ALKOHODAN – Davalac godine, nebesko telo koje se nalazi na mestu Hilega (Almutin) i poseduje najveću moć, naročito kada se u nekom aspektu smatra za Hilega. AFEL – tačka u kojoj je nebesko telo na svojoj eliptičnoj putanji oko Sunca maksimalno udaljeno od Sunca. AJANAMŠA – Sanskritska reč za precesiju. […]

Aflikcija: Nepovoljan međusobni položaj astroloških planeta na nebeskoj sferi, npr. kada je ugao između njih 90, 180 stepeni, a u pojedinim slučajevima i 0-10 stepeni. Ambivalentnost: Osobina astroloških planeta da imaju duplo značenje, svaka može biti loša ili dobra. Afinitet je obostrano privlačenje nebeskih tela. Ascendent. Podznak, vrh Prve kuće, nalazi […]