sunce mitologijaHelios je stanovao na istočnoj obali Okena, u zlatnom dvoru iz kog je, svako jutro, izlazio zlatnim kočijama u koja su bila upregnuta četiri krilata konja, i u njima je putovao preko nebeskog svoda. Svojim zracima je obasjavao zemlju i davao joj svetlo, toplinu i život. Pred smiraj dana se uvlačio u zapadne vode Okeana, gde ga je čekala druga zlatna kočija koja ga je vraćala na istočnu obalu, u njegovu palatu, odkle bi sledećeg jutra ponavljao svoje putovanje. 

Helios je imao zlatnu kosu i krunu od sunčavih zraka. Bio je bistro oko Zevsa, “onaj koji sve vidi i sve čuje”. Voleli su ga svi bogovi, ljudi, životinje i biljke. Nije ga voleo jedino Had, bog podzemnog sveta, a i sam je Helije, znajući da nije dobrodošao u podzemno carstvo, izbegavao susret sa njim.

Njegova supruga je bila okeanida Perza, koja je na istoku imala sa njim sina Ejeta, koji je postao kralj u Kolhidi. Na zapadu je imala kćerku Kirku, moćnu čarobnicu sa ostrva Lacija. 

Sa Perzinom sestrom Klimenom, Helije je imao sina Fajtona, a sa nimfom Neerom dve kćerke – Featusu i Lampetiju, koje su mu čuvale stada goveda na ostrvu Trinakiji, današnjoj Siciliji. Goveda na ostrvu su brojala sedam stada krava i sedam stada jaganjaca, od kojih svako stado po pedeset komada. Ta stada su bila simbol trista pedeset dana i trista pedeset noći – mesečeva godina je kod Grka imala pedeset nedelja (sedmica) po sedam dana.


Leave a Reply

AUTORSKI MATERIJAL © Jasmina Knežević
ZABRANJENO  KOPIRANJE  
PARAFRAZIRANJE  I  PREUZIMANJE