ANDJEO ČUVAR HAHEUIAH KORESPONDIRA SA NIVOIMA FIZIČKOG TELA Tarot karta CAR Prisutan na zemlji  od 7:40 8:00 Prizovite ovog Andjela kako biste prizvali i održali Božansku milost. Rodjeni pod zaštitom Andjela Haheuiaha dugo ostaju snažno povezani sa primarnom porodicom, a čak i kada planiraju sklapanje braka oni traže dom u […]