Da li ste znali: da su najjači ljudi obično i najosjetljiviji? Da li ste znali da su ljudi koji ispoljavaju najviše dobrote prvi bili maltretirani? Da li ste znali da oni koji brinu o drugima sve vreme upravo oni kojima je potrebno najviše ljubavi? Da li znate 3 stvari koje […]