Lunarna luna Škorpiona *Dan KALI 11 Kin 202, Beli Rezonantni Vetar    DNEVNA AFIRMACIJA KIN 202 Harmonizujem u cilju snivanja Modelirajući intuiciju Stavljam pečat na ulaz izobilja Galaktičkim tonom integriteta Vodi me moć realizacije Ja sam Kapija Galaktičkog dejstva   Ton 8 Galaktički Uaxak Modelira Živim li u skladu sa onim u šta […]