Devica mora da učini nekome, to je znak koji je rođen da nekome učini, da nekome bude bolje, da on bude uzor same čistote bilo da se radi o lekaru koji će predstavljati uzor čistote i higijene, i voditi računa o zdravlju ljudi i pomagati im, bilo da se radi […]