama.

Možda vam u tom prepoznavanju i razjašnjavanju straha od uspeha može pomoći odgovaranje na neka od sledećih pitanja: (razmislite o odgovorima na ova pitanja vezano za uspeh u važnim oblastima vašeg života: škola, posao, porodica, brak, veza, prijateljstva, profesija, emotivni život, kreativnost, sport, hobi, zdravlje, duhovni život)

-Šta mislim da će se dogoditi ako postignem uspeh u …..?

-Kako bi izgledao uspeh u tom području mog života?

-Da li, na neki način, osećam da ne zaslužujem uspeh u tome?

-Da li se plašim da ću nekoga povrediti ili zaplašiti ako postignem uspeh u ….? Zašto?

-Šta mi se čini da nedostaje da bih mogao da zadržim taj uspeh ako ga postignem?

– Koja je moja najveća briga vezana za uspeh u toj oblasti?

-Ko, po mojim uverenjima, više zaslužuje uspeh koji ja imam ili koji ću postići?    Zašto?

-Koliko sam motivisan da se borim za uspeh u toj oblasti?

-Da li i zašto verujem da bih, ako uspem u tome, izgubio fokus i smer u drugim oblastima svog života?

-Koja bi mogla biti cena mogu uspeha u toj oblasti? Da li bi se moglo desiti nešto loše, nešto zbog čega bih se osećao nezadovoljnim, uplašenim, napetim, lošim…?

 

Ako ste odgovorili na prvu grupu pitanja, potrudite se još malo i odgovorite sebi na drugu grupu pitanja (vezano za uspeh u istim oblastima života kao i kod prve grupe pitanja):

-Imam li neke argumente za to da nisam dovoljno istrajan u naporima da ostvarim svoje ciljeve u toj oblasti?

-Koji su moji dugoročni ciljevi u toj oblasti?

-Na koji način ja opstruiram sopstveni uspeh u toj oblasti?

-Koliko problema imam u donošenju odluka vezanih za tu oblast?

-Na koji način je moja motivacija za uspeh u toj oblasti splasnula?

-Da li sam ikada osetio krivicu, konfuziju ili anksioznost kada sam ostvario neki nivo uspeha u ovoj oblasti?

-Na koji način sam bio neuspešan u ovoj oblasti?

-Da li sam se ikada plašio da ću izgubiti pažnju ljudi, simpatije ili brigu ako postignem neki uspeh u ovoj oblasti?

-Da li sam se plašio tuđe zavisti ako postignem uspeh u ovoj oblasti?

-Da li sam nekada birao baš suprotno od onoga što mi je bilo potrebno da postignem uspeh u ovoj oblasti? Da li sam sam sebe gurao u neuspeh u ovoj oblasti? Kako?

 

Iza straha od uspeha stoje pogrešne predstave i uverenja. Iz tih uverenja proizilazi pogrešan životni scenario, tipičan obrazac ponašanja koji vodi do neuspeha. Da biste prevazišli strah od uspeha potrebno je da prepoznate svoje pogrešne predstave i uverenja i promenite životni scenario koji vodi neuspehu.


Jasmina Knezevic 063222539

Dobar dan dragi moji, Dobrodošli. Moje ime je Jasmina KNEŽEVIĆ, autorka sam i urednica web stranica Spicum.com i Horoskop-e, predavač sa višegodišnjim iskustvom. Svoju edukaciju je započela 1998. u okviru astrološke škole “AstroLab” Aleksandra Imširagića. Nakon tri godine kontuinuirane edukacije, TM inicijacije (2000), i inicijacije za komunikaciju sa Andjelima (2000. Zdenka Andrijić) započela sam svoju samostalnu profesionalnu praksu i svakodnevni rad sa klijentima kroz astrološke i numerološke konsultacije. Moj dosadašnji rad se zasniva na preporukama desetina hiljada zadovoljnih klijenata. Od 1996. do 2005. honorarno sam saradjivala na poziciji autora i urednika rubrika sa izdavačkim kućama Novosti, Moć Prirode. Magazin Biznis (novinar autor mesečnih prognoza), uključujući i samostalan autorski projekat Novogodišnji astrološki specijal za 2005. Od 2004. preuzela sam projekat "Veličanstveni Saturn", u saradnji sa autorom Adrian Prerag Kezele za teritoriju Srbije. Od 2002. radila sam u prvoj postavi INFO PLUS MEDIA astrološkog call centra na liniji 041, i od 2003. do 2006., zatim u Call centru Fonlider doo, razvijajući iskustvo brzih telefonskih konsultacija. Od 2006. posvećena sam isključivo individualnim astrološkim konsultacijama, a od 2012. vodim dvogodišnju Školu astrologije i Numerologije, 4-mesečne kurseve Numerologije, i inovativni program edukacije Kombinovanje Astroloških i numeroloških alata za profesionalne konsultante. Proširujući svoja znanja konstantnom edukacijom u oblasti Istočne i zapadne astrologije, Kigaku, Feng Shui, Numerologije, Astrologije Maya i tumačenja snova kreirala sam izuzetno bogat spektar veština i znanja za rad sa brojnim klijenatima. Praktitujem holistički pristup uz dijagnostiku Lujze Hej, kristaloterapiju i astromedicinu, korektivne tehnike za neutralisanje karme, hromoterapiju (lečenje bojama). Inicirana sam kod Zdenke Andrijić za komunikaciju sa ANDJELIMA 2000. godine. Od 2015. edukujem pristup AKAŠA HRONIKAMA, definisanju, brzom i efikasnom neutralisanju blokirajućih karmičkih matrica. Sertifikovani sam praktičar primenjenog nivoa Kvantne Harmonizacije, REIKI Usui II i Reiki Kundalini III praktičar, praktičar Reiki Hronike Akaša, Master Svetlosne korekcije.

Next Post

Psihosomatska pozadina pojedinih bolesti

Tue Dec 10 , 2013
Share on Facebook Tweet it Pin it Email Psihički se događaji upleću u tjelesna zbivanja i mogu prouzrokovati bolesna tjelesna stanja, te emocije traže izlaz zaobilaznim i kompliciranim putem do organa. Mnogi ljudi koji se bave alternativnim terapijama liječenja, koriste knjigu “Kako iscijeliti svoje tijelo” i pronašli su da je mentalni […]