ČETVRTA SRČANA ČAKRA ANAHATA Srčana čakra poznata u Sanskritu kao “Anahata” jeste elektrana duše. Njom vlada planeta Venera, metal je bakar, a element vazduh. Ezoterički, njom vlada Sunce, element je vatra, a metal zlato. Kontroliše ljubavne emocije, timus žlezdu, pluća, i srce. Kontroliše cirkulatorni sistem duše. Anahata na sanskritu znači neporaženo, […]