Žižna planeta (“planeta u fokusu”) je ključna planeta koja diktira konfiguracijom. U T-kvadratu je u sredini, a u krstu je na vrhu, srednja planeta. Važno je naspramno polje koje nudi izlaz iz problema. SUNCE kao žižna planeta konfiguracije ukazuje da ova osoba treba svim srcem i dušom da se baci […]