Datum našeg rođenja astrologu može da otkrije naše glavne karakteristike i životna usmerenja, a i dani u nedelji dosta toga govore o nama. Dok datum rođenja otkriva glavne karakteristike i životna usmerenja, dani u nedelji dosta toga govore o nama. Dani su dobili imena na osnovu značenja planeta i njihovih […]