Čaroit odiše toplinom koju sa sobom nose ljubičasta, boja lavande i bela boja. Naravno, oblik i kamen se međusobno dopunjuju, a ono što ga čini još lepšim jesu specifične “vene” koje ima svaki pronađeni uzorak – to su nepravilne linije drugačije boje nego što je sam kamen. Čaroit je kamen […]