Konjunkcija je zapravo seme u kojem imamo sadržano sve što će se nekada negde desiti, i odatle su one veoma važne jer sadrže mogućnost da stvorimo novi svet, da stvorimo sve ono što bismo želeli. Pre svega treba razumeti da ono što mi kao astrolozi posmatramo u jednoj karti jesu uvek […]