XVIII Lunarna stanica, Al-Qalb Kaducej 8°34’17” Škorpiona – 21°25’43” Škorpiona Drevno ime: Al Kalb SRCE *KADUCEJ  Kaducej je vrlo star simbol i koristili su ga Vavilonci, narod Mesopotamije, a pronađen je i na zapisima papirusa u drevnom Egiptu. Kaducej je štap Hermesa, grčkog boga trgovine, oko kojeg se simetrično uvijaju dve zmije.  Jedina prava […]