URAN U KONJUNKCIJI SA ZENITOM  Ovaj aspekt obično znači da ćete se pojavljivati pred publikom u nekom neobičnom svojstvu. Ljudi misle da ste pravi individualista, gotovo nikad ne pravite nikakve ustupke da biste se pokorili zahtevima društva. Verovatno ćete se opredeliti za neki neobičan poziv, a ukoliko se desi da […]