Struktura Ji Djinga


i chingPredanje kaže da je legendarni Fu Hsi prvi izumeo linijske celine knjige. Predanje dalje prikazuje da je sadašnja knjiga nastala posle revizije dve ranije knjige, takođe zasnovane na heksagramima, ali različite od današnje knjige po redosledu i imenima pojedinih heksagrama. Prva se zvala Lien San (uptrebljavala se u periodu od 2205. do 1766. godine pre nove ere ), a druga je imala naziv Kvej c`ang (upotrebljavala se u periodu od 1766. do 1150. godine pre nove ere).
Sastav današnje Knjige Promena pripisuje se kralju Venu, ocu dinastije Džou (od 1150. do 249. godine pre nove ere). Priča se da je on odredio sadašnji redosled. Velikog majstora Sung konfučijanizma, Sao Junga, njegova matematička tačnost navela je da izradi novu tabelu Ji Đinga, u kojoj postavlja heksagrame u jedan prirodan sistem.

Sao Jung polazi od dve osnovne linije, svetle i tamne, cele i prekinute.

  

Svakoj liniji ponaosob dodaje se jedna cela i jedna prekinuta linija i tako se dobija četiri dvolinijske celine.
Iznad svakog simbola se ponovo dodaje cela i prekinuta linija tako da osam trigrama imaju sledeći raspored:

      
Ime       Trigram       Značenje
乾 Qian               天 Nebo
兌 Dui                 泽 Jezero
離 Li                   火 Vatra
巽 Xun                風 Vetar
震 Zhen              雷 Oluja
坎 Kan                水 Voda
艮 Gen               山 Planina
坤 Kun               地 Zemlja

Nastavljajući na isti način dobija se celine od četiri linije, zatim celine od pet linija. Istim postupkom dodavanja cele i prekinute linije konačno se dobija šest linija to jest 64 heksagrama.

Ovaj, tako zvani „prirodni redosled“, postavlja se tradicionalno u kvadrat 8×8 heksagrama, u kojem brojanje počinje u donjem desnom uglu i nastavlja se do donjeg levog ugla, zatim ponovo započinje sa desne strane ali u drugom redu i nastavlja se do leve strane i tako dalje.

Linije
Postoje dve vrste linija: „Čvrsta“ ili cela i „Prekinuta“ ili propustljiva.

   Čvrsta ili cela linija
 Prekinuta ili propustljiva linija

Linija čini sastavni deo trigrama (tri linije = jedan trigram), a dva trigrama čine jedan heksagram, tako da je svaki od šezdeset četiri heksagrama (Simbola na kojima se zasniva predskazanje) sastavljen je od dva trigrama, odnosno od šest linija.

Trigrami
Od dve vrste linija, čvrste  i propustljive  moguće je oformiti samo osam trigrama. Svaki heksagram se sastoji od dva trigrama, a oni se nalaze u međusobnom promenljivom skladu i neskladu, i tim međusobnim odnosom oni sačinjavaju simbol i značenje heksagrama. Ako se dva trigrama nalaze u harmoničnom, prisnom odnosu, heksagram će biti simbol prijatnog ili simbol sreće, a ako između njih postoji nesklad, onda on simbolizuje nešto neprijatno i nesrećno.

Svi drugi međusobni odnosi dva trigrama tvore mnoštvo među simbola.

Postoje četiri važna ili glavna heksagrama, i oni imaju izuzetan značaj i tumačenje.

Prvi Qian koji je sastavljen od dva trigrama Qian ili od šest čvrstih linija.

Drugi Kun koji je sastavljen od dva trigrama Kun ili od šest popustljivih linija.

 Jedanaesti Tai koji čini trigram Kun iznad trigrama Qian ili tri uzastopne propustljive linije iznad tri uzastopne čvrste linije.

 Dvanaesti Pi, koji čini trigram Qian iznad trigrama Kun ili tri uzastopno čvrste linije iznad tri uzastopno propustljive linije.

Ovi četiri heksagrama imaju izuzetan značaj.

* Prvi Qian, je sastavljen samo od JANG-a, i samim tim izuzetno pozitivan i kreativan.
* Drugi Kun, sastavljen je samo od JIN-a, i predstavlja vrhunac pasivnog prihvatanja.
* Treći i četvrti su sastavljeni od jednakih delova JANG-a i JIN-a, i to ne izmešanih već u neposrednom dodiru.
* Tai, normalno ima najčvršću moguću osnovu za izdržavanje tri propustljive linije, i samim tim ima pozitivno značenje.
* Pi, nasuprot Tai-u ima tri čvrste, jake linije koje pritiskaju tri propustljive linije, i veoma je nepovoljanog značenja.

Ovaj primer međusobnih odnosa dva trigrama u heksagramu jasno nam pokazuje jedan od metoda tumačenja heksagrama. Heksagrami se uvek čitaju odozdo ka gore, ili od dna prema vrhu, tako da je na linija dnu linija broj 1, a linija na vrhu linija broj 6.

Smatra se da je donji, niži trigram prvi, a da mu viši sledi. Pored donjeg, prvog i gornjeg drugog trigrama, svaki heksagram sadrži i još dva središnja isprepletena trigrama, od kojih je prvi sastavljen od linija 2, 3 i 4, a drugi od linija 3, 4 i 5.

Ji Đing Heksagrami
Kombinovanjem osam trigrama dobija se tabela sa 64 heksagrama od kojih svaki ima svoje ime, broj, značenje i tumačenje.
Na tabeli su, sa leva na desno, u prvom vodoravnom redu, i odozgo na dole u prvom horizontalnom redu poređani trigrami:

乾 Qian – Nebo
震 Zhen – Grmljavina
坎 Kan – Voda
艮 Gen – Planina
坤 Kun – Zemlja
巽 Xun – Vetar
離 Li – Vatra
兌 Dui – Jez
ero

 


Jasmina Knezevic 063222539

Dobar dan dragi moji, Dobrodošli. Moje ime je Jasmina KNEŽEVIĆ, autorka sam i urednica web stranica Spicum.com i Horoskop-e, predavač sa višegodišnjim iskustvom. Svoju edukaciju je započela 1998. u okviru astrološke škole “AstroLab” Aleksandra Imširagića. Nakon tri godine kontuinuirane edukacije, TM inicijacije (2000), i inicijacije za komunikaciju sa Andjelima (2000. Zdenka Andrijić) započela sam svoju samostalnu profesionalnu praksu i svakodnevni rad sa klijentima kroz astrološke i numerološke konsultacije. Moj dosadašnji rad se zasniva na preporukama desetina hiljada zadovoljnih klijenata. Od 1996. do 2005. honorarno sam saradjivala na poziciji autora i urednika rubrika sa izdavačkim kućama Novosti, Moć Prirode. Magazin Biznis (novinar autor mesečnih prognoza), uključujući i samostalan autorski projekat Novogodišnji astrološki specijal za 2005. Od 2004. preuzela sam projekat "Veličanstveni Saturn", u saradnji sa autorom Adrian Prerag Kezele za teritoriju Srbije. Od 2002. radila sam u prvoj postavi INFO PLUS MEDIA astrološkog call centra na liniji 041, i od 2003. do 2006., zatim u Call centru Fonlider doo, razvijajući iskustvo brzih telefonskih konsultacija. Od 2006. posvećena sam isključivo individualnim astrološkim konsultacijama, a od 2012. vodim dvogodišnju Školu astrologije i Numerologije, 4-mesečne kurseve Numerologije, i inovativni program edukacije Kombinovanje Astroloških i numeroloških alata za profesionalne konsultante. Proširujući svoja znanja konstantnom edukacijom u oblasti Istočne i zapadne astrologije, Kigaku, Feng Shui, Numerologije, Astrologije Maya i tumačenja snova kreirala sam izuzetno bogat spektar veština i znanja za rad sa brojnim klijenatima. Praktitujem holistički pristup uz dijagnostiku Lujze Hej, kristaloterapiju i astromedicinu, korektivne tehnike za neutralisanje karme, hromoterapiju (lečenje bojama). Inicirana sam kod Zdenke Andrijić za komunikaciju sa ANDJELIMA 2000. godine. Od 2015. edukujem pristup AKAŠA HRONIKAMA, definisanju, brzom i efikasnom neutralisanju blokirajućih karmičkih matrica. Sertifikovani sam praktičar primenjenog nivoa Kvantne Harmonizacije, REIKI Usui II i Reiki Kundalini III praktičar, praktičar Reiki Hronike Akaša, Master Svetlosne korekcije.

Leave a Reply

Next Post

Mesečni horoskop za Blizance

Tue Mar 12 , 2013
Share on Facebook Tweet it Pin it Email Prate Vas različite poslovno-finansijske obaveze koje zahtevaju veliki napor i dodatno angažovanje. Ako Vam je stalo da potvrdite svoje profesionalne sposobnosti na delu ili da ostvarite zapažene razultate, primenite poznata pravila u poslovnoj saradnji. Pitanje poslovne organizacije i poverenja u odredjene saradnike, […]