Mayanski dan MEN usmerava na* visok stepen aspiracije, oštru inteligenciju* fokus na postizanje najviših ciljeva* snažnu orijentaciju na detalje* težnja savršenstvu* tendencija da se kreiraju izazovne situacije* poruke koju donose snovi* jasnoću u postizanju cilja Danas prevazilazite* osećaj obeshrabrenja* eskapizam – negiranje realne situacije* donošenje nepromišljenih odluka* prepuštanje odugovlačenju* preuzimanje previše […]