Kao što čas našeg rodjenja, genetsko nasledje, socijalna i kulturološka sredina kreiraju segmente naših života, tako i ime koje dobijemo po rodjenju u izvesnoj meri kreira naš životni put. Sve na svetu je energija, svako biće sačinjeno je od energije, a najmističniji oblik energije je svetlost koja prožima celu prirodu. Svetlost ispunjava […]