Mayanski kin ETZ’NAB’ usmerava na * jasno sagledavanje problema * pronalaženje rešenja za dugoročne probleme * značaj tajminga pri donošenju odluka i sprovodjenju aktivnosti * osećaj zaglavljenosti u zastarelim obrascima, ciklusima koji se ponavljaju * period neodlučnosti tokom kog nedostaju činjenice na osnovu kojih se donose odluke Ton 1 Magnetni, […]